14.07.2010 | 03:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nové trávníkové odrůdy

V roce 2010 bylo ve správním řízení ÚKZÚZ po ukončení zkušebního cyklu na základě provedených zkoušek o registraci zatím zapsáno do Státní odrůdové knihy pět odrůd trav pro trávníkové využití. Jedná se o dvě odrůdy jílku vytrvalého, dvě odrůdy kostřavy červené a jednu odrůdu psinečku tenkého. Nové kvalitní odrůdy rozšiřují možnosti tvorby trávníkových směsí a splňují vysoké nároky, které jsou v současné době na různé typy trávníku kladeny. Registraci dalších trávníkových odrůd lze očekávat v letním období.

Do zkoušek pro registraci jsou odrůdy zařazovány na základě žádosti žadatele podle ustanovení § 33 odst. 4 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin. Splňuje- li žádost žadatele všechny podmínky, může ÚKZÚZ zahájit samotné zkoušky, potřebné pro registraci odrůdy. Aby přihlášená odrůda mohla být registrována, musí u ní být v průběhu zkoušení prokázáno, že je odlišná, uniformní, stálá, má vyhovující název a její udržovací šlechtění je zajištěno žadatelem.
ÚKZÚZ každoročně vydává seznam všech odrůd pěstovaných rostlin zapsaných ve Státní odrůdové knize, včetně údajů o adresách jejich udržovatelů, držitelů šlechtitelských práv podle zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám. Státní odrůdová kniha je úředním seznamem odrůd rostlin, které jsou v České republice zaregistrovány pro uznávání a uvádění do oběhu.

Jílek vytrvalý ´Ecologic´ 
´Ecologic´ je diploidní odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou Columbia Seeds LLC v USA. Zástupcem v ČR je firma Seed Service, s.r.o.
Odrůda je raná až středně raná. Rostliny jsou středně rozkladité, barva listu středně až tmavě zelená. Praporcovitý list je krátký až středně dlouhý, úzký až středně široký. Stéblo je krátké až středně dlouhé, květenství je krátké až středně dlouhé.
Jemnost trávníku je střední. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku. Je vhodným komponentem do směsí pro zatěžované sportovní trávníky a ostatní trávníkové plochy běžné a parkové zeleně.

Jílek vytrvalý ´Hele´
´Hele´ je diploidní odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována na Šlechtitelské stanici Hladké Životice, s. r. o.
Odrůda je středně raná. Rostliny jsou středně rozkladité, barva listu středně zelená. Praporcovitý list je středně dlouhý, úzký až středně široký. Stéblo je krátké až středně dlouhé, květenství je krátké až středně dlouhé.
Jemnost trávníku je střední. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do směsí pro zatěžované sportovní trávníky a ostatní trávníkové plochy běžné a parkové zeleně.

Kostřava červená ´ Barprince´
´Barprince´ je hexaploidní trsnatá odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou Barenbrug Holland, B. V., v Nizozemsku. Zástupcem v ČR je Agrogen, spol. s r. o.
Odrůda je středně raná. Rostliny jsou polovzpřímené až středně rozkladité, barva listu tmavě zelená, vývoj rhizomů střední. Praporcovitý list je krátký, úzký až středně široký. Stéblo je středně dlouhé až dlouhé, květenství je krátké.
Jemnost trávníku je vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do trávníkových směsí pro jemné okrasné trávníky i ostatní trávníkové plochy běžné a parkové zeleně.

Více informací o nových trávníkových odrůdách naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 4/2010.

Text a foto Ing. Mojmír Fadrný, ÚKZÚZ, Brno, zkušební stanice Hradec nad Svitavou

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down