Nový studijní obor Vinohradnictví a vinařství

Zahradnická fakulta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně se sídlem v Lednici připravila novou studijní nabídku v oboru Vinohradnictví a vinařství, který je součástí studijního programu Zahradnické inženýrství.

Cílem bakalářského čtyřletého denního studia, které bylo schváleno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR je příprava odborníků pro efektivní a ekonomickou produkci révy vinné a zpracování hroznů, v celé oblasti vinařství a souvisejících činnostech. Disciplíny Vinohradnictví a Vinařství jsou základním prvkem studia. Výuka je zaměřena na problematiku pěstování révy vinné a technologických postupů výroby vín bílých, červených i šumivých klasickými metodami i moderními technologiemi. Posluchači budou seznámeni se základní surovinou, s nároky na její kvalitu, ale také s látkovými složkami moštů a vín a s analytickými postupy.
Významnou součástí studia je charakteristika výroby kvalitních vín, jejich školení, stabilizace a finalizace, stejně jako identifikace vad a chorob vín a způsoby, jak těmto nedostatkům předcházet.
V rámci studia posluchači získají přehled o bohaté světové a domácí historii pěstování révy vinné i výroby vín, o kulturním použití vín (jejich podávání) a jejich pozitivních účincích na lidský organismus.
Studenti se v průběhu odborných praxí seznámí se všemi činnostmi ve vinohradnických a vinařských provozech tak, aby byli schopni samostatné práce ihned po absolvování studia.
Absolventi budou připraveni na úkoly vyplývající jednak ze všech pracovních operací při pěstování vinné révy, budou ovládat agrotechnická opatření, využívat a účelně kombinovat znalosti z aplikovaných odborných disciplín pro zlepšení kvality výsledného produktu, budou schopni fundovaně řídit celý proces výroby od založení vinice až po sklizeň hroznů. Další oblastí, na kterou budou absolventi zaměřeni, je znalost různých vinařských posklizňových technologií, uplatňovaných v moderních systémech výroby vína a obdobných produktů.
Neméně podstatná část studia bude věnována senzorickému hodnocení, marketingové a ekonomické oblasti, kterou budou absolventi využívat ve svých pozicích v obchodních firmách a marketingově orientovaných společnostech.
Absolventi bakalářského studijního programu mohou pokračovat dále v navazujícím magisterském dvouletém studiu k získání titulu inženýr.

Lhůta pro podání přihlášek ke studiu je do 16. května 2003 na níže uvedenou adresu. Přijímací řízení se koná 2. až 6. 6. 2003 z písemné zkoušky z biologie, chemie a všeobecného přehledu.
Podrobnější informace jsou uvedeny na internetové stránce Zahradnické fakulty v Lednici www.zf.mendelu.cz v části Studium nebo je možné se informovat telefonicky 519 340 105, faxem 519 340 159 nebo e-mailem: info@zf.mendelu.cz či písemně: Zahradnická fakulta, Valtická 337, 691 44 Lednice.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *