Obaly pro CZ Fruit

Obaly tvořily vždy nedílnou součást potravin v obchodní síti; v dnešní době se jejich použití rozšiřuje i na kategorii čerstvých potravin. V této skupině, do které patří i ovoce, nabývají obaly stále většího významu, a to hned z několika pohledů.

Na prvním místě je to základní účel obalu, schopnost ovoce dopravit od pěstitele přes obchodní sítě až ke konečnému spotřebiteli, na druhém místě je ochrana ovoce proti mechanickému poškození a v neposlední řadě je to možnost upoutat spotřebitelovu pozornost a sdělit mu základní údaje o ovoci, které nakupuje.
Nejvýznamnější místo mezi pěstiteli, kteří působí na tuzemském trhu, patří Odbytové družstvo CZ Fruit. Tato organizace, která vznikla v roce 1998, sdružuje v současnosti zhruba padesát pěstitelů ovoce a jako jediná svého druhu celoplošně vykrývá potřeby obchodních řetězců, velkoobchodů i maloobchodní sítě v rámci České republiky. Hlavní pozornost zde věnují všichni kvalitě, podložené integrovaným systémem pěstování ovoce „SISPO“, zohledňujícím požadavky norem, platných nejen pro konzumní ovoce, ale také ovoce, jako základ pro výrobu dětské a kojenecké výživy.
V souvislosti se stoupajícími nároky na trhu využívá CZ FRUIT celé spektrum obalů, základem jsou obaly vratné. Pod tímto pojmem si zřejmě každý vybaví nejprve dlouhá léta používané PE zelené přepravky, ale doba pokročila i zde, v oblasti vývoje obalů. A proto ani balení do modrých přepravek holandského typu není dnes v Odbytovém družstvu CZ FRUIT žádnou výjimkou. Tyto přepravky jsou vyrobeny ze zdravotně nezávadných plastů a jejich nespornou výhodou je možnost mnohonásobného použití, nevýhodou z pohledu pěstitele je při jejich pořizování okamžitá, poměrně vysoká, investice. V dnešní době je možno využít i tzv. poolingu vratných obalů, který v České republice zavádí holandská firma Euro Pool Systém a právě CZ FRUIT je prvním partnerem, který využívá smluvně pronájmu vratných obalů.
Četnost použití je dána životností, která je do značné míry ovlivněna zacházením s nimi. Výraznou výhodou uvedeného poolingu je zabezpečení veškerého servisu včetně výměny poškozených beden.
Druhou a podstatně obsáhlejší skupinou jsou obaly nevratné. Do této kategorie lze zařadit jednak vícevrstevné kartony stejných rozměrů, jako vratné plastové obaly a jednak obaly malospotřebitelské. Obzvláště posledně jmenovaná skupina nabízí nepřeberné množství variant balení ovoce pro konečného spotřebitele.
Papírové obaly odebírá CZ FRUIT, stejně jako ostatní pěstitelé a distributoři ovoce, doposud výhradně od tuzemských výrobců, kteří ale zdaleka nejsou schopni nabídnout šíři sortimentu zahraniční konkurence, na druhou stranu jsou však pro naše ovocnáře přijatelnou alternativou. Oproti vratným obalům jsou tyto určeny pro jednorázové použití, což se zákonitě odrazí v konečné ceně ovoce. Z toho důvodu lze tyto obaly použít výhradně pro balení vysoce kvalitního ovoce, kde je i z titulu zvýšené péče spojené s větší pracností při tržní úpravě předpoklad lepšího zpeněžení. Nutno podotknout, že skutečně kvalitní ovoce, si takovýto obal zaslouží.
Mezi nejrozšířenější malospotřebitelské obaly patří odnosné polyetylenové tašky, síťky, misky a podložní tácky v kombinaci s potravinářskou fólií. V případě odnosných tašek zákazník uvítá vedle možnosti vlastní kontroly kvality zabaleného ovoce i vysokou praktičnost obalu. Různá hmotnostní balení (0,25 kg, 0,5 kg, 1,0 kg, 1,5 kg, 2,0 kg) pak spolehlivě pokrývají potřeby různých typů domácností. Takto kvalitně zabalené ovoce je dobře prodejné a představuje mnohdy levnější variantu nežli „prodej na váhu“.
Z komerčního pohledu pak mohou plnit tyto obaly funkci reklamy a propagace, což v konečné podobě neznamená jen upoutat pozornost a vzbudit zájem kupujícího, ale poskytnout mu i potřebné a také povinné údaje o výrobku. To všechno společně s dalšími neméně zajímavými informacemi by mělo přispět k lepší prodejnosti a prosazení se v rámci zejména neustále se zvyšující zahraniční konkurence.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *