19.01.2006 | 10:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

O pěstebních substrátech v Ostravě

V letošním roce se sv. Martin trochu opozdil a přicválal na svém bílém koni až pár dní později. Můžeme říci, že naštěstí, protože si jeho svátek – 11. listopadu zvolila společnost Agro CS, a. s., spolu se svou dceřinou firmou Abex Substráty, a. s., Žabeň pro svůj prezentační den, který se konal v Ostravě – Koblově, v areálu Zahradnictví Korner.

Počasí bylo opravdu na tuto pokročilou roční dobu velmi přívětivé. Perfektně udržované zahradnictví Ing. Kristiána Kornera bylo pro pořádání takovéto akce velmi vhodným místem. Úvodního slova se ujal obchodní ředitel společnosti Agro CS Dr. Jiří Miler. Účastníkům akce sdělil, že ačkoliv dnes profi směr Zahradní divize v sobě zahrnuje spoustu aktivit, zůstává výroba substrátů její doménou a specialitou. V současné době se objem zpracované rašeliny pohybuje okolo 150 tisíc m³ za rok. Celkově zaznamenává výroba substrátů i ostatních položek Zahradní divize pravidelný nárůst. A právě na pěstební substráty byl prezentační den zaměřen.
Suroviny
Manažer programu Profesional Ing. Jiří Valtera zahájil svou přednášku o substrátech výběrem surovin. Uvedl, že všechny suroviny jsou před použitím důkladně prověřovány. Pečlivě zkoumány jsou chemické vlastnosti (obsah živin – N, P, K, dále pH, vodivost, obsah těžkých kovů, radioaktivita), fyzikální vlastnosti (velikost částic a podíl jednotlivých frakcí) a především vlastnosti biologické (absence chorob a škůdců, řeřichový test).
Základní surovinou k výrobě substrátů je pochopitelně rašelina. V Agru CS používají
především vrchovištní typy různého stupně rozložení, od nejméně až po ty vysoce rozložené. Těžena je nejen frézováním, ale i stále populárnějším způsobem v blocích (borkováním). Rozdíl je v šetrnosti přístupu k těžené surovině, protože frézování částečně narušuje strukturu rašeliny. Ovšem důkladným vytříděním a oddělením prachových částic pomocí speciálních hvězdicových sít, která v Agru používají, lze rozdíl minimalizovat. Do substrátů jsou podle požadavků na jejich fyzikální vlastnosti používány jednotlivé frakce v různých poměrech s ohledem na jejich rozdílné schopnosti poutat vodu a přivádět vzduch do kořenové zóny. Receptura záleží i na způsobu pěstování a zavlažování. Rašelina je dovážena z Pobaltí, Polska, Švédska a z dalších zemí.
Další důležitou složkou jsou jílové minerály, zejména speciálně upravený bentonit, bez kterého se kvalitní substráty neobejdou. Ten má vliv především na vododržnost a schopnost udržet úroveň pH. Má také pozitivní vliv na kompaktnost rostlin, což je důležité zejména u květin (např. chryzantémy).
Do některých speciálních substrátů se přidává granulovaný perlit. Tento inertní materiál zlepšuje odvod zálivkové vody a zvyšuje v substrátu podíl vzduchu. Významnou složkou nejen květinářských a školkařských substrátů je kompostovaná kůra, nebo-li kůrový humus. Jedná se o kůru jehličnatých dřevin, která je roztříděna, rozdrcena a obohacena o dusík a fosfor. Poté probíhá několikaměsíční zrání, které je přísně řízeným procesem. V této fázi dochází k několikanásobnému překopání. Pravidelně se sleduje teplota. Výsledkem je stabilizovaný materiál s vyrovnaným poměrem C:N. Výhodou je, že se z něj živiny uvolňují pozvolna. Podle velikosti částic je roztříděn na tři frakce.
Na začátek pěstování (6 – 8 týdnů) je většina substrátů obohacena hnojivy. Běžně se používá jemné krystalické NPK hnojivo a PG mix obsahující mikroprvky. Pro speciální substráty a na přání jsou dodávána i jiná hnojiva (Multicote, Hydrokomplex, Rohoska a další).
Pro úpravu hodnoty pH je používán vápenec. Hodnota je dána buď pěstovanou kulturou nebo se přesně stanoví podle konkrétních podmínek pěstitele (především rozborem závlahové vody). Pro zlepšení příjmu vody je běžně do substrátů přidáváno smáčedlo. Do speciálních substrátů a dle přání zákazníků se používají i další suroviny, jako písek, keramzit, drcená kůra, kokosové vlákno atd.
Pestrá nabídka
Základní nabídku firmy Agro CS tvoří 30 typů profi substrátů, které vyhovují většině rostlin pěstovaných u nás. Ti, kterým základní nabídka nevyhovuje, si mohou vybrat z více než 250-ti specifických receptur.
Substráty jsou dodávány jako volně ložené nebo balené. U volně ložených je počáteční cena nižší, je však nutno k ní připočíst náklady na dopravu. Jejich nevýhodou je, že pokud nejsou spotřebovány ihned, může nastat problém se skladováním. Balené substráty jsou dodávány v balení 75 a 250 l. Stále větší oblibu si získává velkoobjemové balení – tzv. big bag. Veškerý sortiment lze dodávat ve velmi praktických textilních vacích o objemu 1,5 až 2,5 m³. Vybrané rašelinové typy pak v balení o objemu 4 m³, obalené fólií a umístěné na paletě. Aby bylo možné se substrátem lépe pracovat, je dosycen vodou na zhruba 60% vlhkost. Přednosti big bagů jsou jednak ekonomické – nižší dopravní náklady, nižší náklady na likvidaci obalů, možnost skladování i venku a na malé ploše při velkém objemu, tak i hygienické, protože u nich oproti volně loženým substrátům hrozí podstatně menší riziko kontaminace semeny plevelů a zárodky chorob a škůdců.
Použití v praxi
Použití big bagů může vést také k vyšší produktivitě práce a tedy i k úspoře pracovních míst. O tom se měli účastníci akce možnost přesvědčit hned po přednášce Ing. Valtery. Předveden byl drtič big-bagů pro balení o objemu 4 m³ nizozemské společnosti Logitec Plus, kterou u nás zastupuje Ing. Jiří Veleba z Příboru. Big bag byl pouze za pomoci ručního paletovacího vozíku umístěn do drtiče, poté se stroj naklonil do pracovní polohy a začal stejnoměrně sypat pravidelné množství dostatečně rozvolněného substrátu do připraveného hrnkovacího stroje DA-ROS italské výroby, který v Zahradnictví Korner pracuje bez problémů již delší dobu.
K vidění byla také ukázka zahradní a komunální techniky firmy Chlebiš Hlučín, která předvedla při práci stroje Agria. Tyto stroje k nám dováží firma Agrocar, s. r. o. a Chlebiš Hlučín je jejich regionálním prodejcem. Stroje Agria potvrdily své kvality při zpracování utužené půdy ve školce v meziřadí.
Hostitelská firma
Jak již bylo řečeno, prezentační den se konal v rodinné firmě Ing. Kristiána Kornera, který provozuje okrasné zahradnictví. Zabývá se kromě maloobchodního prodeje realizacemi okrasných zahrad. Samotný devítihektarový areál slouží jako zahradní centrum a školka. Nacházejí se zde také nádherné ukázkové zahrady, které přispívají k vysoké úrovni podniku. Ing. Korner buduje svou firmu již patnáctý rok a celková výměra je 14 hektarů. Většinu rostlinného materiálu pro realizace je z vlastní produkce, zásobuje jím i zahradní centrum, které o zákazníky nouzi rozhodně nemá. Jezdí do něj nakupovat i Poláci, což při dnešních podmínkách a ekonomické situaci moc běžné není. Také množení je z velké části vlastní. Probíhá převážně v jednom fóliovníku, který je vyhřívaný půdou, což vede k velké úspoře energie. Celkem je zde přes 2000 m² fóliovníků.
Na závěr příjemného dne měli návštěvníci možnost ochutnat výborné mladé jihomoravské víno z letošní sklizně – tzv. Svatomartinské, které se může poprvé ochutnat právě na svátek Martina.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down