18.07.2016 | 07:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nové studijní programy na Zahradnické fakultě v Lednici

Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě se již řadu let podílí na rozvoji zahradnictví a souvisejících odvětví v podmínkách ČR. V letošním roce 2016 bude navíc tento trend posílen na základě nově získaných akreditací otevřením nových tříletých bakalářských studijních programů Správa zeleně a Floristická tvorba.

Oba obory jsou koncipovány jako tříleté bakalářské studium, zakončené státní závěrečnou zkouškou s titulem bakalář (Bc.). Zájemci o studium tak mají jedinečnou příležitost přihlásit se ke studiu nejpozději do 15. srpna 2016.
Ke kritériím pro zařazení do přijímacího řízení patří řádně vyplněná přihláška, úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení a potvrzené výsledky studia na střední škole (kopie vysvědčení), zaplacení správního poplatku. Vyhodnocení přijímacího řízení proběhne do 25. srpna 2016. Zápis do studia a zahájení výuky v průběhu září 2016.

Správa zeleně

Bakalářské studium bude probíhat kombinovanou formou. Tento studijní program si klade za cíl vychovat odborníky pro oblast správy zeleně zajišťované na městských a obecních úřadech a správách významných objektů zahradní a krajinářské architektury. Celkové zaměření studia a obsah jednotlivých předmětů vychází z požadavků a potřeb praxe z oblasti specifického segmentu veřejné správy – správy zeleně. Důraz je kladen na vyrovnaný podíl biologicko-technologických a právně-ekonomických disciplín. Student zároveň získá dostatečný základ z oboru práva a potřebné znalosti z ekonomiky veřejné správy.

Stejná pozornost je věnována praktickým kurzům, v kterých posluchači ověřují teoretické znalosti na řešení modelových objektů a situací. Absolvent je vybaven teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi, které mu umožní kvalifikované rozhodování ve specifických podmínkách péče o veřejný prostor. Podstatnou součástí výsledného profilu absolventa je odborná orientace v aktuálních tématech denní oborové praxe. Navržené kombinované studium si klade za cíl vyjít vstříc obecním samosprávám a vytvořit možnost pro systémové vzdělávání správců zeleně.

Floristická tvorba

Bakalářské studium bude probíhat prezenční (denní) formou. Cílem tohoto studijního programu je vychovat odborníky pro specifickou a vysoce kreativní oblast zahradnické činnosti, zaměřenou na tvůrčí práci s rostlinami v podobě interiérových a částečně i exteriérových dekorací z rostlin, a připravit je na jejich působení především v komerční sféře. Absolvent získá také dostatečný základ k navrhování a realizování interiérové zeleně, k provozování různých typů floristických obchodních jednotek a pro kontakt se zákazníkem.

Celkové zaměření studia a obsah jednotlivých předmětů vychází z aktuálních požadavků a potřeb praxe. Důraz je kladen na vyvážené zastoupení biologických, podnikatelsko-manažerských i tvůrčích disciplín. V profilově důležitých předmětech aranžování rostlin a v předmětech ateliérového charakteru si posluchač ověří získané teoretické znalosti praktickou tvorbou aranžérských prací, a to od jednoduchých základních floristických disciplín přes komplexní zvládnutí děl velkého rozsahu (např. zajištění a realizace květinové přehlídky, dočasné nebo trvalé výzdoby interiérů atd.) až po originální design floristicky zpracovaných prostorových objektů vytvářených z materiálů rostlinného původu (tzv. florální objekty).

Bližší informace o studiu na Zahradnické fakultě včetně kritérií pro stanovení pořadí přijímaných uchazečů jsou dostupné na studijním oddělení, Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Valtická 337, 691 44 Lednice, tel. 519 367 225 (info@zf.mendelu.cz) nebo na webových stránkách fakulty www.zf.mendelu.cz.*

Text a foto

Doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D.

MENDELU, ZF v Lednici

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down