20.10.2011 | 06:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ochrana ovoce je stále palčivé téma

Společnost Arysta LifeScience Czech s. r. o. uspořádala dne 24. března letošního roku odborný ovocnářský seminář v hotelu Skalský dvůr. Semináře se kromě českých ovocnářů zúčastnili i zahraniční odborníci, kteří se o své podělili zkušenosti s českými kolegy.

Firma Arysta LifeScience Czech s. r. o. nabízí na českém trhu přípravky na ochranu rostlin a speciální hnojiva od japonských a evropských výrobců. U nás nově registrovaný výrobek (od roku 2010) představil vedoucí divize biologických přípravků Arysta LifeScience France Antoine Bonhomme. Carpovirusine® je přípravek na biologické bázi, účinný proti obaleči jablečnému a v západní Evropě se využívá jeho účinků již zhruba 15 let (dnes je registrován v 16 zemích světa).

Virus granulózy
Obaleč jablečný (Cydia pomonella) se vyskytuje v mírném pásmu po celém světě a během let si vypěstoval silnou rezistenci k chemickým insekticidům (odolné mohou být až čtyři generace). Obaleč škodí plodům jabloně dvojím způsobem – povrchovým poškozením plodu a vnitřním poškozením, kdy larva proniká do plodu a v nejhorším případě zde dokončí svůj cyklus, což je základem další generace škůdce. Takto poškozené plody jsou neprodejné. Pro správnou ochranu sadu před obalečem jablečným je nutný monitoring populace škůdce, ten je důležitý zejména na plochách s integrovanou produkcí. Monitoring provádíme pomocí feromonových lapáků nebo pásů z kartónové lepenky, připevněné na kmeny stromů – na velké ploše postačí několik pásů, není nutné je dávat na každý strom.
Virus granulózy obaleče jablečného, který je obsažen v Carpovirusine®, patří do skupiny bakulovirů. Bakuloviry jsou viry hmyzu nejbezpečnější pro použití jako patogeny a je identifikováno několik stovek druhů vysoce specifických vůči škůdcům. Tato skupina virů má poněkud pomalejší působení než chemické insekticidy, její výhoda ale spočívá ve specifičnosti k hostiteli, kompatibilnosti s metodami integrované ochrany rostlin a bezpečností pro obratlovce a necílové organismy. Virus je chráněn bílkovinným obalem, bez kterého by jeho životnost byla velmi krátká. V populaci obaleče jablečného se virus běžně vyskytuje, a proto se k ochraně využívá gradace tohoto viru. A jak probíhá celý jeho cyklus? V první řadě je vir pozřen housenkou obaleče, většinou s její potravou. V trávicím traktu se vlivem vyšší hodnoty pH rozpouští jeho bílkovinný obal. Infekční částice viru pak pronikají až do buněčných jader střevního epitelu a způsobují tzv. primární infekci. Již v první fázi infekce housenka zastavuje svůj žír. V buněčných jádrech střevního epitelu dochází k replikaci viru a virové částice se dále šíří do ostatních tkání housenky. Virus se množí a housenka podléhá septikémii a zavodnění. Oproti chemickým prostředkům je virus granulózy obaleče jablečného bezpečný, protože napadá pouze obaleče jablečného. Přípravek má vysokou účinnost, funguje ale pouze na škůdce ve stádiu housenky (neúčinkuje na larvy nebo dospělce).

Účinnost a použití
Účinky Carpovirusine® byly zkoumány mnohými experimenty a ukázaly výhody insekticidu. Housenky infikované virem granulózy, které přežijí napadení, předávají virus dalším generacím. Bylo dokázáno, že i na plochách kde po dva roky nebyla provedena opakovaná infekce virem se vlivem šíření z housenky na další generace virus v populaci stále udržuje. Ze zkoumání také vyplynulo, že není nutné používat k ochraně pouze samotný virus granulózy obaleče jablečného, ale vhodná je jeho kombinace s chemickými prostředky. Pro správnou účinnost Carpovirusine® je nutné dodržet správné skladovací postupy. Za vhodných podmínek je doba skladovatelnosti až dva roky. Pro distributory je výhodou vysoká odolnost produktu k mrazu, v případě nutnosti může být zmražen. Přípravek je citlivý k vysokým teplotám, při běžné pokojové teplotě do 25 °C může být skladován po dobu 30 dní. Momentálně jsou na české etiketě výrobku uvedena přísnější pravidla, která budou změněna v příštím roce.
Hlavními výhodami Carpovirusine® jsou: ochrana zdraví pěstitele, udržení biodiverzity v sadech (nepoškozuje opylovače), nezanechávání chemických reziduí na plodech a slouží jako užitečný ochranný prostředek i v době před začátkem sklizně.
Přípravek je doporučen pro použití:
• v biosadech – kde bylo při jeho použití dokázáno snížení škody na sklizni, působení viru pomohlo zvýšit množství prodejných jablek a virus také negativně ovlivnil přezimující populace obaleče jablečného
• v kombinaci s přírodní metodou matení samců (Mating Disruption) v biosadech – toto spojení bylo podnětem pokusů a již v prvním roce se ukázal pozitivní vliv na kvalitu sklizně
• v kombinaci s chemickými prostředky v konvenčních sadech
Tento biologický insekticid je kompatibilní, až na výjimky, téměř se všemi přípravky. Problémem mohou být výrobky obsahující síru, tato látka je momentálně předmětem zkoumání. Další nekompatibilní látkou je chlorid vápenatý, který zvyšuje hodnotu pH a tím dochází k narušení bílkovinného obalu viru granulózy obaleče jablečného dříve než se dostane do trávicího traktu housenky.

Polské zkušenosti
Ze zemědělské univerzity v Poznani, katedry ovocnictví přijel do České republiky prezentovat svůj příspěvek a podělit se se svými zkušenostmi z Polska Dr. Michal Szklarz. Předmětem přednášky byly houbové choroby jabloní a systémy ochrany v Polsku. Dr. Szklarz se věnoval především dvěma chorobám – strupovitosti jabloně a padlí jabloňovému. U nejvážnější choroby jabloní – strupovitosti (Venturia inaequalis) připomněl obecně známé informace. Podstatou úspěchu při pěstování je zvolení správné odrůdy jabloně. Stromy jsou nejnáchylnější k napadení chorobou při vlhkém a deštivém počasí, kdy jsou dozrávající askospory choroby vymrštěny z nabobtnalého a posléze prasklého vřecka. Ochrana proti strupovitosti je, stejně jako v České republice i v Polsku velice náročná. Nejkritičtější období kdy může dojít k primárním infekcím strupovitosti je od 10. až 15. dubna do 10. až 15. června, tedy od fáze rašení pupenů až do červnového opadu plůdků. Největší infekční tlak choroby potom podle Dr. Szklarze nastává ve fázi zeleného poupěte do fáze opadu korunních plátků. Loňský průběh jarního deštivého počasí ani polským pěstitelům ovoce nesvědčil a úroda nebyla kvalitou ani množstvím uspokojivá.
Ideální období dne pro aplikaci fungicidu je ráno, nedoporučuje se aplikovat látku odpoledne, kdy listy jabloní nemusí uschnout a ovocnář si sám způsobí infekci. Obecně mají v Polsku registrované podobné prostředky jako v České republice, rozdíl je v aplikačních dávkách na hektar, které jsou v Polsku většinou vyšší. Dr. Szklarz také uvedl co má největší vliv na účinnost aplikace fungicidu: tvar a hustota koruny, dusíkatá výživa, stáří listů a letorostů, smyv, přírůstky listů a letorostů a technika postřiku. Houba Venturia inaequalis si dokázala vytvořit rezistenci na mnohé přípravky, proti této rezistenci můžeme bojovat odpovídajícím termínem aplikace, dodržením doporučené dávky fungicidu, omezením počtu ošetření, střídáním fungicidů s jinými mechanismy účinku, používáním vícesložkových přípravků a směsí a jak už bylo řečeno výběrem vhodných, odolných odrůd.
Na základní shrnutí došlo i u značně škodlivé choroby padlí jabloňového (Podosphaera leucotricha). Mycelium padlí přezimuje v listových a květních pupenech jabloní – z nich vyrostlé listy a květy bývají chorobou silně napadeny. Rozvoj infekce podporuje vyšší teplota a vysoká nebo střídavá vzdušná vlhkost. Při teplotách nad 20 °C bývají listové růžice zdrojem pro sekundární infekci. U každé odrůdy se choroba projevuje jinak – například u ´Coxovy renety´ již při několika-procentním napadení dochází k poklesu výnosu. Naopak ´Idared´ má při 30% napadení stále normální výnos i jakost ovoce. Epidemie padlí hrozí po teplé zimě a následném časném nástupu vegetace, rizikový je i silný vzrůst stromů a teplá a suchá sezóna.

Novinky roku 2011
Na závěr bloku přednášek vystoupil zástupce společnosti Arysta LifeScience Czech s. r. o., Ing. Zdeněk Peza a představil všem zúčastněným novinky pro letošní rok. Mimo jiné jmenoval neselektivní systémový herbicidní přípravek Envision®, který přichází s novou formulací. Tato formulace je mnohem více šetrnější k životnímu prostředí a také bezpečnější k uživateli. Oproti standardu se vyznačuje nižší viskozitou, málo pění, má nižší úlet drobných kapek a lepší pokryvností na povrchu listu. InCa® je vápenato–dusíkaté kapalné listové hnojivo, které pomocí patentované technologie zabezpečí příjem vápníku do rostliny. Jeho výhodou je nižší dávkování, s čímže je spojeno méně aplikací. Použití tohoto přípravku je doporučeno například u jabloní (prevence hořké pihovitosti, zlepšení skladovatelnosti), třešní a višní (zvýšení kvality plodů a odolnosti k praskání) a jahod (zvýšení násady plodů a jejich kvality, zvýšení odolnosti plodů k otlakům a poškozením při transportu).

Text Jana Klečková, foto autorka a Arysta LifeScience Czech, s. r. o.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down