Nové výsadby jsou nutností

Vitamína, družstvo ovocnářů, Kutná Hora obhospodařuje celkem 248 ha půdy. Na převážné části z této výměry jsou sady, zbytek obhospodařované plochy tvoří orná půda a trvalé travní porosty. Družstvo bylo založeno v roce 1993 vlastníky sadů, na kterých v předcházejícím období hospodařil Státní statek Čáslav, středisko Kutná Hora. V současnosti má 50 členů.

Ovocné výsadby
Největší podíl mají v sadech výsadby jabloní, pěstované na ploše 140 ha. Najdeme zde jak starší podzimní odrůdy jako například ‘Albrechtova’ a ‘Oldenburg’, tak i rezistentní na strupovitost – ‘Melodie’,’Florina’, ‘Doris’. Avšak 80 % výsadeb tvoří ‘Golden Delicious’. Další odrůdou s významnějším zastoupením je ještě ‘Red Delicious’.
Situace sadů není dnes růžová. Průměrný věk výsadeb, které patřily ve své době k nejlepším u nás, dosahuje dvaceti a více let. Přibližně polovina jabloní (nejstarší výsadby) se pěstuje ve tvaru zákrsku a druhá polovina (výsadby po roce 1980) ve tvaru volně rostoucího vřetene. Z důvodu prodloužení plodnosti byl proveden zmlazovací řez, případně přeroubování. Finanční situace zatím nedovoluje investovat do založení nových výsadeb.
Vedle jabloní jsou zastoupeny i peckoviny – broskvoně na 40 ha a višně na 16 ha. Vysazeny jsou tři odrůdy broskvoní, které zajišťují postupnou sklizeň. ‘Harbinger’ na 8 ha (počátek sklizně 5. – 6. července), ‘Redhaven’na 22 ha (počátek sklizně koncem července) a ‘Cresthaven’ na 10 ha (počátek sklizně ve druhé polovině srpna). Celková úroda broskví dosahuje 100 – 120 tun.
‘Morela pozdní’ je jedinou odrůdou višní, která dozrává 10. – 15. července. Nalezneme zde ale i výsadby nové (přibližně 5 ha), i značně přestárlé s minimálním výnosem (6 ha).
Zaměstnanci i brigádníci
V podniku dnes pracuje dvacet zaměstnanců. Při sklizni se jejich počet zvyšuje o 30 – 50 brigádníků, kteří jsou částečně z Kutné Hory a okolí (převážně důchodci a studenti) a částečně zajištěni personálními agenturami. Odměňování je v úkolu a záleží proto na každém, kolik si česáním vydělá. Základní sazba se určuje podle velikosti násady plodů a kvality. Podobná kritéria jsou i u ostatních operací (řez, postřik aj.). Odlišně se hodnotí probírka.
Sklizeň je ruční
Česání se provádí ručně do sběrných vaků, které se následně vyprazdňují do velkobeden umístěných na vyvážecích lyžinách tažených traktorem. Jablka se třídí v sadu na třídu I (uložení do plastových velkobeden), průmyslové zpracování a padaná jablka (obě skupiny se ukládají do dřevěných velkobeden). Na části výsadby se provádí dělená sklizeň. Velkobedny s jablky jsou po naplnění soustřeďovány na zpevněném svozišti, odkud putují do skladu (Unikom, a. s., Kutná Hora) nebo k průmyslovému zpracování.
Alternativní možností, která ale stále více ztrácí na významu, je samosběr na vyčleněné lokalitě. Její výhodou je, i přes jisté organizační potíže, přístup k okamžité hotovosti.
Plány a přání do budoucna
Podle slov ředitele Václava Šulce je jeho úkolem zajistit a udržet chod družstva. Prioritou, která může podniku zajistit další prosperitu, je obnova výsadeb. Přáním je modernizace strojového parku. V současnosti ho tvoří devět traktorů, pět postřikovačů, čtyři mulčovače, tři vysokozdvižné vozíky a devět vyvážecích lyžin.
Situace v družstvu ovocnářů není zcela jistě ideální. Hlavním indikátorem je téměř nulová obnova stávající, často přestárlé výsadby. Ta vyžaduje navíc, v porovnání s nově vysazenými intenzívními sady, větší podíl lidské práce (na řez, sklizeň, probírku aj.) a neumožňuje příliš zvyšovat efektivitu práce při zachování všech potřebných technologických operací.
Další rozvoj a perspektiva je spojena s vývojem na trhu s ovocem a s existencí strategie rozvoje firmy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *