20.08.2019 | 11:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nové vodní plochy Královské obory Stromovky

Královská obora Stromovka je jedním z nejvýznamnějších a největších přírodně krajinářských parků v Praze zpřístupněným veřejnosti v roce 1804. Park je tvořen lužními partiemi navazujícími na Vltavu a zalesněnými severními svahy s průhledy umožňujícími překrásné výhledy do parku a na Trojskou kotlinu. Královská obora Stromovka prodělala v 19. století krajinářskou přeměnu z obory na veřejný park.

Park Stromovka je v majetku Hlavního města Prahy, jenž je investorem a zadavatelem projektů a realizací probíhajících v parku. V roce 2015 byla zahájena celková obnova ploch bývalého rudolfinského rybníka, centrální části Stromovky. Centrálním prostorem Královské obory je promenádní prostranství před Šlechtovou restaurací tzv. parter s květinovými záhony a centrální část krajinářského parku vymezená hrázemi bývalého Rudolfova rybníka, tzv. dno bývalého rybníka. Pro tuto část je typická soustava rybníčků, dodnes napájených historickou Rudolfovou štolou z řeky Vltavy, dubový pahorek (bývalý ostrov) a celá řada domácích i cizokrajných dřevin. Na hrázích bývalého rybníka jsou zachovány oboustranné aleje, které lemují hlavní cesty procházející Královskou oborou. Celkové koncepční řešení dna bývalého rybníku (2014) pochází z dílny ateliéru Florart (Ing. Zdena Rudolfová, Ing. Martin Kovář, doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D., spolupráce Ing. Marek Hamata (trávníky), MgA. Michal Sedlák (autorské objekty). Technické řešení vodních ploch Ing. Jiří Jílek. V první etapě prací v letech 2015–2016 byla provedena rekonstrukce původního vodohospodářského systému (Rudolfovy štoly, rybníků, mostků, vyhlídek, pontonu a mola s kačenami atd.) navazující na historický stav pozdně renesanční a zejména na dochované zbytky úprav z 19. století. Na rekonstrukci navázala výstavba nových vodních ploch. Zvolené krajinářské řešení se soustředilo na vznik nových krajinářsky zakomponovaných vodních ploch do stávající kompozice dna bývalého rybníka.

Text

Ing. Alice Dědečková,

oddělení péče o zeleň,

OCP MHMP

Foto Lubomír Stiburek czfoto

Celý článek naleznete v časopisu Zahradnictví č. 8/2019.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down