05.09.2023 | 10:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nové technologie v zemědělství přispějí k zajištění produkce, snižování skleníkových plynů a zvýší úroveň evropského zemědělství

Nové technologie pro udržitelnější a odolnější zemědělství byly hlavním tématem neformálního zasedání ministrů zemědělství EU v Córdobě ve Španělsku, kterého se účastnil ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Cílem jednání bylo zdůraznit klíčovou roli nových technologií v zemědělsko-potravinářském sektoru.

Ministři se shodli na důležitosti podpory propojování výzkumu a praxe. Za zásadní považují také právní ukotvení používání nových genomických technik (NGT). Právě tato nová legislativa bude předmětem příštích jednání. Česká republika požaduje, aby byla schválena co nejdříve.

„Moderní technologie, precizní zemědělství, Zemědělství 4.0, to vše jsou zásadní témata pro budoucnost našeho sektoru. Jsem rád, že španělské předsednictví navázalo na české, které zahájilo diskuzi o nových genomických technikách. A je dobře, že Evropská komise k nim v létě zveřejnila návrh nařízení. V Evropské unii budeme nyní hledat shodu, která povede k využití vysokého technologického potenciálu a zachování vysoké úrovně ochrany zdraví lidí, zvířat i životního prostředí,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný.

Ministři zemědělství jednali o tom, co nejvíce přispěje k vyšší ekologizaci a digitalizaci sektoru při současném zachování produkce, potravinového zabezpečení a posílení odolnosti vůči škůdcům a klimatickým vlivům. Za důležité označili řešení dopadu klimatických výkyvů v jednotlivých regionech na produkci a její kvalitu.

Se snížením počtu technologických opatření v zemědělství se podle ministrů sníží i produkce skleníkových plynů a závislost na dovozech surovin a primárních zemědělských vstupů ze třetích zemí. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je využívání precizního či chytrého zemědělství, například cílené aplikace pesticidů nebo využívání biologických, fyzikálních či mechanických metod ochrany rostlin. V živočišné výrobě je nutné využívat systémy řízení stájí, digitální faremní systémy nebo zemědělské roboty. EU se snaží tyto způsoby hospodaření pro zemědělce ještě více zpřístupnit, a to například podporou výzkumu a vývoje v rámci programu Horizont Evropa a využívání fondů společné zemědělské politiky. Ministři se shodli, že je nutné zajistit dostupnost a proveditelnost v praxi těchto technologií na trhu.

Pokrok je nutné podpořit legislativně

Hlavním tématem neformálního jednání byla evropská legislativa k Novým genomickým technikám, kterou je třeba upravit. NGT postupy jsou efektivními technikami šlechtění a dosud v této oblasti chyběla právní opora. Platné evropské předpisy neodpovídají vědeckému pokroku, a limitují tak přenos aktuálních poznatků do zemědělské praxe. Česká republika proto vítá zveřejnění dlouho očekávaného legislativního návrhu. „Evropská unie si nesmí dovolit přehlížet potenciál těchto inovativních technik šlechtění. Už jen jejich přijetím do praxe lze v nejbližší době ještě zvýšit standard bezpečnosti potravin, pomoci středním a malým zemědělcům v zajištění produkčního potenciálu, a tím posílit konkurenceschopnost evropské produkce. Zásadní je, aby výsledkem nové legislativy byly co nejnižší finanční náklady a byrokratické překážky pro šlechtitele a uživatele,“ uvedl ministr Výborný.

Ministři zemědělství navštívili experimentální farmu Rabanales v rámci univerzitního kampusu, kde se věnují Zemědělství 4.0, zemědělství zaměřenému na ochranu přírody a kombinaci udržitelného a digitálního zemědělství. Seznámili se i se sektorem vinařství Španělska.

Neformální zasedání ministrů je tradiční součástí předsednictví, při kterém mají ministři možnost se seznámit se zemědělských sektorem státu, který právě předsedá.*

Zdroj: MZe

logo MZe

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down