29.09.2005 | 10:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nově registrované zimní odrůdy jabloní

Již tradičně je největší nárůst nových odrůd zaznamenáván ve skupině zimní. Zahraniční odrůdové mutace i tuzemské odrůdy v nových kombinacích křížení doznávají zlepšující parametry v barevnosti i v délce skladovatelnosti. Podstatné jsou i zlepšované vlastnosti zvyšující se odolnosti k houbovým chorobám. Mezi známými šlechtitelskými tuzemskými subjekty se objevuje i nové jméno soukromého šlechtitele, který dlouholetou šlechtitelskou prací zaznamenává úspěch v této krásné disciplíně. Hovořím o kvalitních odrůdách Petra Kumšty. Přejme si jen, aby byl dostatek rozmnožovacího materiálu pro potřeby všech, kteří mají zájem tyto odrůdy vyzkoušet a pěstovat.

Odrůda ‘Bel-El‘ vznikla barevnou mutací odrůdy ‘Elstar‘. Žadatelem o registraci byla firma Jomobel NV, Halen, Belgie. Zmocněným zástupcem v ČR je firma Sempra Litoměřice, s. r. o. Registrována byla v roce 2004.
Strom roste bujně v plodnosti středně, habitus koruny je vzpřímený až rozložitý, koruna je dostatečně zahuštěna středně dlouhým obrostem. Plodí jednotlivě i ve shlucích na krátkém dřevě. Plodí nepravidelně, což má za následek inkompatibilita některých odrůd k opylení. Plod je středně velký, při probírce až velký, kulovitý až kulovitě kuželovitý, bez žebrování a masitých svalců na vrcholu tj. nad kališní jamkou. Slupka má nerovný povrch je suchá, středně tlustá a slabě ojíněná. Na povrchu slupky jsou četné, bílé, středně velké lenticely. V porostech bez závlahy se okolo stopečné jamky objevuje rzivost. Stopka je tlustá a středně dlouhá. Základní žlutozelená barva je krytá celoplošně červeným zabarvením se světlým žíháním. Dužnina je krémové barvy, křehké konzistence, středně šťavnatá se sladce navinulou chutí.
Sklizňová zralost plodů nastává začátkem září, konzumně nazrávají v listopadu, skladovat je lze do poloviny února. Odolnost proti napadení strupovitostí je nízká, proti napadení padlím je střední. Odrůda je určena pro teplejší i chráněné střední oblasti s dostatkem vláhy. Ve vyšších oblastech má sklon k maloplodosti a může taktéž namrznout ve dřevě i květech.

Odrůda ‘Blaník‘ byla vyšlechtěna pod označením KuP-232/5, vznikla křížením odrůd ´Florina´ x ´Šampion´. Žadatelem o registraci byl pan Petr Kumšta z Votic u Vodňan. Registrována byla v roce 2003. Odrůda je právně chráněná.
Strom roste bujně v plodnosti středně bujně, habitus koruny je polovzpřímený až rozložitý. Koruna bývá zahušťována středně dlouhými a středně tlustými letorosty, plodí jednotlivě i ve shlucích na krátkém dřevě. Probírka plodů se děje jen výjimečně. Stopka je krátká až středně dlouhá a středně tlustá. Plod je velký, kulovitě kuželovitý až široce komole kuželovitý, slabě žebrovaný s malými až středními masitými svalci na vrcholu. Slupka je suchá, ojíněná, bělavě žlutá základní barva je ze 2/3 krytá rozmytou tmavou červení. Dužnina bílé barvy, středně šťavnatá je navinule sladké chuti, aromatická a dobrá.
Sklizeň nastává začátkem října, do konzumní zralosti nastupuje v prosinci, skladovatelnost bývá do konce února. Odrůda je rezistentní proti napadení strupovitosti, odolnost proti napadení padlím jabloňovým je střední, zvláště v teplejších polohách. Vhodná do všech pěstitelských oblastí, má však uplatnění i ve vyšších a méně vhodných polohách.

Odrůda ‘Dantes‘vznikla vícenásobným křížením odrůd x ‘Prima‘. Žadatelem o registraci byla firma Ing. Petr Hajduček – Uniplant, Skrbeň. Registrována byla v roce 2003.
Strom roste středně bujně, habitus má rozložitý až převislý charakter, koruna je často zahušťována středně dlouhými a tenkými letorosty, které je nutné letním řezem redukovat. Plodí na krátkém dřevě ve shlucích i jednotlivě. Stopka je tenká a krátká. Plod je středně velký s probírkou i velký, kulovitého tvaru, bez žebrování a masitých svalců. Slupka má hladký povrch je středně tlustá, slabě ojíněná, na skladě v době zrání silně mastná. Základní zelenožlutá barva je krytá purpurovou červení, která je celoplošně rozmytá. Dužnina krémové barvy má křehkou konzistenci je středně šťavnatá, v chuti sladce navinulá.
Plody se sklízí začátkem září, konzumně nazrávají v říjnu se skladovatelností do ledna. Odrůda je rezistentní proti napadení strupovitosti. Odolnost proti napadení padlím je v teplejších polohách nízká, s nadmořskou výškou výskyt se snižuje. Vhodné pro tuto odrůdu bude pěstovat ji na bujnější podnoži (J-TE-E, J-TE-H, J-OH-18 i MM106) a zakládat korunu výše jak 0,7 m nad zemí.

Odrůda ‘Degas‘ byla vyšlechtěna pod označením TE-14.210, vznikla volným opylováním odrůdy ´Gascoigneho šarlatové´. Žadatelem o registraci byla firma Sempra Praha, a. s. Registrována byla v roce 2003.
Strom roste bujně až velmi bujně, habitus koruny je vzpřímený, korunu často zahušťují velmi dlouhá a tlusté výhony, které je nutné redukovat letním řezem. Plodí na krátkém dřevě, ve shlucích i jednotlivě. Stopka je krátká a tlustá. Plod je velký až velmi velký, kulovitý s středními masitými svalci na vrcholu. Slupka je nerovného povrchu, hladká, bez ojínění a rzivosti. Základní je barva zelenožlutá, na osluněné straně se objevuje nevýrazné oranžové až růžové líčko. Dužnina krémové barvy je středně šťavnatá a slabě navinulá v chuti.
Sklizňová zralost nastává v polovině září, konzumní pak v listopadu se skladovatelností do ledna. Odrůda je tolerantní k napadení strupovitosti, proti napadení padlím jen středně odolná. Vhodná do všech pěstitelských poloh s dostatkem vláhy.

Odrůda ‘Diamant‘ byla vyšlechtěna pod označením (TE-40.936), vznikla vícenásobným křížením odrůd x ‘Šampion‘. Žadatelem o registraci byla firma Sempra Praha, a. s. Registrována byla v roce 2004.
Strom roste středně bujně, v plodnosti slabě, habitus koruny má rozložitý až převislý charakter. Korunu dostatečně zahušťují středně dlouhé, ale jen tenké letorosty, větve mají sklon k vyholování. Plodí jednotlivě i ve shlucích na krátkém rozvětveném obrostu. Probírkou plodů řešíme jejich zvětšení velikosti a také omezení střídavé plodnosti. Stopka je tenká a středně dlouhá. Plod je středně velký, kulovitý, bez žebrování a masitých svalců. Slupka je na povrchu suchá, středně tlustá bez ojínění, někdy se na líčku objevuje jemná, vlásečnicovitá rzivost. Základní zelenožlutá barva je krytá celokrajně rozmytou purpurovou červení. Dužnina bílé barvy je tuhé konzistence, středně šťavnatá, navinule sladká v chuti.
Sklizňová zralost plodů již od poloviny září, konzumně nazrávají v listopadu se skladovatelností do února. Odolnost proti napadení strupovitostí i padlím jabloňovým je střední. Je určena pro pěstování ve všech pěstitelských polohách s dostatkem vláhy.

Odrůda ‘Durit‘ vznikla vícenásobný křížením odrůd. Registrována byla v roce 2003. Žadatelem o registraci byla firma Ing. Petr Hajduček – Uniplant, Skrbeň. Registrována byla v roce 2003.
Strom roste středně bujně až bujně, habitus koruny má polovzpřímený charakter. Korunu často zahušťují dlouhé a středně tlusté výhony, které je nutné letním řezem redukovat, plodí ve shlucích na krátkém dřevě. Stopka je středně dlouhá a středně tlustá. Plod středně velký, kuželovitý. Slupka je hladká, bez ojínění, u kalicha jemně rzivá. Základní žlutozelená barva bývá překrytá červeným rozmytým žíháním. Dužnina je žlutavé barvy, velmi šťavnatá, v chuti navinule sladká a voňavá.
Plody se sklízí koncem září, nazrávají v listopadu, se skladovatelností do poloviny února. Odrůda je rezistentní proti napadení strupovitostí, proti napadení padlím jabloňovým je středně odolná. Je vhodná do teplých a středních zavlažovaných oblastí. Ve vyšších a nevhodných polohách trpí plody rzivostí.

Odrůda ‘Fany‘ byla vyšlechtěna pod označením KuP-155, vznikla křížením odrůd ‘Šampion‘ a ‘Jonathan‘. Žadatelem o registraci byl pan Petr Kumšta z Votic u Vodňan. Registrována byla v roce 2004.
Strom roste středně bujně, habitus koruny má vzpřímený až rozložitý charakter. Větve dostatečně obrůstají krátkým plodonosným obrostem. Plodí jednotlivě i ve shlucích, probírku uplatňujeme výjimečně při přeplození. Stopka je krátká a středně tlustá. Plod je velký, kulovitý až ploše kulovitý, velikostně i tvarově vyrovnaný. Slupka je hladká, tenká, bez ojínění a mastnosti. Základní žlutá barva slupky je částečně krytá červení ve formě žíhání. Dužnina je žlutavé barvy, středně pevné, křehké konzistence, středně šťavnatá, v chuti navinule sladká.
Sklizňová zralost na přelomu září a října, konzumní zralost v listopadu, skladovatelnost do poloviny února. Odolnost proti napadení strupovitostí je střední, proti napadení padlím je vysoká. Je určena pro pěstování ve všech pěstitelských polohách s dostatkem vláhy.

Odrůda ‘Jonagored Supra‘ vznikla jako barevná mutace odrůdy ‘Jonagored‘. Žadatelem o registraci byla firma Jomobel NV, Halen, Belgie. Zmocněným zástupcem u nás je firma Sempra Litoměřice, s. r. o. Registrována byla v roce 2004.
Strom roste bujně, habitus koruny má vzpřímený až rozložitý charakter. Korunu často zahušťují středně tlusté a dlouhé letorosty, které letním řezem zakracujeme, případně redukujeme. Plodí na krátkém dřevě ve shlucích i jednotlivě, probírku uplatňujeme výjimečně při přeplození. Stopka je středně tlustá až tlustá a středně dlouhá. Plod je středně velký až velký, kulovitý až ploše kulovitý, bez žebrování a masitých svalců. Slupka má hladký povrch je středně tlustá, bez ojínění, na skladě v době nazrávání slabě mastná. Základní zelenožlutou barvu v době zralosti překrývá ze 2/3 rozmytá červeň. Dužnina krémové barvy má křehkou konzistenci je šťavnatá a navinule sladká v chuti.
Do sklizňové zralosti nastupuje od poloviny září, konzumně nazrává koncem října, na skladě vydrží do konce ledna. Odolnost proti houbovým chorobám je nízká. Odrůda je určena pro teplejší i chráněné střední oblasti s dostatkem vláhy.

Odrůda ‘Pilot‘ byla vyšlechtěna pod označením Pi-A-34,25. Vznikla křížením odrůd ‘Clivia‘ a ‘Undine‘. Žadatelem o registraci byla firma Gevo, Nürtingen, Německo. Zmocněným zástupcem v ČR je firma Sempra Praha, a. s. Registrována byla v roce 2004. Odrůda je právně chráněná.
Strom roste středně bujně, v plodnosti slabě, habitus koruny má rozložitý, v plodnosti převislý charakter. Koruna je vzdušná a jen ojediněle bývá zahušťována středně dlouhými a tenkými letorosty. Plodí na krátkém dřevě ve shlucích i jednotlivě, pro větší velikost plodů je nutná jejich probírka. Stopka je středně tlustá až tlustá a středně dlouhá. Plod je střední velikosti, komole kuželovitý se slabými masitými svalci na vrcholu. Slupka má nerovný a drsný povrch je středně tlustá a slabě ojíněná. Lenticely jsou četné, středně velké a bílé barvy. Základní zelenožlutá barva slupky je překrytá ze 2/3 rozmytou purpurovou červení s výrazným tmavě červeným žíháním. Dužnina krémové barvy je tuhé konzistence, málo šťavnatá, voňavá, v chuti sladce navinulá.
Sklizňová zralost plodů nastává začátkem října, konzumně dozrávají v prosinci se skladovatelností do března. Odrůda je určena pro teplé i chráněné střední oblasti s dostatkem vláhy.

Odrůda ‘Pyrop‘ byla vyšlechtěna pod označením TE-29.819, vznikla křížením odrůd ‘Dukát‘ x (HAR-11-T-68). Žadatelem o registraci byla firma Sempra Praha, a. s. Registrována byla v roce 2005.
Strom roste bujně, habitus koruny má vzpřímený až rozložitý charakter. Korunu často zahušťují středně tlusté a dlouhé letorosty, které letním řezem redukujeme. Plodí na krátkém dřevě ve shlucích, pro zvětšení plodů a zabránění střídavé plodnosti musíme provádět probírku. Stopka je dlouhá a tenká. Plod jen střední velikosti, ploše kulovitý, velmi slabě žebrovaný se slabými masitými svalci na vrcholu. Slupka je hladká, středně tlustá, bez ojínění a mastnosti, někdy s nízkou rzivostí okolo stopečné jamky. Základní zelenou barvu slupky, překrývá celoplošně červenohnědé zbarvení. Dužnina zelenavé barvy je měkká, středně šťavnatá a v chuti sladce navinulá.
Sklizňová zralost začíná koncem září, konzumní zralost nastává v listopadu, skladovatelnost bývá do konce února. Odrůda je rezistentní proti napadení strupovitostí a středně odolná k napadení padlím jabloňovým. Nalezne uplatnění ve středních i vyšších polohách.

Odrůda ‘Rubimeg‘ byla vyšlechtěna pod označením HL 319, vznikla křížením odrůd ´Megumi´ x ´Rubín´. Žadatelem o registraci byla firma Sempra Praha, a. s. Registrována byla v roce 2003.
Strom roste bujně, později jen středně bujně, habitus koruny má polovzpřímený až rozložitý charakter. Korunu zahušťují dostatečně středně dlouhé a středně tlusté výhony. Plodí na středně dlouhém i krátkém dřevě, jednotlivě. Stopka je dlouhá a středně tlustá. Plod je kulovitého tvaru, velký až velmi velký, bez žebrování a masitých svalců. Slupka je středně tlustá až tenká, hladká, rovná bez ojínění. Základní barva je bělavě zelená, krycí je rozmytá světle červená s tmavě červeným žíháním. Dužnina krémové barvy má křehkou konzistenci je velmi šťavnatá, v chuti nasládlá a dobrá.
Sklízí se začátkem října, konzumně dozrává v listopadu se skladovatelností do února. Odrůda je středně odolná proti napadení strupovitostí a odolná proti napadení padlím jabloňovým. Je vhodná do všech poloh se středně až méně rostoucími podnožemi s využitím pro nižší tvary. Při použití bujnějších podnoží užívají se pro vyšší kmenné tvary nebo méně úrodné půdy.

Odrůda ‘Rubinstep‘ byla vyšlechtěna pod označením HL 164, vznikla křížením odrůd ´Clivia´ x ´Rubín´. Žadatelem o registraci byla firma Sempra Praha, a. s. Registrována byla v roce 2003. Odrůda je právně chráněná.
Strom roste bujně v plodnosti středně bujně, habitus koruny má vzpřímený až rozložitý charakter. Koruna je více zahušťována středně dlouhými a tlustými výhony, které je nutné letním řezem redukovat, případně zakracovat. Plodí ve shlucích i jednotlivě, na středně dlouhém i krátkém plodonosném obrostu. Pro zvětšení plodů a zabránění střídavé plodnosti musíme provádět probírku. Stopka je středně dlouhá a tlustá. Plod má ploše kulovitý tvar, ale jen střední velikost, bez žebrování se slabě výraznými masitými svalci na vrcholu. Slupka je středně tlustá, suchá, rovná, bez ojínění. Základní světle zelená barva slupky, později zežloutne. Krycí barva je oranžová s červeným žíháním vysoké intenzity. Dužnina krémové až světle oranžové barvy je křehké konzistence, středně šťavnatá v chuti nasládlá, voňavá a aromatická.
Sklizňová zralost začíná začátkem října, konzumně dozrává již v prosinci, skladovatelnost bývá dlouhá až do dubna. Odrůda je středně až méně odolná proti napadení strupovitostí i proti napadení padlím jabloňovým. Je vhodná do teplých a chráněných středních poloh, na slabě a středně rostoucích podnožích, s dostatkem vláhy.

Odrůda ‘Unitop‘ byla vyšlechtěna pod označením OH 186, vznikla křížením odrůd ‘Golden Delicious‘ x ‘Diadém‘. Žadatelem o registraci byla firma Ing. Petr Hajduček – Uniplant, Skrbeň. Registrována byla v roce 2004.
Strom roste slabě, habitus koruny má rozložitý charakter, koruna bývá často zahušťována středně dlouhými a tlustými výhony, které je nutné letním řezem redukovat. Plodí na krátkém dřevě ve shlucích i jednotlivě, probírku uplatňujeme jen při přeplození a pro zvětšení velikosti plodů. Stopka je tlustá a středně dlouhá. Plod je středně velký, kulovitý se slabými masitými svalci na vrcholu. Slupka má drsný povrch je suchá, středně tlustá, bez ojínění a mastnosti, na povrchu jsou patrné malé a bílé lenticely. Základní zelenožlutá barva je krytá červeným žíháním. Dužnina žlutavé barvy, má křehkou konzistenci je středně šťavnatá a v chuti navinule sladká.
Plody se sklízí v polovině září, konzumně nazrávají koncem října se skladovatelností do konce ledna. Odolnost proti napadení houbovými chorobami je nízká. Odrůda je určena do teplých a středních oblastí s dostatkem vláhy.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down