01.03.2005 | 01:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nový zákon o vinohradnictví a vinařství

PS Parlamentu schválila nový zákon číslo 321/2004 Sb. O vinohradnictví a vinařství, dále vyhlášku číslo 323/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona a vyhlášku číslo 324/2004 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí. Prováděcí vyhlášky nabyly účinnost dne 5. května 2004 a zákon nabyl účinnosti dne 29. května 2004.

Nový zákon je koncipován jako rámcový předpis v rozsahu 27 stran textu v souladu s legislativou EU ve vinohradnictví a vinařství s odkazy na Nařízení Rady ES a Komise ES (NR č.1493/1999, NR č. 357/1979, NR č.2392/1986, NK č. 649/1987, NK č. 1227/2000, NK 1282/20001, NK č. 1622/2000 v celkovém rozsahu asi 750 stran textu).
Rozhodující změnou nového právního předpisu je především zákaz výsadby nových vinic v ČR, nastolení institutu Správy výsadbových práv, zavedení registru vinic (podniků), povinné hlášení o produkčním potenciálu a sklizni hroznů, výrobě a zásobách vína v ČR do komise EU.

Povinnosti vyplývající ze zákona
Podle nové normy budou moci výrobci vína
 v oblasti Čechy – zóna A doslazovat hroznové mošty na výrobu vína stolního a jakostního maximálně o 5,9 kg sacharózy na 100 litrů,
 v oblasti Morava – zóna B pak maximálně o 4,2 kg na 100 litrů.
Přislazování moštů pro výrobu vín s přívlastkem je zakázáno již v dřívějších legislativních předpisech. Zavádí se nová skupina vín: Víno originální certifikace – „VOC“, pro danou vinařskou podoblast. Označení vín přiznávají sdružení výrobců, jež mají povolení udělené MZe ČR.
Nově se stanovuje povinnost pro právnické a fyzické osoby, jež provádí vinařství jako své povolání nebo obchodování s vinařskými produkty, zavést evidenční knihu.
Nový zákon stanoví zákaz rozšiřování nových vinic s výjimkou obnovy vinic na základě práva na opětovnou výsadbu po dobu až 8 let následujících po roce vyklučení. Citelnou změnou je rovněž zákaz prodeje hroznů či vína z neregistrovaných vinic. Vinařský fond dostává novou náplň své činnost, jež spočívá především v podpoře marketingu a prodeje vína, turistiky v oblasti vinohradnictví a vinařství. Vinařskému fondu se odvádí odvody ve výši 350 Kč/ha vinice (nad 1 ha) a 0,50 Kč z každého litru vína, poprvé uvedeného do oběhu. Nově je upraveno členění ČR na dvě vinařské oblasti – Čechy a Morava a 6 vinařských podoblastí – Mělnická, Litoměřická, Mikulovská, Slovácká, Velkopavlovická a Znojemská. Charakteristika těchto podoblastí je zřejmá z přiložených tabulek a grafů.

Nárůst ploch v posledních letech
Podle evidence ÚKZÚZ Brno je k datu vstupu ČR do EU, 1. květnu. 2004 průběžně zaregistrováno v ČR v termínu k 6. 8. 2004 18 666 ha vinic, v dalším správním řízení jsou žádosti pěstitelů s plochou asi 40 ha, které po odstranění nedostatků v evidenčních listech budou zaregistrovány. Ústav dále vede v evidenci asi 550 ha vyklučených ploch vinic. Znamená to, že po úplném dokončení registrace vinic bude mít ČR přibližně 19 260 ha ploch s právem na opětovnou výsadbu a dalších asi 370 ha nových práv (2 %) s možností dlouhodobého využití těchto práv. Tato data budou přesně známa po úplném dokončení registrací vinic ústavem.
Při srovnání stavu registrace ke konci roku 2003 – 12 208 pěstitelů a 15 176 ha vinic je zaznamenán velký nárůst ploch vinic o 3 490 ha a zejména zvýšení počtu pěstitelů o 5 847. Tento velký nárůst počtu pěstitelů byl zaznamenán především v zimních měsících letošního roku, kdy se mimo jiné projevil vliv jednotlivých Obecních úřadů a ÚKZÚZ OTK Znojmo při dokončování kategorizace a slučování viničních tratí v Moravském regionu.
V letošním roce ústav eviduje novou výsadbu vinic na ploše 1 865 ha, 1 634 ha bylo podpořeno finančním příspěvkem. Vinařský fond ČR podpořil 1 282 ha a MZe ČR na restrukturalizaci vinic – 352 ha.
Tím plocha vinic v ČR mírně převýšila plochu vinic v osmdesátých letech minulého století – samozřejmě, že značná část vinic má nyní jinou pěstitelskou technologii a také i odrůdovou skladbou. Nové vinice se vysazují do vybraných a schválených viničních tratí podle jednotlivých vinařských obcí, kterých máme 373. Viničních tratí je vedeno ve vyhlášce č. 324/2004 Sb. celkem 1 302 s plochou asi 52 tis. ha.Tato plocha viničních tratí se bude perspektivně snižovat.

Podíl důležitých odrůd
Nejvíce zastoupenými odrůdami v našich vinicích jsou odrůdy ´Müller-Thurgau´ 12,2 %, ´Veltlínské zelené´ 11,7 %, ´Svatovavřinecké´ 9,0 %, ´Ryzlink vlašský´ 8,6 %, ´Ryzlink rýnský´ 7,1 %, ´Frankovka´ 7,0 % a ´Rulandské bíle´ 4,7 %. Celkový podíl bílých odrůd je 66 % a modrých odrůd 34 %.
V nově vysazovaných vinicích byly vysazeny převážně tyto následující odrůdy: ´Frankovka´ 449 ha, ´Rulandské modré´ 392 ha, ´Ryzlink rýnský´ 354 ha, ´Sauvignon´ 347 ha, ´Chardonnay´ 340 ha, ´Zweigeltrebe´ 321 ha, ´Svatovavřinecké´ 304 ha, ´Rulandské šedé´ 276 ha, ´Modrý Portugal´ 198 ha, ´Müller-Thurgau´ 176 ha. Vysazovali se především odrůdy pro produkci kvalitních vín. Podíl výsadeb s bílými a modrými odrůdami je prakticky stejný – po 50 %.

Na dodržování povinností stanovených zákonem má ve vinohradnictví stanovenu povinnost ÚKZÚZ Brno a nad vinařstvím SZPI Brno. Ve vinohradnictví musí Ústav zajistit, aby se plocha vinic v ČR již dále nezvyšovala a také bude kladen velký důraz na kontrolu povinnosti ze zákona přímo ve vinicích.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down