20.05.2018 | 10:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Obnova podrostového patra s využitím vhodných dřevin a trvalek – I. díl

Téměř všechny odborné publikace zabývající se zahradní tvorbou podrobně popisují všechny fáze budování zahrady, konče výsadbou rostlinného materiálu a jeho údržbou pouze v prvních letech po založení. Další vývoj je opomíjen. Ale zahrada jako každý živý organismus se vyvíjí v souladu s přírodními zákony do cílových rozměrů a proporcí.

V průběhu vývoje porostů prochází stadii, kdy je nezbytná péče o její vývoj, zejména ve vztahu k životnosti porostů a k budoucí zahradní kompozici. Je to problém, kterým se při údržbě zahrady doposud málo zabýváme. Mám tím na mysli vývoj porostů počínaje přibližně desátým rokem a dále.

V zahradách požadujeme, aby stromy i keře projevily svůj osobitý charakter a krásu, která je dána jejich habitem, zejména hustotou a tvarem koruny, olistěním a květenstvím. Při zakládání zahrady se většinou vysazuje materiál mladý, který zaujímá jen nepatrnou část prostoru než bude potřebný v dospělosti. V příznivých stanovištních podmínkách se postupem času objemy korun stromů a porostů vyšších pater rozrůstají, začínají se vzájemně dotýkat a spojovat tak, že vytváří souvisle uzavřené porostní patro. Ponechá-li se zahrada svému osudu a dřeviny živelnému růstu, dochází k nežádoucí vzájemné konkurenci a utlačování dřevin méně vzrůstných.

S postupem času v důsledku změny stanovištních podmínek, zejména světelných a vláhových a také k nedostatku živin dochází k omezení růstu spodních pater, opadu listí, které může končit jejich úplnou degradací. V prvé fázi dochází k likvidaci dřevin světlomilných, na jejich místě začnou bujet rostliny náletové a plevelné, kterým tyto zhoršené životní podmínky vyhovují tak, až ovládnou celý prostor.

Z hlediska estetického dochází k znehodnocení výtvarných hodnot prostoru, se kterým jsme v zahradě v bezprostředním styku a vnímáme ho. Vedle narušení prostorových hodnot a původního kompozičního záměru dochází ke změnám druhové skladby, která se nepříznivě projevuje na obytné pohodě příslušné zahradní části. Náprava tohoto nežádoucího stavu vyžaduje v některých případech i výrazné zásahy do porostů.

Texta foto

Ing. Drahoslav Šonský, CSc.,

zahradní a krajinářský architekt

Celý článek naleznete v časopisu Zahradnictví č. 5 /2018.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down