Nově registrované odrůdy trav v roce 2002 – II

Kostřava červená ’Shademaster’ ’Shademaster’ je oktoploidní, výběžkatá odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou TURF-SEED, Inc. v USA. Zástupcem v ČR je AGRO ALI, spol. s r. o.

Odrůda je raná. Rostliny jsou středně rozkladité až polorozkladité, barva listu tmavě až velmi tmavě zelená, listová čepel otevřená. Praporcovitý list je středně dlouhý, středně široký až široký. Stéblo je středně dlouhé, květenství je středně dlouhé.
Odrůda je odolná proti napadení plísní sněžnou a rzí, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.
Jemnost trávníku je vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do trávníkových směsí pro jemné okrasné trávníky i plochy parkové zeleně.

Kostřava červená ’Simone’
’Simone’ je hexaploidní, trsnatá odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou DLF-TRIFOLIUM A/S, Dansk Planteforaedling v Dánsku. Zástupcem v ČR je Šlechtitelská stanice Hladké Životice, s. r. o.
Odrůda je středně raná až pozdní. Rostliny jsou středně rozkladité, barva listu středně až tmavě zelená, listová čepel zavřená. Praporcovitý list je krátký až středně dlouhý, úzký až středně široký. Stéblo je středně dlouhé, květenství je krátké až středně dlouhé.
Odrůda je odolná proti napadení plísní sněžnou a rzí, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.
Jemnost trávníku je vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do trávníkových směsí pro jemné okrasné trávníky i plochy parkové zeleně.

Kostřava ovčí ’Aurora’
’Aurora’ je diploidní odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou TURF-SEED, Inc. v USA. Zástupcem v ČR je AGRO ALI, spol. s r. o.
Odrůda je raná až středně raná. Rostliny jsou středně rozkladité až polorozkladité, barva listu tmavě až velmi tmavě zelená, listová čepel zavřená. Praporcovitý list je krátký až středně dlouhý. Stéblo je velmi krátké až krátké, květenství je krátké.
Odrůda je odolná proti napadení plísní sněžnou a rzí, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.
Jemnost trávníku je vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do trávníkových směsí pro jemné okrasné trávníky i plochy parkové zeleně.

Kostřava ovčí ’Bardur’
’Bardur’ je hexaploidní odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou Barenbrug Holland B.V. v Nizozemsku. Zástupcem v ČR je AGROGEN, spol. s r. o.
Odrůda je raná. Rostliny jsou polorozkladité, barva listu tmavě zelená, listová čepel zavřená. Praporcovitý list je krátký. Stéblo je krátké, květenství je krátké až středně dlouhé.
Odrůda je odolná proti napadení plísní sněžnou a rzí, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.
Jemnost trávníku je vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do trávníkových směsí pro jemné okrasné trávníky i plochy parkové zeleně.

Kostřava ovčí ’Discovery’
’Discovery’ je hexaploidní odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou DLF-TRIFOLIUM A/S, Dansk Planteforaedling v Dánsku. Zástupcem v ČR je Šlechtitelská stanice Hladké Životice, s. r. o.
Odrůda je raná. Rostliny jsou polorozkladité, barva listu tmavě až velmi tmavě zelená, listová čepel zavřená. Praporcovitý list je velmi krátký až krátký. Stéblo je krátké, květenství je krátké.
Odrůda je odolná proti napadení plísní sněžnou a rzí, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.
Jemnost trávníku je vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do trávníkových směsí pro jemné okrasné trávníky i plochy parkové zeleně.

Kostřava ovčí ’Ridu’
’Ridu’ je hexaploidní odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou DLF-TRIFOLIUM A/S, Dansk Planteforaedling v Dánsku. Zástupcem v ČR je Šlechtitelská stanice Hladké Životice, s. r. o.
Odrůda je velmi raná. Rostliny jsou polorozkladité, barva listu středně zelená, listová čepel zavřená. Praporcovitý list je krátký až středně dlouhý. Stéblo je středně dlouhé, květenství je krátké až středně dlouhé.
Odrůda je odolná proti napadení plísní sněžnou a rzí, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.
Jemnost trávníku je střední až vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do trávníkových směsí pro jemné okrasné trávníky i plochy parkové zeleně.

Kostřava rákosovitá ’Finelawn’
’Finelawn’ je hexaploidní odrůda určená pro trávníkové využití. . Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou DLF-TRIFOLIUM A/S, Dansk Planteforaedling v Dánsku. Zástupcem v ČR je Šlechtitelská stanice Hladké Životice, s. r. o.
Odrůda je raná až středně raná. Rostliny jsou středně rozkladité, barva listu středně až tmavě zelená. Praporcovitý list je středně dlouhý, středně široký. Stéblo je středně dlouhé, květenství je středně dlouhé.
Odrůda je odolná proti napadení plísní sněžnou a rzí, středně odolná až odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.
Jemnost trávníku je střední. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do směsí pro zatěžované sportovní trávníky a ostatní plochy běžné a parkové zeleně.

Kostřava rákosovitá ’Safari’
’Safari’ je diploidní odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou TURF-SEED, Inc. v USA. Zástupcem v ČR je AGRO ALI, spol. s r. o.
Odrůda je středně raná až pozdní. Rostliny jsou polovzpřímené až středně rozkladité, barva listu tmavě zelená. Praporcovitý list je krátký až středně dlouhý, středně široký. Stéblo je středně dlouhé, květenství je středně dlouhé.
Odrůda je odolná proti napadení plísní sněžnou a rzí, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.
Jemnost trávníku je střední. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do směsí pro zatěžované sportovní trávníky a ostatní plochy běžné a parkové zeleně.

Kostřava rákosovitá ’Silverado’
’Silverado’ je diploidní odrůda určená pro trávníkové využití. . Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou TURF-SEED, Inc. v USA. Zástupcem v ČR je AGRO ALI, spol. s r. o.
Odrůda je středně raná až pozdní. Rostliny jsou polovzpřímené až středně rozkladité, barva listu tmavě zelená. Praporcovitý list je krátký, úzký až středně široký. Stéblo je krátké, květenství je krátké až středně dlouhé.
Odrůda je odolná proti napadení plísní sněžnou a rzí, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.
Jemnost trávníku je střední. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do směsí pro zatěžované sportovní trávníky a ostatní plochy běžné a parkové zeleně.

Lipnice hajní ’Tanemo’
’Tanemo’ je odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou TAGRO Červený Dvůr, spol. s r. o.
Odrůda je středně raná. Rostliny jsou polovzpřímené, barva listu světle až středně zelená. Praporcovitý list je dlouhý až velmi dlouhý, úzký. Stéblo je středně dlouhé, květenství je dlouhé až velmi dlouhé.
Odrůda je odolná proti napadení plísní sněžnou, padlím travním a rzí, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.
Jemnost trávníku je střední. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do trávníkových směsí pro sportovní zatěžované trávníky a zastíněné plochy parkové zeleně.

Lipnice luční ’Bartender’
’Bartender’ je odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou Barenbrug Holland B.V. v Nizozemsku. Zástupcem v ČR je AGROGEN, spol.s r. o.
Odrůda je středně raná až pozdní. Rostliny jsou středně rozkladité, barva listu středně zelená. Praporcovitý list je krátký až středně dlouhý, středně široký. Anthokyanové zbarvení listové pochvy je slabé, ochmýření okraje listové pochvy je velmi řídké až řídké. Stéblo je středně dlouhé, květenství je krátké až středně dlouhé.
Odrůda je odolná proti napadení plísní sněžnou, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi, méně odolná proti napadení rzí.
Jemnost trávníku je střední až vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do trávníkových směsí pro sportovní zatěžované trávníky i plochy parkové zeleně.

Lipnice luční ’Barzan’
’Barzan’ je odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou Barenbrug Holland B.V. v Nizozemsku. Zástupcem v ČR je AGROGEN, spol. s r. o.
Odrůda je středně raná až pozdní. Rostliny jsou středně rozkladité, barva listu středně až tmavě zelená. Praporcovitý list je krátký, úzký. Anthokyanové zbarvení listové pochvy je střední, ochmýření okraje listové pochvy je řídké. Stéblo je krátké až středně dlouhé, květenství je krátké.
Odrůda je odolná proti napadení plísní sněžnou a padlím travním, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi a rzí.
Jemnost trávníku je střední až vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do trávníkových směsí pro sportovní zatěžované trávníky i plochy parkové zeleně.

Lipnice luční ’Evora’
’Evora’ je odrůda určená pro trávníkové využití. Byla vyšlechtěna a je udržována firmou Cebeco Seeds, B.V. v Nizozemsku. Zástupcem v ČR je CEBECO SEEDS, s. r. o.
Odrůda je středně raná až pozdní. Rostliny jsou středně rozkladité, barva listu středně zelená. Praporcovitý list je krátký až středně dlouhý, středně široký. Anthokyanové zbarvení listové pochvy je slabé až střední, ochmýření okraje listové pochvy velmi řídké až řídké. Stéblo je středně dlouhé, květenství je středně dlouhé.
Odrůda je odolná proti napadení plísní sněžnou a padlím travním, středně odolná až odolná proti napadení listovými skvrnitostmi, méně až středně odolná proti napadení rzí.
Jemnost trávníku je střední až vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do trávníkových směsí pro sportovní zatěžované trávníky i plochy parkové zeleně.

Lipnice luční ’Geronimo’
’Geronimo’ je odrůda určená pro trávníkové využití. Byla vyšlechtěna a je udržována firmou Advanta Seeds BV v Nizozemsku. Zástupcem v ČR je OSEVA UNI, a. s.
Odrůda je středně raná až pozdní. Rostliny jsou středně rozkladité až polorozkladité, barva listu středně zelená. Praporcovitý list je středně dlouhý, středně široký. Anthokyanové zbarvení listové pochvy není nebo velmi slabé, ochmýření okraje listové pochvy velmi řídké až řídké. Stéblo je středně dlouhé až dlouhé, květenství je středně dlouhé.
Odrůda je odolná proti napadení plísní sněžnou a padlím travním, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi a rzí.
Jemnost trávníku je střední až vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do trávníkových směsí pro sportovní zatěžované trávníky i plochy parkové zeleně.

Lipnice luční ’Harmonie’
’Harmonie’ je odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována na Šlechtitelské stanici Hladké Životice, s. r. o.
Odrůda je pozdní. Rostliny jsou středně rozkladité, barva listu středně až tmavě zelená. Praporcovitý list je krátký až středně dlouhý, úzký až středně široký. Anthokyanové zbarvení listové pochvy není nebo velmi slabé, ochmýření okraje listové pochvy není nebo velmi řídké. Stéblo je krátké až středně dlouhé, květenství je krátké.
Odrůda je odolná proti napadení plísní sněžnou a padlí travnímu, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi a méně až středně odolná proti napadení rzí.
Jemnost trávníku je střední až vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do trávníkových směsí pro sportovní zatěžované trávníky i plochy parkové zeleně.

Lipnice luční ’Sobra’
’Sobra’ je odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou DLF-TRIFOLIUM A/S, Planteforaedling v Dánsku. Zástupcem v ČR je Šlechtitelská stanice Hladké Životice, s. r. o.
Odrůda je středně raná až pozdní. Rostliny jsou středně rozkladité, barva listu středně zelená. Praporcovitý list je středně dlouhý, středně široký. Anthokyanové zbarvení listové pochvy slabé, ochmýření okraje listové pochvy velmi řídké až řídké. Stéblo je středně dlouhé až dlouhé, květenství je středně dlouhé.
Odrůda je odolná proti napadení plísní sněžnou a padlím travním, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi a rzí.
Jemnost trávníku je střední až vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku. Je vhodným komponentem do trávníkových směsí pro sportovní zatěžované trávníky i plochy parkové zeleně.

Metlice trsnatá ’Barcampsia’
’Barcampsia’ je odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou Barenbrug Holland B.V. v Nizozemsku. Zástupcem v ČR je AGROGEN, spol. s r. o.
Odrůda je středně raná. Rostliny jsou středně rozkladité, barva listu středně zelená. Praporcovitý list je středně dlouhý, středně široký. Stéblo je krátké až středně dlouhé, květenství je krátké až středně dlouhé.
Odrůda je odolná proti napadení plísní sněžnou, padlím travném a rzí, středně odolná až odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.
Jemnost trávníku je střední. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do trávníkových směsí pro sportovní zatěžované trávníky a parkové plochy ve vyšších polohách.

Psineček výběžkatý ’Kromi’
’Kromi’ je tetraploidní odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou DLF-TRIFOLIUM A/S, Planteforaedling v Dánsku. Zástupcem v ČR je Šlechtitelská stanice Hladké Životice, s. r. o.
Odrůda je raná až středně raná. Rostliny jsou polorozkladité až rozkladité, barva listu světle až středně zelená. Praporcovitý list je krátký až středně dlouhý, úzký až středně široký. Stéblo je středně dlouhé, květenství je krátké až středně dlouhé.
Odrůda je odolná proti napadení plísní sněžnou a rzí, středně odolná až odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.
Jemnost trávníku střední až vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do trávníkových směsí pro jemné trávníky golfových hřišť a jiné speciální trávníkové plochy.

Psineček výběžkatý ’Viper’
’Viper’ je tetraploidní odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou International Seeds Inc. v USA. Zástupcem v ČR je CEBECO SEEDS, s. r. o
Odrůda je raná. Rostliny jsou polorozkladité až rozkladité, barva listu světle až středně zelená. Praporcovitý list je krátký, úzký. Stéblo je krátké až středně dlouhé, květenství je krátké.
Odrůda je odolná proti napadení plísní sněžnou, padlím travním a rzí, středně odolná až odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.
Jemnost trávníku je vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do trávníkových směsí pro jemné trávníky golfových hřišť a jiné speciální trávníkové plochy.

Tomka vonná ’Jitka’
’Jitka’ je odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou AGROGEN, spol. s r. o.
Odrůda je středně raná. Rostliny jsou středně rozkladité, barva listu středně zelená. Praporcovitý list je středně dlouhý, středně široký. Stéblo je krátké až středně dlouhé, květenství je středně dlouhé.
Odrůda je odolná proti napadení plísní sněžnou, padlím travním a rzí, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.
Jemnost trávníku je střední až nižší. Častým kosením lze dosáhnout střední až vyšší hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do trávníkových směsí pro extenzivní trávníkové plochy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *