03.01.2006 | 10:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ochrana proti háďátku zhoubnému v zahradnictví

Háďátko zhoubné (Ditylenchus dipsaci) zůstává, i přes svůj status karanténního škůdce při regulaci prostřednictvím rostlinných pasů, jedním z nejvážnějších škůdců postihujících odvětví pěstování cibulnatých rostlin v Evropě.

Háďátko zhoubné (Ditylenchus dipsaci) zůstává, i přes svůj status karanténního škůdce při regulaci prostřednictvím rostlinných pasů, jedním z nejvážnějších škůdců postihujících odvětví pěstování cibulnatých rostlin v Evropě.
Inspektorát Plant Health & Seeds Inspectorate (PHSI) britského ministerstva DEFRA sděluje, že háďátko se stává ve Velké Británii běžnější i přes zavedení pasů rostlin. Počet hlášených epidemií se v posledních několika letech značně zvýšil.
Naštěstí je účinně kontrolováno rutinním ošetřením horkou vodou. Neexistují žádné dostupné pesticidy pro účinné potlačování tohoto škůdce při pěstování cibulnatých rostlin v polním měřítku, ačkoli existují určité možnosti pro použití v množitelských provozech pro byliny nebo rostliny pěstované v nádobách, kde jsou pěstovány citlivé druhy.
Je významné uvědomit si, které nástroje a stroje se mohou stát kontaminovanými stykem se zamořenou půdou během sklizně a manipulaci s rostlinami. Háďátko Ditylenchus dipsaci může přežívat až po desetiletí ve svém dormantním stadiu. Tehdy spousty háďátek mohou tvořit shluky, podobné vlně nebo chumáčům vlasů a je velmi obtížné je likvidovat.
Rutinní používání dezinfekčních prostředků na nástroje a stroje může pomoci omezovat šance šíření škůdce. Britská rada Horticultural Development Council financovala v roce 2001 pokusy zaměřené na účinnost široké řady dezinfekčních prostředků.
Podezřelé případy by měly být hlášeny PHSI. Kde jsou zjištěny symptomy háďátka zhoubného, hlízy a cibule nemohou být způsobilé pro dopravu rostlin během této sezóny a nemohou být prodávány profesionálním pěstitelům. U slabých zamoření mohou být napadené cibule a cibule ve vzdálenosti od nich do dvou metrů nevyvinuté. Zbývající cibule a hlízy byly prodávány maloobchodníkům nebo přímo veřejnosti. Jinak, zásoba cibulí může být ošetřena horkou vodou a přesazena, ale nemůže být prodávána v téže sezóně.

Jak háďátko poznat
Háďátka zhoubná jsou téměř mikroskopická – jen něco přes milimetr dlouhá a 0,1 mm široká. Jednotlivě jsou okem viditelná jen proti tmavému pozadí. Pod mikroskopem jsou průhledná a vypadají jako droboučcí úhoři.
Háďátka ve stavu dormance mohou být viděna ve shlucích jako lesknoucí se jemná šedobílá „vlna“, rovněž ve šupinách napadených cibulí.
Správná identifikace je možná jen pod laboratorním mikroskopem.
Nádorky na listech narcisů mohou snadno zplstnatět a mohou tak pomoci rozlišit napadení háďátkem zhoubným od jiných škůdců nebo chorob, které způsobují žloutnutí olistění nebo odumření rostlin.

Symptomy napadení

Nejnápadnějšími symptomy napadení jsou zakrnělý růst, nádorky nebo deformace listů a stonků a poškození na bázích stonků a cibulích (nebo hlízách a tělech rostlin) což vede k hnilobě.
To, že některé plochy rostlin na poli kvetou pozdě, může být způsobeno zamořením háďátkem zhoubným.
Na spodní straně listů narcisů se mohou před kvetením vyvinout malé bledožluté nádorky. Ty se ve vážných případech mohou velmi zvětšit, tkáň ve středu může odumřít a celý list se odbarví.
Lesklé porézní plochy v šupinatých listech jsou první známkou napadení v cibuli narcisů. U napadených cibulí se vyvíjejí hnědé vnitřní léze šířící se z krčku dolů.
U květních stonků tulipánů se mohou vyvíjet bílé nebo napurpurovělé proužky, které se případně rozdělují. Květu může chybět barva nebo se deformuje. Na listech se mohou ukazovat také proužky nebo jiné léze.
Mírná napadení u cibulí tulipánů nemusí určitou dobu vykazovat symptomy po vyzvednutí ze země a skladování. Když se odbarví, na jejich povrchu se objevují měkké plošky. Poškození se šíří od báze.

Biologie škůdce

Háďátko zhoubné Ditylenchus dipsaci napadá narcisy, tulipány a jiné cibulnaté rostliny včetně rodů Galanthus, Crocus, Hyacinthus a Scilla.
Tento škůdce je šířen hlavně přemisťováním napadených cibulí. Významnou roli hrají roli napadené fragmenty cibulí a úlomky listů spolu s kontaminovanými stroji. Kontaminace vanoucím větrem se může vyskytnout, když nať je odstraněna před vyzvednutím cibulí ze země a tento škůdce se může šířit také kultivací nebo záplavovou vodou.
Háďátko zhoubné je také schopno přemisťovat se prostřednictvím vlhké půdy více než dva metry za rok. Vstupuje do rostlin prostřednictvím malých poranění nebo přirozených otvorů (stomata, lenticely). Živí se rostlinnými šťávami, které saje po injektování svých trávicích slin do buněk svým bodcem. Poškození tkání a deformace způsobují toxiny ve slinách.
Samičky kladou cca 500 vajíček a vývoj z vajíček do dospělé háďátko trvá v létě nebo za příznivých teplot jen dva až tři týdny. Jak rostlina začne odumírat, háďátko ji opouští a přemisťuje se půdou, aby našlo nového hostitele. Háďátka mohou být dormantní po mnoho let v podmínkách sucha nebo přežívat na alternativních plevelných hostitelích.

Způsoby ochrany:

Biologické
Některé plodiny určené na zelené hnojení mohou potlačovat aktivní háďátka, jestliže jsou používány k čištění půdy před sadbou nebo setím rostlin. Některé druhy brukvovitých rostlin, například hořčice odrůdy „Caliente“ obsahují přirozené glukosinoláty a které, když jsou rozřezány a zapraveny do půdy, tvoří MITC – sterilizační látku uvolňovanou některými chemickými fumiganty.
Odrůda aksamitníku rozkladitého (Tagetes patula) „Ground Control“ je používán při pěstování lilií v Nizozemsku (před sázením) a tvrdí se, že má až 95 %ní účinnost proti určitým druhům háďátek, jestliže jeho kořeny, obsahující silný širokospektrální bioxid, jsou jediným zdrojem potravy pro háďátka.
Ošetření cibulí horkou vodou o 44,5 ºC po tři hodiny hubí háďátka bez poškození tkání dormantních cibulí, přičemž je nezbytná řádná termostatická kontrola. Přitom jsou hubeni další škůdci - mouchy z čeledi pestřenkovitých (Syrphidae) - cibulovky druhů Merodon equestris, Eumerus strigatus a Eumerus tuberculatus a roztočík Steneotarsus laticeps..
Tulipány se snadno poškodí ošetřením horkou vodou, ale tomuto se lze vyvarovat u některých kultivarů, jestliže plně dormantní cibule jsou předběžně ošetřeny skladováním při 34 ºC po tři dny a pak máčeny po tři dny v chladné vodě před ošetřením horkou vodou.
Pěstitelé by měli pravidelně čistit a dezinfikovat všechny nástroje, stroje a vybavení. Organické zbytky a půda sníží účinnost dezinfekčních látek. Desinfikované předměty by měly být před použitím dezinfekční látky namočeny do vody, aby dehydratovaná háďátka byla reaktivována.
Čtyřletý rotační sled plodin a účinná kontrola plevelů pomáhá zabraňovat usídlení a šíření háďátek. Půda předtím používaná pro pěstování jahod, cibulí a fazolí může poskytovat útočiště háďátku zhoubnému.
Pěstitelé by měli pravidelně prohlížet pěstované plodiny a likvidovat jakékoli objevující se symptomy, spolu se sousedními rostlinami v okruhu jednoho metru.
Měli by nakupovat zahradní sadbu nebo maloobchodní materiál od seriózních dodavatelů. Certifikační schéma existuje v současnosti pro narcisy, ale ne pro tulipány.
Narcisy a tulipány pro komerční produkci by měly být vybaveny pasy, což vyžaduje aby byly prosté háďátka zhoubného.

Chemické způsoby

Aktivní látka Abamectin (přípravek Dynamec – výrobce společnost Syngenta Bioline).
Schválen pro hubení řady hmyzích škůdců na chráněných a venkovních rostlinách, ale používání k hubení háďátek je v současnosti k dispozici pouze pro okrasné rostliny při pěstitelském riziku. Musí být dodrženy všechny podmínky uvedené na etiketě. Dynamec aplikovaný na nadzemní části rostlin by neměl škodlivý pro háďátka používaná pro biologickou ochranu rostlin aplikovaná v půdě nebo kompostu.
Aktivní látka Dazomet (přípravek Basami – výrobce společnost Certis).
Granulovaný půdní fumigant pro použití před výsadbou nebo výsevem venkovních nebo chráněných kultur. Půda musí být jemně zpracována, zbavena hrud a rovnoměrně vlhká do sterilizační hloubky. Minimální účinná teplota půdy je 10 ºC. Je požadována vhodná aplikační/zapravovací mechanizace nebo by pěstitel měl využít služeb smluvního dodavatele. Povrch půdy musí být utužen. Je třeba kontrolovat plevely a jiné škůdce a choroby pocházející z půdy. Je užitečné použít řeřichový test aspoň 30 dní po aplikaci a před sázením, aby se pěstitel ujistil, že se plyn v půdě rozložil.
Aktivní látka 1,3 – dichloroprene (přípravek Telone II – výrobce společnost Dow).
Nematicidní půdní fumigant schválený pro kontrolu háďátek u narcisů. Půda musí být jemně zpracována, zbavena hrud, rovnoměrně vlhká do sterilizační hloubky, s minimální teplotou půdy 5 °C, ale je účinnější při teplotě vyšší než 10 °C. Je požadována vhodná aplikační/zapravovací mechanizace nebo by pěstitel měl využít služeb smluvního dodavatele. Povrch půdy musí být utužen. Je užitečné použít řeřichový test aspoň 21 dní po aplikaci a před sázením, aby se pěstitel ujistil, že se plyn v půdě rozložil.
Metam-sodium (přípravek Sistan 51 – výrobce společnost Unicrop).
Parciální sterilizant s určitou aktivitou proti háďátkům pro skleníky, množírny a venkovní půdy. Zapravení do půdy se děje několika způsoby – injekcí, rotační kultivací, aplikováním ve formě závlahy nebo zamícháním do zálivkového média. Je užitečné použít řeřichový test osm týdnů po ošetření a před sázením, aby se pěstitel ujistil, že se plyn v půdě rozložil.
Další informace lze najít na internetové adrese: www.defra.gov.uk/plant/pestnote/stemnem.

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down