Ochrana slivoní proti pilatkám

K základním agrotechnickým opatřením, která rozhodují o úrodnosti slivoní, patří i jejich ochrana před škodlivými pilatkami. Jsou to trvalí škůdci, hlavně v produkčních výsadbách slivoní.

Proto je nutná každoroční ochrana před uvedenými škůdci. Při zanedbání ochrany dochází k přemnožení pilatek a jejich housenice působí silný až úplný opad mladých plůdků slivoní.
Životní cyklus a škodlivost
V produkčních výsadbách slivoní se společně vyskytují a škodí dva druhy pilatek. Jedná se o převážně černě zbarvenou pilatku švestkovou (Hoplocampa minuta), a zcela žlutohnědou pilatku žlutou (Hoplocampa flava). Dospělci se líhnou pouze v období květu slivoní. K vyvrcholení jejich výskytu a kladení dochází v druhé polovině květu slivoní. V odrůdově smíšených výsadbách kladou samičky obou druhů pilatek nejvíce do nejdříve rozkvetlých odrůd (např. ´Zelená renklóda).
Po odkvětu slivoní v závislosti na průběhu teploty ovzduší dochází k líhnutí housenic. Vylíhnuté housenice se rychle zavrtávají do vznikajících plůdků slivoní, vyžírají jejich vnitřky a postupně přelézají na další plůdky. Každá housenice během svého vývoje zničí 3-4 plůdky. Napadené plůdky mají boční černé otvůrky a předčasně opadávají. Dospělé housenice vnikají do půdy, kde v ochranném kokonku přečkávají nepříznivé zimní období. Oba druhy pilatek, škodících na slivoních, mají každoročně jen jednu generaci.
Určování nutnosti ochrany
Dělá se hodnocením intenzity výskytu vajíček pilatek na konci květu slivoní, tj. při opadu 80-90 % korunních plátků. V odrůdově smíšených výsadbách se početnost vykladených vajíček zjišťuje na nejdříve odkvétajících odrůdách. Vajíčka, asi 0,7 mm velká, kladou samičky pilatek najčastěji pod pokožku spodní strany kališních plátků (ušt). Řidčeji jsou kladena do bočních partií semeníku. V místě vykladení vajíček vzniká asi 1 mm velký hnědě zbarvený puchýřek. Intenzita výskytu vajíček se hodnotí pod binokulárním mikroskopem v náhodně odebraných vzorcích 100 nejvyvinutějších, nejdříve odkvétajících květů v květních rozetách. Chemické ošetření slivoní před pilatkami je nutné, jestliže se nalezne nejméně 5 květů při slabé až střední násadě nebo 10 květů při silné násadě s vajíčky pilatek na 100 kontrolovaných květů.
Určování doby ochrany
Termín ošetření slivoní proti pilatkám byl donedávna určován, avšak jen přibližně, podle konce květu slivoní. V současnosti je však již k dispozici spolehlivá metoda k signalizaci nejvhodnější doby ochrany proti pilatkám. Je založena na odsledování zárodečného vývoje housenic ve vajíčkách. Za tímto účelem je nutné od doby odkvétání slivoní alespoň 3x týdně kontrolovat pod binokulárním mikroskopem preparační jehlou poodkrytá vajíčka nejméně u 10 květů slivoní. Po zjištění dvou červených skvrnek (oček zárodku) nejméně u poloviny kontrolovaných vajíček nastává nejpříhodnější doba pro insekticidní zákrok proti pilatkám na slivoních.
Chemická ochrana
Je založena na používání organofosfátů proti čerstvě vylíhnutým housenicím pilatek. Uvedené přípravky mají hloubkový účinek a proto jsou schopné hubit vylíhnuté housenice pod pokožkou kališních plátků. Od letošního roku je kromě dosavadního spektra přípravků k ochraně slivoní před pilatkami nově povolen i organofosfát Reldan 40 EC. Jeho účinnou látkou je chlorpyrifos-methyl. Působí jako kontaktní, požerový a dýchací insekticid s výrazným fumigačním účinkem. Po aplikaci proniká do povrchových pletiv ošetřených rostlin. Biologická účinnost Reldanu 40 EC proti pilatkám na slivoních, zjištěná v rámci registračních zkoušek na lokalitách Holovousy a Senice na Hané, je patrná z grafu. Přípravek je k ochraně před uvedenými škůdci povolen v rozmezí 1,25-1,50 l na hektar.
Na rozdíl od doposud povolených přípravků k ochraně slivoní před pilatkami je Reldan EC, stejně jako Zolone 35 EC (WP) pro včely pouze škodlivý, nikoliv jedovatý. Proto se může v případě potřeby aplikovat v době květu slivoní nebo i bylin v podrostu. Během postřiku však nesmí být v ošetřovaném sadu včely. Za přítomnosti kvetoucích rostlin je tedy nutno ošetření Reldanem 40 EC dělat buď brzo ráno, pozdě večer nebo i v nočních hodinách.
Podle zjištění biologické laboratoře Biola Chelčice a údajů výrobce, vykazuje Reldan 40 EC v povolené dávce tolerovatelnou toxicitu vůči dravému roztoči Typhlodromus pyri. Přípravek je proto vhodný i pro systém integrované ochrany výsadeb slivoní (SISPO) před škodlivými pilatkami.

Komentáře ke článku 1

  • Jaromír Skála

    Dobrý den, mám dotaz: V zahradnictví jsem žádal přípravek na postřik proti pilatce na švestku. Provačka mně doporučila reldan 22 s tím, že na švestky funguje taky. Přípravek jsem aplikoval, ale patrně to nebylo to pravé, malé plody opadávají, z úrody asi moc nebude. Váš názor? Děkuji za odpověď. Skála

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *