Nový výrobní materiál

Během krátké doby se stalo nemožné. Nový výrobní materiál, objevený na Sokolovsku, by se mohl stát pro zahradníky velkým lákadlem. Spojuje totiž vlastnosti tradičních surovin pro přípravu zahradnických zemin a substrátů – zeolitu a bentonitu a částečně také sopečného popela, karbonátů a řasových přípravků.

Tato unikátní kombinace složení a vlastností vznikla na dně třetihorního jezera ve vulkanicky aktivní oblasti. Složení jezerního bahna bylo ovlivněno termálními vývěry, teplým podnebím, vodním květem a vulkanickým popelem z erupcí v Doupovských horách. Po 17-ti miliónech let se z jezerního kalu stal šupinkatý jílovec šedé barvy s hnědožlutým nádechem. Obsahuje příměs karbonátů (dolomitu, kaloitu a sideritu), proto má mírně alkalické reakce kolem pH 8. Surovina se zušlechťuje drcením na 0 – 10 mm a prodává dál samostatně v tunových vacích, nebo se zapracovává do hotových substrátů.
Nadějná surovina byla podrobena testům ve čtyřech výzkumných ústavech a všechny výsledky jsou velmi dobré.
Všichni jsme se těšili, jakou radost uděláme největším výrobcům substrátů, kolik finančních prostředků se ušetří na vápenci a hnojivech, leč nestalo se tak. Zřejmě vše chce svůj čas.
V některých případech se bez použití jílů vůbec neobejdeme. Například v mobilní zeleni. Je téměř nemožné pěstovat rostliny v nádobách v substrátech bez použití jílů. Voda z nádoby rychle odtéká, v zimě vymrzá a rostliny trpí suchem.
Dalším příkladem je použití jílů do substrátů na ozelenění střech, a to jak ve formě liaporu v různých frakcích, tak zeolitů a bentonitů.
Ještě je třeba se zmínit o další důležité vlastnosti ušlechtilých jílů: jsou přírodními sorbenty a tudíž pohlcují škodlivé látky.
Současně využití jílů testuje ing. Martin Dubský z Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích. Testy určitě přinesou velmi zajímavé poznatky pro celou zahradnickou veřejnost.
Jsme s kolegou geologem potěšeni, že u prosazování nových netradičních surovin nejsme úplně osamoceni a nepovolíme, dokud nesvitne i jiným.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *