Nové trávníkové odrůdy

V roce 2009 bylo ve správním řízení ÚKZÚZ po ukončení zkušebního cyklu na základě provedených zkoušek o registraci zapsáno do Státní odrůdové knihy pět odrůd trav pro trávníkové využití. Jedná se o dvě odrůdy jílku vytrvalého, dvě odrůdy lipnice luční a jednu odrůdu psinečku psího. Nové kvalitní odrůdy rozšiřují možnosti tvorby trávníkových směsí a splňují vysoké nároky, které jsou v současné době na různé typy trávníku kladeny.

Do zkoušek pro registraci jsou odrůdy zařazovány na základě žádosti žadatele podle ustanovení § 33 odst. 4 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin. Splňuje-li žádost žadatele všechny podmínky, může ÚKZÚZ zahájit samotné zkoušky, potřebné pro registraci odrůdy. Aby přihlášená odrůda mohla být registrována, musí u ní být v průběhu zkoušení prokázáno, že je odlišná, uniformní, stálá, má vyhovující název a je zajištěno udržovací šlechtění.
ÚKZÚZ každoročně vydává seznam všech odrůd pěstovaných rostlin zapsaných ve Státní odrůdové knize, včetně údajů o adresách jejich udržovatelů, držitelů šlechtitelských práv podle zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám. Státní odrůdová kniha je úředním seznamem odrůd rostlin, které jsou v České republice zaregistrovány pro uznávání a uvádění do oběhu.

Trávníkové odrůdy registrované v roce 2009
Jílek vytrvalý ´Helada´
´Helada´ je diploidní odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována na Šlechtitelské stanici Hladké Životice, s. r. o.
Odrůda je pozdní. Rostliny jsou středně rozkladité, barva listu středně zelená. Praporcovitý list je krátký až středně dlouhý, úzký. Stéblo je krátké až středně dlouhé, květenství je krátké až středně dlouhé.
Jemnost trávníku je střední. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku. Je vhodným komponentem do směsí pro zatěžované sportovní trávníky a ostatní trávníkové plochy běžné a parkové zeleně.

Jílek vytrvalý ´Zekol´
´Zekol´ je diploidní odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou Oseva Pro, s. r. o., na Výzkumné stanici travinářské Rožnov – Zubří.
Odrůda je středně pozdní až pozdní. Rostliny jsou středně rozkladité až polorozkladité, barva listu středně zelená. Praporcovitý list je krátký až středně dlouhý, úzký až středně široký. Stéblo je středně dlouhé, květenství je krátké až středně dlouhé.
Jemnost trávníku je střední. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku. Je vhodným komponentem do směsí pro zatěžované sportovní trávníky a ostatní trávníkové plochy běžné a parkové zeleně.

Lipnice luční ´Kaitos´
´Kaitos´ je odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou Dlf-Trifolium A/S v Dánsku. Zástupcem v ČR je Šlechtitelská stanice Hladké Životice, s. r. o.
Odrůda je pozdní. Rostliny jsou středně rozkladité, barva listu středně zelená. Praporcovitý list je středně dlouhý, středně široký. Stéblo je krátké až středně dlouhé, květenství je krátké.
Jemnost trávníku je střední. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku. Je vhodným komponentem do směsí pro zatěžované sportovní trávníky a ostatní trávníkové plochy běžné a parkové zeleně.

Lipnice luční ´Ravel 1´
´Ravel 1´ je odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou Dlf-Trifolium A/S v Dánsku. Zástupcem v ČR je Šlechtitelská stanice Hladké Životice, s. r. o.
Odrůda je středně raná až pozdní. Rostliny jsou středně rozkladité, barva listu středně až tmavě zelená. Praporcovitý list je středně dlouhý, středně široký. Stéblo je středně dlouhé, květenství je středně dlouhé.
Jemnost trávníku je střední. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku. Je vhodným komponentem do směsí pro zatěžované sportovní trávníky a ostatní trávníkové plochy běžné a parkové zeleně.

Psineček psí ´Villa 1´
´Villa 1´ je diploidní odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou Dlf-International Seeds Inc. v USA. Zástupcem v ČR je Šlechtitelská stanice Hladké Životice, s. r. o.
Odrůda je raná. Rostliny jsou polorozkladité, barva listu středně zelená. Praporcovitý list je krátký, úzký. Stéblo je krátké, květenství je krátké. Jemnost trávníku je vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku. Je vhodným komponentem do trávníkových směsí pro jemné hřišťové trávníky a jiné specifické trávníkové plochy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *