Oceněné projekty České ceny za architekturu

V České ceně za architekturu se udělují rovněž Ceny partnerů. Cena Ministerstva pro místní rozvoj ČR za prosazování kvalitní výstavby prostřednictvím architektonických soutěží, Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR za příkladnou revitalizaci brownfieldu, Cena Agentury ochrany přírody a krajiny ČR za citlivé a šetrné řešení stavby ve venkovském prostředí, Cena společnosti Central Group za inovativní přístup k řešení nového bydlení a Cena společnosti Vekra za povýšení elementárního stavebního prvku na umění.

Cenu Ministerstva pro místní rozvoj ČR za prosazování kvalitní výstavby prostřednictvím architektonických soutěží získal projekt SOKEC - Společensko kulturní centrum (caraa.cz, 2021). Vzniklo v objektu zchátralé sokolovny v centru Hrušovan u Brna, obce postrádající klasické náměstí, jehož roli plní právě areál nového společensko-kulturního centra.Podle hodnotitelů „následováníhodným principem je obnova zanedbaného území, kdy stavba vznikla na místě dožilé sokolovny v historické zástavbě obce. Je tak zachována paměť místa, které bylo ke společenskému a kulturnímu účelu dlouhodobě využíváno.“ Současně je „příkladem vhodného postupu přípravy veřejných investic, kdy jeho realizaci předcházela architektonická soutěž.“ Ministerstvo pro místní rozvoj „oceňuje umírněný, ale reprezentativní výraz objektu, vhodné měřítko stavby reflektující okolní zástavbu i propojení interiéru s exteriérem jak směrem do ulice, tak do zahrady, která tvoří důležitou součást projektu.

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR za příkladnou revitalizaci brownfieldu patří Gočárově galerii v Pardubicích (TRANSAT architekti, 2022). Ta je součástí unikátního brownfieldu Automatických mlýnů bratří Winternitzů, který se podařilo zachránit a příkladně zrekonstruovat na moderní kulturně-společenskou městskou čtvrť pomocí partnerství veřejného, soukromého a neziskového sektoru (Mariany a Lukáše Smetanových, statutárního města Pardubice a Pardubického kraje). MPO ocenilo, že „díky promyšlené koncepci zadavatelů a spolupráci s předními českými architektonickými ateliéry vzniká výjimečný projekt, který nenásilně propojuje jednotlivé budovy, veřejný prostor i náplavku řeky Chrudimky.“ Hodnotitelé dále uznali, že „na obnově objektu bývalé mlýnice je patrné detailní pochopení Gočárovy kompozice.

Cena Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Cenu za citlivé a šetrné řešení stavby ve venkovském prostředí realizaci Společenského sálu Farního centra v Lidečku (studio AEIOU, 2022). Hodnotitelé ocenili „zejména hmotově i materiálově citlivé řešení v exponované části obce.“ Přestože je objekt občanské vybavenosti umístěn na vyvýšeném místě ve svahu, nekonkuruje svojí hmotou kostelu sv. Kateřiny Alexandrijské ani historické budově fary. Architektura společenského sálu pracuje se symbolikou procesní cesty a vytváří veřejný prostor na místě, kde dříve stávalo kulturní centrum z 50. let 20. století. „Díky promyšlenému konceptu veřejných prostranství dochází k úzkému kontaktu a propojení stavby a lidí s okolní krajinou,“ je oceněn návrh realizace.

Cena společnosti Central Group

Cenu společnosti Central Group za inovativní přístup k řešení nového bydlení obdržel projekt HOLEČKOVA 26, novostavba pětipatrové polyfunkční budovy v Praze (DAM architekti, 2022). „Architektura domu je charakteristická použitím subtilních ocelových konstrukcí, které vytvářejí dojem prostorové přímkové plochy,“ konstatují hodnotitelé a oceňují, že „polyfunkční objekt Holečkova 26 je zdařilou ukázkou ambiciózní solitérní vestavby do struktury města.

Cenu společnosti Vekra

Cenu společnosti Vekra za povýšení elementárního stavebního prvku na umění získala realizace Fibonacci (Marco Maio Architects, 2022), terasovitý vinohrad v Praze se zakomponovanou Fibonacciho spirálou. Stavební zásah byl plně předurčen původními historickými prvky. Ty byly buď odkryty a zachovány, nebo obnoveny či nově interpretovány. „Hmota obyčejného kamene byla přetavena v krásu, funkčnost, dlouhodobost a hloubku detailu,“ bylo oceněno, stejně tak, že bylo možné „něco elementárního povýšit na umění, na hodnotu, která nepodléhá době ani trendům.“

Čestné uznání

Porota udělila čestné uznání Veřejnému prostranství mezi školami v Červeném Kostelci (2021 architekti, 2022). Projekt vzešel z architektonické soutěže a porotci ocenili přístup autorů i investora k veřejnému prostoru. „Prostor vypadá a působí jako demokratická agora, která propojuje okolní veřejné budovy, jako je škola, městské divadlo, restaurace a pavilon s cukrárnou. Nejdůležitější je však to, že spojuje lidi. Pomocí dobře naprogramovaného a navrženého veřejného prostoru
a polootevřeného pavilonu cukrárny se podařilo integrovat život školy do života města a naopak
,“ míní porota.

V rámci České ceny za architekturu bylo letos také tradičně uděleno ocenění za Výjimečný počin, které již v červnu na nominačním večeru ČCA obdrželi za své aktivity architekti Miroslav Vodák a Tomáš Zdvihal ze spolku CBArchitektura. Od roku 2012 se věnují propagaci kvalitní architektury a podpoře architektonických soutěží.

Zdroj: ČCA

Úvodní foto: Projekt Fibonacci od Marco Maio Architects

Veřejné prostranství mezi školami
v Červeném Kostelci (2021 architekti, 2022)
foto: Matej Hakár

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down