27.06.2002 | 04:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ochrana nejen okrasných rostlin před škůdci

V současnosti je velkým problémem ochrana nejen okrasných rostlin před známými živočišnými škůdci jako jsou mšice, molice nebo třásněnky. Základním předpokladem úspěšného zásahu proti škůdci je jeho správné rozpoznání. Vždyť chybné určení škůdce na našich rostlinách často vede k nesprávnému použití přípravku na ochranu rostlin.

Jak uvidíme dále, některé přípravky se právě úzce specializují jen na některé živočišné škůdce, a jiné mohou působit na několik škůdců najednou. Je dobré rovněž vědět, že přípravky by se měly v průběhu jedné i více vegetačních sezón obměňovat (střídat), aby nedocházelo ke vzniku rezistence. Zmíníme se zde o některých novějších přípravcích, které mají doposud vynikající účinnost na dané škůdce.
Insekticidní přípravek MOSPILAN 20 SP je určen k ochraně okrasných rostlin před molicí skleníkovou a mšicemi. Dále je zaregistrován ještě na mandelinku bramborovou v bramborách, na mšici a vlnatku krvavou v jádrovinách a na obaleče jablečného na jabloních.
Jedná se o insekticidní přípravek ve formě ve vodě rozpustného prášku, který má velice komplexní působnost, působí totiž systémově a translaminačně jako kontaktní a současně žaludeční jed a vykazuje velice rychlé počáteční působení v porostu a současně vyrovnaný dlouhodobý reziduální účinek proti všem vývojovým stadiím škůdců.
Mezi jeho přednosti patří také to, že má vynikající účinnost proti širokému spektru mnoha zemědělsky významných škůdců.
Má dlouhodobý účinek, který se pohybuje od 3 do 8 týdnů v závislosti na plodině a škůdci. Mospilan 20 SP je stabilní přípravek, jeho účinnost je jen velmi nepatrně ovlivňována teplotními a vlhkostními vlivy. Je klasifikován jako relativně neškodný pro včely.
Přípravek během několika minut prostupuje celým profilem ošetřeného listu. Mospilan 20 SP má velmi rychlé počáteční působení, první projevy se projevují již po 10-15 min.
Tento insekticid je pouze velmi slabě toxický vůči volně žijícím teplokrevným zvířatům a užitečnému hmyzu včetně predátorů hmyzu škodlivého.
Dalším vynikajícím přípravkem, a to zejména proti třásněnkám (včetně třásněnky západní), vrtalkám a svilušce chmelové, je VERTIMEC 1,8 EC. Tento přípravek je rovněž registrován na zmiňované škůdce u okurek, rajčat a papriky.
Vyznačuje se dlouhodobým reziduálním účinkem. V rostlinách se šíří translaminárně - proniká dovnitř listů a vytváří tam zásobárnu účinné látky. Účinná látka přípravku rychle proniká do rostliny a je proto odolná smyvu.
U okrasných rostlin je vhodný pro řezané květiny, hrnkové rostliny, kvetoucí i okrasné listem a pro keře. Přesto se před rozsáhlejším ošetřením doporučuje ověřit na menším počtu rostlin citlivost kultury v místních podmínkách.
Proti sviluškám a vrtalkám u plodové zeleniny se ošetřuje při zjištění prvních příznaků napadení a opakuje se podle potřeby, ne však častěji než v 7denních intervalech. Proti třásněnce západní se ošetření zopakuje v intervalu 3-5 dnů.
Proti jednomu z nejzávažnějších škůdců skleníkových kultur, molici skleníkové, je rovněž vhodný ADMIRAL 10 EC. Molice skleníková způsobuje značné škody sáním rostlinné šťávy, přičemž vylučuje lepivou vrstvu exkrementů, která kontaminuje rostlinu a způsobuje redukci fotosyntézy. Přípravek se vyznačuje vynikajícím účinkem na různá vývojová stádia škůdce. Účinnost přípravku trvá 4-6 týdnů. Admiral 10 EC je registrován na molici skleníkovou v okrasných rostlinách, ale také v rajčatech, paprice a okurkách. Pro zabránění vytvoření rezistence se doporučují maximálně 2 aplikace během 14 dnů. Účinnost přípravku spočívá v zastavení růstu larev, tj. inhibuje jejich růst tak, že tyto již nepřechází do dalšího vývojového stádia. Admiral 10 EC působí kontaktně, tzn., že postřikový roztok k žádoucí účinnosti musí plně pokrýt ošetřované kultury (zejména spodní část listů).

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down