16.03.2005 | 09:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Novinky ve světě košťálovin

Ve dnech 10. a 11. září se v polském Krakově uskutečnila velká mezinárodní „Brassica konference“, organizovaná firmou Syngenta Seeds. Zúčastnilo se jí 220 profesionálů (pěstitelů, zpracovatelů, obchodníků) z 19ti evropských zemí, Jižní Afriky a Austrálie.

V rámci tohoto setkání byla oficiálně představena hlavní novinka firmy Syngenta Seeds na trhu košťálovin – první čtyři odrůdy bílého zelí rezistentní vůči nádorovitosti košťálovin - hlence kapustové Plasmodiophora brassicae.

Účastníci konference se měli možnost v průběhu nabitého programu seznámit formou přednášek, diskusí i obhlídky přímo v terénu s novinkami v oblasti pěstování košťálovin. Přednášky mezinárodně uznávaných expertů a společností byly zaměřeny na nové tržní pohledy a trendy týkající se produkce, posklizňového zpracování a úprav včetně balení zeleniny (čerstvé i zmražené).
Byly nastíněny a ilustrovány hlavní trendy trhu, jako je například zvýšená důležitost malospotřebitelů po celé Evropě a vývoj jídelního servisu a cateringových kanálů. Kromě toho se potvrdily zvýšené nároky konzumentů na předpřípravu, bezpečnost a kvalitu jídla (Pinguin). Byly představeny některé příklady inovací týkajících se balení pro různé účely použití. Na dalších prezentacích (Amcor Flexibles a Syngenta Seeds) přednášející poukázali na důležitost posklizňových podmínek - obzvláště teploty v průběhu uskladnění, vliv upravené atmosféry a také na působení ethylenu.

Velmi přínosnou částí programu byly otázky a diskuse týkající se výrazných změn v obchodu a odbytu, spojených s rozšířením EU, letošní nadprodukcí zeleniny i tlakem obchodu na cenu a kvalitu.

Trh košťálovin s celosvětovou produkcí z 1,7 milionu hektarů, z toho 380 000 ha v Evropě, na Středním Východě a v Africe patří v oblasti pěstování zeleniny k těm nejdůležitějším. Plošný posun v lokalitách produkce (východ a jih) vyžaduje změny a přizpůsobení se v různých směrech a potřebu inovovat za účelem vytvoření přidané hodnoty a zvýšení tržní hodnoty. K tomu slouží nemalé investice do výzkumu a vývoje.

První na světě
Vyvrcholením konference byla prezentace nejdůležitějších novinek v oblasti klasického šlechtění košťálovin za posledních 18 let – čtyř odrůd bílého zelí rezistentních vůči nádorovitosti košťálovin - hlence kapustové Plasmodiophora brassicae. Jedná se o odrůdu Tekila F1 určenou pro přímý konzum, Kilafur F1 vhodnou ke krátkodobému skladování – oba typy kombinují rezistenci vůči nádorovitosti a Fusariu. Dále jsou to odrůdy Kilaton F1 a Kilaxy F1 určené pro dlouhodobé skladování. V lokalitách hlavní produkce se nyní zkouší také několik nových rezistentních odrůd květáku a kapusty, které se připravují k uvedení na trh v dohledné době.

Dalším aspektem konference bylo, že dala možnost „objevit“ polský trh, v košťálovinách produkčně druhý největší v Evropě ( 38 tisíc ha). V tomto směru bylo potvrzeno, že Polsko si získává stále vyšší důležitost na Evropském trhu coby nový člen EU.

Konec nádorovitosti?

Trvalý výskyt díky specifickému životnímu cyklu
Nádorovitost košťálovin, způsobený hlenkou kapustovou Plasmodiophora brassicae, je považována za jednu z ekonomicky nejdůležitějších chorob kulturních košťálovin. Napadené rostliny slaběji rostou a vadnou a na kořenech se vytvářejí boulovité zduřeniny. Houba přežívá v půdě po dobu delší 10ti let ve formě trvalých spor, ze kterých jsou uvolňovány zoospory. Ty dále infikují kořeny brukvovitých rostlin.
Spory jsou aktivní především ve vlhkých, kyselých půdách s nedostatkem vápníku. Optimální teplota pro rozvoj choroby je 20 – 25 o C.

Existující způsoby kontroly
Základní podmínkou je dodržování osevního postupu. Dále je to zajištění dobrého odvodnění pozemku, úprava pH minimálně na 7 (vápenatá hnojiva), důsledná ochrana proti plevelům v průběhu osevního postupu a používání zdravé sadby.
Chemická kontrola zůstává časově i finančně náročnou a je neefektivní. Není také ve všech zemích povolena.

Nové řešení – rezistentní odrůdy
Jiným způsobem boje s nádorovitostí je pěstování rezistentních odrůd. Až doposud existovaly u košťálovin rezistentní odrůdy pouze u pekingského zelí, orientálních ředkviček a tuřínu. Vysoká úroveň rezistence u košťálovin jako jsou zelí, květák a kapusty neexistovala. Po téměř 18ti letech klasického šlechtění nyní S&G představuje odrůdy zelí, květáku a kapusty s obdobnou rezistencí, která je známá u pekingského zelí.

Polní pokusy v různých zemích Evropy potvrdily první slibné výsledky
Rezistence byla testována v praktických podmínkách v hlavních zamořených oblastech Evropy, kde byla dokázána coby stabilní po dobu několika let. Výsledkem pokusů bylo, že závažnost nemoci náchylných odrůd v průběhu let rostla, avšak rezistentní odrůdy zůstaly bez příznaků napadení.

Slovo závěrem
Uvedení čtyř nových odrůd zelí rezistentních vůči nádorovitosti na trh je zcela jedinečným momentem v pěstování této komodity. Konference v Krakově potvrdila význam košťálovin ve výživě člověka, jejich rostoucí spotřebu a zvyšující se nároky spotřebitele na kvalitu a zpracování. Jasně také deklarovala, které země jsou v oblasti pěstování košťálovin progresivní. Nové, rezistentní odrůdy budou zcela jistě přínosem i pro české zelináře, avšak pouze ty samotné je v jejich nelehké situaci zcela určitě nespasí.

TEKILA F1
Bílé zelí určené pro přímý konzum.

VÝHODY
Odrůda typu Quisto s rezistencí vůči Fusariu a nádorovitosti.
Plastická odrůda s oválnou hlávkou dorůstá do tržní velikosti 1,5-2,5 kg.
Dobrá vnitřní struktura a vysoká uniformita (CMS).

KILAFUR F1
Krátkodobě skladovatelné zelí určené pro přímý prodej

VÝHODY
Odrůda vhodná ke krátkodobému skladování.
Vzhledem ke krátké vegetační době je výsadba možná do počátku července.
Rezistence vůči Fusariu a nádorovitosti
Odrůda s kulatou hlávkou dorůstá do 2,5-3 kg.
Dobrá vnitřní struktura a vysoká uniformita (CMS).

KILATON F1
Univerzální, dlouhodobě skladovatelné zelí určené pro přímý prodej i zpracování

VÝHODY
Dlouhodobě skladovatelná odrůda, odolná vůči vnitřnímu černání.
Rezistence vůči nádorovitosti.
Pěkná vnější zelená barva i po velmi dlouhém skladování
V závislosti na hustotě porostu dorůstají hlávky 2,5 – 4 kg
Vysoká uniformita (CMS).

KILAXY F1
Dlouhodobě skladovatelné zelí určené pro přímý prodej

VÝHODY
Odrůda pro velmi dlouhé skladování s odolností vůči vnitřnímu černání.
Rezistence vůči nádorovitosti.
Vysoká uniformita (CMS) hlávek dorůstajících 2 – 2,5 kg.
Pěkná vnější zelená barva i po velmi dlouhém skladování.
Dobrá vnitřní struktura (velmi tenké listy).

HLAVNÍ VÝHODY UŽÍVÁNÍ ODRŮD REZISTENTNÍCH VŮČI NÁDOROVITOSTI

Používání rezistentních odrůd nabízí pěstiteli mnoho výhod
- poskytuje pěstitelům přidanou agronomickou bezpečnost na polích
- plánování výnosů činí snazší
- umožňuje pěstitelům návrat do zamořených oblastí
- snižuje ztráty vzhledem k efektivnějšímu užívaní hnojiv a chemických
přípravků
- především bude produkce více ziskovou díky zvýšeným výnosům a
sníženým ztrátám

Zeptali jsme se Ing. Josefa Kameníka, jednatele firmy Saga Seed, spol. s r.o.
(Firma Saga Seed, spol. s r.o. se sídlem v Lysé nad Labem je výhradním zástupcem firmy Syngenta Seeds v České republice pro oblast zelenin)

1. Byly odrůdy zelí rezistentní vůči nádorovitosti odzkoušeny i v ČR?

- Samozřejmě, tyto nové odrůdy zelí rezistentní vůči nádorovitosti byly v minulých letech úspěšně odzkoušeny i u nás. Nová generace odrůd tak dále ještě zvyšuje kvalitu
velmi úspěšné generace předešlé (Robustor, Agressor, Tolerator…), kdy byly optimální kvalitativní vlastností (vnitřní struktura, tvar, barva...) doplněné o rezistenci vůči Fusariu a toleranci vůči třásněnkám a vnitřnímu zahnívání.

2. Jaké jsou další cíle společnosti Syngenta Seeds?
- Výraznější posun očekáváme především u květáků, kde je význam nádorovitosti
jakožto limitujícího faktoru významnější. V letošním roce jsme úspěšně odzkoušeli několik nových odrůd rezistentních k nádorovitosti (SG 5704…). Vedle změn v odrůdové skladbě stojí za zmínku i další úspěšné projekty, jako například slibné výsledky při moření osiva košťálovin Gigantem+Gauchem.
3. Jak vidíte budoucnost českého zelinářství ?
- V době výrazné nadúrody v celé Evropě, po změnách spojených se vstupem do EU, vrcholícím bojem řetězců o český trh a především s polskou produkcí v zádech bojuje většina českých zelinářů již 3. rok o přežití. Nelze očekávat, že český spotřebitel bude preferovat českou zeleninu. Na podporu a prosazení tohoto aspektu je pozdě. Ve výhledu několika let bude pro českého spotřebitele určujícím faktorem cena. České zelinářství má v budoucnu šanci, když bude: menší, efektivní (vysoký výnos a kvalita), specializované a přitom odbytově sdružené a silné, sjednocené a podporované stavovskou organizací (tedy i státem), aktuálně reagující na trendy (odklon od tradičních zelenin) a orientované nejenom na český trh.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down