13.03.2014 | 04:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

O špecifikách vo variabilite sadovníckej tvorby

V dnešnej Európe je snahou každého zainteresovaného objektu i subjektu cestovného ruchu vo väzbe – navštíviť a ponúknuť netradičnosť, špecifikum v tradičných i novodobo vybudovaných rekreačných strediskách cestového ruchu, či už v modeloch interesantných pre kultúru, históriu, tradície, aspekty technickej výnimočnosti, modernú architektúru i architektúru minulosti, ale predovšetkým zaujať už existujúcou krásou a danosťou danej lokality prírodného charakteru, ktorá je neustále v rozvinutých krajinách uvedených oblastí človekom dotváraná pre spríjemnenie trávenia voľného pobytu v snahe prezentovať, čo najefektívnejšie krásu realizujúcich sadovníckych úprav.

Zeleň stredísk rekreačného oddychu

Práve sadovnícke úpravy, cielená kompozícia v menšom, či väčšom priestore umožňujú ponúknuť profesionalitu záhradného umenia v estetickom ponímaní. Je potrebné uviesť, že snahy o sadovnícke úpravy v rekreačných oblastiach európskeho regiónu sú neustále na vzostupe a venuje sa im obrovská miera pozornosti. Práve umenie dotvoriť, skrášliť, alebo celkovo vybudovať zeleň v rozdielnych lokalitách so špecifickými prvkami, so zohľadnením prírodných daností (predovšetkým pôdne, klimatické podmienky, ale i už existujúca zeleň) odborníkmi je efektivitou, ktorú je potrebné systematicky budovať a pristupovať k nej.

Jednotlivé oblasti turistického prostredia (rekreačného) sú charakteristické predovšetkým rôznorodosťou. Dôležité je si uvedomiť i to, že trávenie voľného času zahŕňa krátkodobú až dlhodobú rekreáciu. Nie je ničím výnimočným, že práve zameranie na vidiecku turistiku a agroturistiku dneška vytvára samotný predpoklad pre gradáciu v kontexte možností budovania a neustáleho dotvárania sadovníckych úprav, vzhľadom k priamemu prírodnému prostrediu, v ktorom táto forma rekreácie dominuje.

Je jedným z prirodzených spôsobov rekreácie, ktorý je tolerantný k prírode a udržuje pôvodnú rustikálnu architektúru v porovnaní s výstavbami väčších hotelových zariadení. Je príkladom flexibilného prispôsobenia ponúkaných služieb pre dopyt rekreantov.

Výsadba rastlín pre rekreačné strediská

Je možné uviesť, že záleží na filozofii postoja k uplatňovaniu realizácie sadovníckych úprav a na konečnom riešení kompozície zvoleného prostredia. Avšak stále je potrebné si uvedomiť, že práve pri záverečnom procese tvorby záhrady rekreačného prostredia je namieste zohľadniť existujúcu danosť rastlinnej skladby v prostredí a prirodzene vniesť návrhy doplnených, vytvorených rastlinných skladieb v uvedených aspektoch.  Samotný návrh, ktorý je možný aplikovať v zmysle realizácie výsadby okrasných rastlín vhodných pre rekreačné strediská,  zahŕňa i varianty pre flexibilitu uprednostňovania obrovskej palety tých – ktorých druhov okrasných rastlín, vhodných ako súčasť tejto sadovníckej tvorby.

V tejto súvislosti je možne zvoliť „staro-nové“ využitie jednej z najväčších kvitnúcich krás prírody, a tým sú ruže. Ich využitie ako súčasť výsadieb v rekreačných strediskách je argumentom pre ich jedinečnosť farieb, tvarov kvetov a súčasného pochopenia ich modernejšej prirodzenosti i v prostredí, v ktorom sa bežne doposiaľ nevyskytovali a predstavovali „zvláštnu okrasnú súčasť kompozícií“ v lokalitách, kde neboli preferované.

Zviditeľnenie krásy ruží

V súčasnosti je možné konštatovať, že pri výsadbách ruží v jednotlivých rekreačných strediskách sa zohľadňuje predovšetkým farba kvetov, veľkosť, tvar a počet kvetov, ako i čas ich kvitnutia. Upúšťa sa od iného rozhodujúceho hľadiska, a tým je forma vzrastu.*

Text Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., Ing. Katarína Rovná, PhD.

SPU v Nitre

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 9/2013

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down