22.11.2023 | 08:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nový předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Ministr zemědělství Marek Výborný dnes na jednání vlády předložil výsledek výběrového řízení na nového předsedu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK). Vláda schválila kandidáta, který vítězně prošel výběrovým řízením, Ing. Karla Štencla. Dosavadní předseda ČUZK Karel Večeře se již o tuto pozici neucházel.

„Nový předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Karel Štencel zná velmi dobře problematiku, osvědčil se jako manažer a má odborné znalosti potvrzené léty praxe. Naváže tak na práci svého předchůdce, Karla Večeře, který vedl úřad od roku 2002 a já bych mu za to chtěl poděkovat a popřát mu mnoho dobrého do budoucna. Odvedl velký kus práce například na digitalizaci a informačním systému katastru, pomohl tak zlepšit a zrychlit procesy na úřadě, a tím samozřejmě usnadnil i život lidem, kteří potřebují něco zařídit na katastru,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný.

Nový předseda ČÚZK

Do výběrového řízení na nového předsedu ČÚZK se přihlásili dva žadatelé, kteří splnili vypsané podmínky. Čtyřčlenná výběrová komise v souladu se zákonem o státní službě označila oba žadatele po ústním pohovoru jako úspěšné a ministr zemědělství Marek Výborný po zvážení všech okolností navrhl vládě ČR jmenovat Ing. Karla Štencla. Jmenován bude na dobu 5 let, což je délka funkčního období předsedy úřadu. Do vedení úřadu nastoupí začátkem roku 2024.

Ing. Karel Štencel vystudoval Střední průmyslovou školu stavební v tehdejším Gottwaldově (dnes Zlín) a poté obor geodézie a kartografie na stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně. Poté pracoval v katastrálních úřadech v Kroměříži, ve Zlíně a řídil Katastrální úřad pro Zlínský kraj. Od roku 2007 pracuje jako místopředseda ČÚZK, odborně řídí regionální katastrální úřady a Zeměměřický úřad, zejména v oblastech technického zaměření jako je katastr nemovitostí, zeměměřictví a informatika. Na starosti má schvalování investic podřízených úřadů a řízení projektů financovaných z EU. Zodpovídal za rozvoj informačních systémů. Od roku 2020 řídí projekty vybudování digitálních map krajů a veřejné správy. Ing. Karel Štencel se narodil v roce 1970, je ženatý, má dvě děti.

Ing. Karel Večeře vystudoval obor geodézie a kartografie na stavební fakultě ČVUT v Praze. Na ČÚZK pracoval od roku 1994 jako místopředseda, jako jeho předseda od roku 2002. Řídil významné projekty jako například digitalizace katastru nemovitostí a informační systém katastru nemovitostí, je spoluautorem řady koncepčních materiálů o zeměměřictví a pozemkové evidenci.

Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) zajišťuje správu katastru nemovitostí zahrnující zápisy věcných práv k nemovitostem a zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu, například správu geodetických základů, základní báze geografických dat či základních map ČR.

Zdroj: MZe

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down