28.04.2021 | 08:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Novinky v pracovním právu v roce 2021

Již v minulém roce prošel zákoník práce několika změnami (např. ve věci omezení odvolatelnosti vedoucích zaměstnanců, doručování písemností, zpřesnění kritérií pro přechod práv a povinností a pravidel pro přerušení běhu lhůt). Další změny ale nastávají i v tomto roce, a to už s účinností od 1. ledna 2021. Stručný přehled těchto změn nastíníme v následujícím článku.

Zatímco až do konce loňského roku zaměstnanci čerpali dovolenou po dnech, tímto rokem počínaje se dovolená vyjadřuje v hodinách. Pro zaměstnance pracující od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin to bude minimální rozdíl. Místo čtyř týdnů, resp. 20 dnů dovolené ročně budou mít nárok na 160 hodin dovolené za rok. Změna se ale dotkne zaměstnanců pracujících na tzv. krátký a dlouhý týden, přičemž nový systém bude v jejich případě spravedlivější (zaměstnanci čerpající dovolenou v týdnech s delší pracovní dobou si vyčerpají také větší část dovolené), a dále zaměstnanců, kterým se během kalendářního roku zkrátí nebo prodlouží pracovní úvazek. Počítání dovolené po hodinách však neznamená, že budou zaměstnanci běžně čerpat dovolenou např. v rozsahu jedné hodiny. Zákon stanoví, že čerpání dovolené v kratším rozsahu, než v délce jedné směny může zaměstnavatel určit pouze výjimečně, a to na dobu alespoň poloviny délky směny, ledaže se jedná o zbývající část nevyčerpané dovolené.

Co se dále mění, je doba, kterou musí zaměstnanec odpracovat pro vznik nároku na dovolenou. Podle dřívější úpravy musel zaměstnanec odpracovat v kalendářním roce 60 dnů, aby mu vznikl nárok na poměrnou část dovolené (za předpokladu, že pracovní poměr trval celý kalendářní rok). Zaměstnanci, kteří odpracovali v kalendářním roce méně než 60 dnů, měli nárok na 1/12 dovolené za každých 21 odpracovaných dnů. Nově se stanoví pouze limit čtyř týdnů, které musí zaměstnanec v průběhu kalendářního roku odpracovat pro vznik nároku na poměrnou část dovolené, a dovolená za odpracované dny je zrušena.

Novela zákoníku práce také dává nově zaměstnanci právo písemně požádat zaměstnavatele o převod nevyčerpané části dovolené přesahující čtyři týdny do následujícího kalendářního roku. Mění se i pravidla pro krácení dovolené. Dřívější právní úprava umožňovala zaměstnavateli rozhodnout se, zda zaměstnanci za neomluveně zameškanou směnu bude krátit dovolenou o 1, 2 nebo 3 dny. Nově bude muset zkrácení dovolené odpovídat počtu neomluveně zameškaných hodin. Nová pravidla týkající se dovolené se však uplatní až ohledně dovolené, na kterou vznikne zaměstnanci právo v tomto kalendářním roce.*

Text JUDr. Kristýna Opletalová, Mgr. Tomáš Liškutín, AK Tomáše Liškutína

Celý článek naleznete v časopisu pro profesionální zahradníky Zahradnictví č. 4/2021.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Komentáře k článku

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down