O Polyversu rozhodne soud

Vedoucí odboru přípravků ochrany rostlin SRS ing.Štěpán Kužma, opojen zdánlivě absolutní úřední mocí, opomněl, podle názoru našich právních zástupců, korigovat své likvidační postupy proti biopreparátu Polyversum se zněním platných zákonů. V rámci projednávání žaloby podané firmou Biopreparáty s.r.o. proti rozhodnutí o zrušení registrace SRS bude povinen uvedený pracovník svá stanoviska obhájit před soudem.

Nelze zde čtenáře informovat o všech bodech žaloby,která má devět stran textu a odvolává se na desítky důkazních listin a znaleckých posudků,snad jen několik bodů:
– Polyversum je registrováno s obsahem jednoho milionu oospor v jednom gramu preparátu s registrovanou tolerancí 25 %. Vzhledem k obsahu dalších pěti rozmnožovacích orgánů houby Pythium Oligandrum je preparát výrobcem násobně předimenzován.
– Nevyhovujících šarží dle měření SRS bylo 13,8 % konkrétně se jedná o čtyři šarže z dvaceti devíti, které byly pod normou o 7,3 %, 8,2 %,16 %, 44,6 %. Dle měření laboratoří firmy Biopreparáty a další nezávislé organizace byly všechny kontrolované šarže v normě.
– Vzorky kontrolovaných šarží byly odebrány pracovníky SRS z hobby balení z maloobchodního prodeje o velikosti 0,5 až 1g. Tedy asi z jednoho procenta celkové produkce biopreparátu Polyversum.Toto hobby balení je zemědělcům známo z pravidelných zimních školení, kde bylo pracovníky firmy Biopreparáty s.r.o.po stovkách zdarma rozdáváno jako reklamní vzorek. Ani jedno z deset let zemědělci používaného komerčního 500g baleni nebylo kontrolováno. Odborníci v oboru se zde vyjadřují o zcela nestandardním postupu SRS v případě živého mikrobiálního preparátu, který vybočuje z běžných postupů i pro kontroly chemikálii nebo osiv.
– V rámci obrany dobré pověsti preparátu Polyversum předkládá firma Biopreparáty s.r.o.soudu reference od cca dvaceti významných tuzemských distributorů přípravků na ochranu rostlin. Z uvedených dokladů plyne že od roku 1999 do současné doby nebyly zaznamenány žádné reklamace jak na účinnost, tak na vedlejší negativní účinky při použití preparátu Polyversum v praxi.
Přes uvedené nejasnosti je rozhodnutím SRS rušena registrace nejenom hobby maloobchodních balení, ale je likvidován i celý prodej Polyversa pro polní aplikace. V ČR. je Polyversum první preparát (i mezi „tvrdou chemii“), kterému SRS z uvedených důvodů v celém rozsahu ruší registraci. SRS „odstranila“ z trhu biopreparát tuzemského výrobce, který díky mnohaletým výsledkům, jak v zemědělské praxi, tak v registračních pokusech je plnohodnotně schopen, díky své účinnosti, nízké ceně a finanční 60%dotaci MZe, nahradit řadu běžně užívaných fungicidů a stimulátorů z kategorie „tvrdé chemie“.Vzniká zde otázka proč se tak stalo? Lidi z praxe, kterým je známo zákulisí prodeje „tvrdé chemie“, jistě napadne řada variant odpovědí.
Nejenom shora uvedeným chceme ubezpečit naše mnohaleté zákazníky že Polyversum má trvale standardní kvalitu, za kterou ručíme a kdykoli jí obhájíme. Uvedeným rozhodnutím SRS, tedy faktickým znemožněním prodeje v ČR, vznikly firmě Biopreparáty s.r.o. značné materiální ale i morální škody. Dnem 15.7.2003 jsem jako ředitel firmy rozhodl zastavit výrobu v našich výrobních zařízeních, dále byl s 80 % pracovníků výroby rozvázán pracovní poměr. Zbytek pracovníků je krácen na mzdách.Ve výrobě Polyversa pracovaly od roku 1993 ženy, dnes ve věku kolem padesáti let. Mnohé z nich přebíraly výpovědi se slzami v očích. Nechci zde pana inženýra Kužmu zbytečně dojímat, lze pouze konstatovat, že Biopreparáty s.r.o. a Polyversum „nekončí“, i když v prvním kole střet se SRS prohrály.Soudní bitva teprve začíná.O jejím průběhu Vás budeme pravidelně informovat. Chci věřit že v případě úspěchu soudní žaloby, podané firmou Biopreparáty s.r.o. najde dotyčný vedoucí pracovník odvahu převzít i osobní zodpovědnost.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *