Nový projekt EU, který předvede výhody climate-smart rewilding

WildE je nový projekt financovaný z programu Horizont Evropa, který rozvine climate-smart rewilding (klimaticky chytrá obnova přírody) jako přírodní řešení pro dvojí hrozbu změny klimatu a ztráty biologické rozmanitosti. Evropská unie si stanovila ambiciózní cíle v boji proti krizi klimatu a biologické rozmanitosti. Strategie EU pro biologickou rozmanitost do roku 2030 si klade za cíl obnovit významné plochy degradovaných ekosystémů a právně chránit 30 % území Evropy, přičemž 10 % bude podléhat přísné ochraně.

Zároveň klimatický zákon EU právně zavazuje členské státy, aby se staly klimaticky neutrálními do roku 2050. Cíle EU naznačují, že účinná obnova ekosystémů musí probíhat v mnohem větším měřítku než doposud, ale stále tomu brání četné překážky, včetně stávajících politik a správní struktury, financování, a úzkého zaměření na biologickou rozmanitost a ekosystémy.

Rewilding, tedy přístup k péči o krajinu s důrazem na to, aby se ekosystémy vyvíjely s malým nebo nulovým zásahem člověka, má potenciál významně přispět k cílům EU. Dosud se však tento přístup většinou omezoval na místní ochranářské iniciativy roztroušené po celém kontinentu, bez systematického zvažování aspektů zmírňování klimatické změny či adaptace na ní. Climate-smart rewilding podle wildE si klade za cíl překonat tyto překážky cestou holističtějšího přístupu, který zohledňuje klimatické, ekonomické a společenské výzvy. Díky tomu bude ekologická obnova finančně životaschopným, přírodním řešením, které přinese prospěch veřejným i soukromým subjektům.

wildE sdružuje odborníky z oblasti environmentálních věd, společenských věd a ekonomie, kteří se zabývají klimaticky chytrými řešeními obnovy přírody. Hloubkový výzkum na osmi pečlivě vybraných lokalitách napříč Evropou a za účasti širokého spektra zúčastněných stran posoudí, jak mohou taková řešení účinně podporovat přírodu a člověka, a zároveň být ekonomicky životaschopná. Pomocí podrobných průzkumů a modelů vyhodnotí wildE potenciální dopad obnovy přírody na uhlík a biologickou rozmanitost na celém evropském kontinentu, stejně jako svou schopnost pomoci EU dosáhnout cílů v oblasti klimatu, využívání půdy, ekonomiky a společnosti, a to jak dnes, tak i v teplejší budoucnosti.

wildE bude úzce spolupracovat s tvůrci politik, místními komunitami a podniky na utváření nových poznatků, metod a nástrojů klimaticky chytré obnovy přírody. Nová webová platforma, Rewilding Knowledge Hub, poskytne zúčastněným stranám prostor pro spolupráci na nových výzvách a příležitostech.

Projekt sdružuje 22 evropských organizací a kombinuje nejnovější vědecký výzkum s praktickou realizací. Česká zemědělská univerzita jako partner ve wildE bude řešit možnosti rewilding při obnově horských lesů střední Evropy po přirozených narušeních jako je lýkožrout smrkový nebo vítr.*

Zdroj: FLD ČZU

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down