Nově registrované odrůdy trav v roce 2002 – I

Odbor odrůdového zkušebnictví ÚKZÚZ rozhodl ve správním řízení po ukončení zkušebního cyklu na základě výsledků provedených zkoušek o registraci a zapsání do Státní odrůdové knihy devět odrůd trav pro pícní a 38 odrůd trav pro trávníkové využití. Je to zatím největší počet odrůd trav registrovaných v jednom roce.

To dokazuje, že české i zahraniční šlechtitelské firmy mají zájem prodávat v ČR svoje odrůdy a uplatnit jejich kvalitu v různých travních směsích. Právě současné období přeje prodeji především trávníkových odrůd. Realizuje se výstavba celé řady golfových hřišť, probíhají rekonstrukce parků, sportovních areálů a fotbalových hřišť a v neposlední řadě je významné i ozeleňování venkovních ploch v nově budovaných průmyslových zónách. Nelze však opomenout i vznikající menší trávníkové plochy kolem rodinných domů, vil či na volných, dříve zanedbaných prostranstvích. Udržované trávníkové plochy založené z kvalitních směsí a odrůd tak výrazně dopomáhají ke zlepšování našeho životního prostředí a nově registrované odrůdy trav zde jistě najdou své uplatnění.

Trávníkové odrůd

Bojínek cibulkatý ’Teno’
’Teno’ je diploidní odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou DLF-Trifolium A/S Dansk Planteforaedling v Dánsku. Zástupcem v ČR je Šlechtitelská stanice Hladké Životice, s. r. o.
Odrůda je raná. Rostliny jsou středně rozkladité, barva listu středně až tmavě zelená. Praporcovitý list je velmi krátký, velmi úzký až úzký. Stéblo je krátké, květenství je krátké.
Odrůda je odolná proti napadení plísní sněžnou a rzí, středně až méně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.
Jemnost trávníku je střední. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do směsí pro celoročně zelené trávníky a ostatní plochy běžné a parkové zeleně.

Jílek vytrvalý ’Amadeus’
’Amadeus’ je diploidní odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou Advanta Seeds BV v Nizozemsku. Zástupcem v ČR je Oseva Uni, a. s.
Odrůda je středně raná. Rostliny jsou středně rozkladité, barva listu středně až tmavě zelená. Praporcovitý list je krátký až středně dlouhý, úzký. Stéblo je krátké až středně dlouhé, květenství krátké.
Odrůda je odolná proti napadení padlím travním a rzí, středně odolná proti napadení plísní sněžnou a listovými skvrnitostmi.
Jemnost trávníku je vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do směsí pro zatěžované sportovní trávníky a ostatní plochy běžné a parkové zeleně.

Jílek vytrvalý ’Barminton’
’Barminton’ je diploidní odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou Barenbrug Holland B.V. v Nizozemsku. Zástupcem v ČR je Agrogen, spol. s r. o.
Odrůda je středně raná až pozdní. Rostliny jsou středně rozkladité, barva listu středně až tmavě zelená. Praporcovitý list je krátký až středně dlouhý, úzký až středně široký. Stéblo je krátké až středně dlouhé, květenství krátké až středně dlouhé.
Odrůda je odolná proti napadení rzí, středně odolná proti napadení plísní sněžnou a listovými skvrnitostmi.
Jemnost trávníku je vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do směsí pro zatěžované sportovní trávníky a ostatní plochy běžné a parkové zeleně.

Jílek vytrvalý ’Hannibal’
’Hannibal’ je diploidní odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována na Šlechtitelské stanici Hladké Životice, s. r. o.
Odrůda je pozdní. Rostliny jsou středně rozkladité až polorozkladité, barva listu středně zelená. Praporcovitý list je krátký až středně dlouhý, úzký až středně široký. Stéblo je krátké až středně dlouhé, květenství krátké až středně dlouhé.
Odrůda je odolná proti napadení padlím travním a rzí, středně odolná proti napadení plísní sněžnou a listovými skvrnitostmi.
Jemnost trávníku je střední až vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do směsí pro zatěžované sportovní trávníky a ostatní plochy běžné a parkové zeleně.

Jílek vytrvalý ’Henrietta’
’Henrietta’ je diploidní odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou Saatzucht Steinach GmbH v SRN. Zástupcem v ČR je Selekta, a. s.
Odrůda je pozdní. Rostliny jsou středně rozkladité až polorozkladité, barva listu středně zelená. Praporcovitý list je středně dlouhý, středně široký. Stéblo je krátké až středně dlouhé, květenství středně dlouhé.
Odrůda je odolná proti napadení padlím travním a rzí, středně odolná proti napadení plísní sněžnou a listovými skvrnitostmi.
Jemnost trávníku je střední až vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do směsí pro zatěžované sportovní trávníky a ostatní plochy běžné a parkové zeleně.

Jílek vytrvalý ’Score’
’Score’ je diploidní odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou DLF-Trifolium A/S Dansk Planteforaedling v Dánsku. Zástupcem v ČR je Šlechtitelská stanice Hladké Životice, s. r. o.
Odrůda je pozdní. Rostliny jsou středně rozkladité až polorozkladité, barva listu středně zelená. Praporcovitý list je krátký až středně dlouhý, středně široký. Stéblo je středně dlouhé, květenství krátké až středně dlouhé.
Odrůda je středně až méně odolná proti napadení plísní sněžnou, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi, odolná proti napadení padlím travním a rzí.
Jemnost trávníku je střední až vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do směsí pro zatěžované sportovní trávníky a ostatní plochy běžné a parkové zeleně.

Kostřava červená ’Bardiva’
’Bardiva’ je hexaploidní, trsnatá odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou Barenbrug Holland B.V. v Nizozemsku. Zástupcem v ČR je Agrogen, spol. s. r. o.
Odrůda je středně raná až pozdní. Rostliny jsou polorozkladité, barva listu středně až tmavě zelená, listová čepel zavřená. Praporcovitý list je krátký, úzký. Stéblo je krátké, květenství je velmi krátké až krátké.
Odrůda je odolná proti napadení plísní sněžnou a rzí, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.
Jemnost trávníku je vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do trávníkových směsí pro jemné okrasné trávníky i plochy parkové zeleně.

Kostřava červená ’Baroyal’
’Baroyal’ je hexaploidní, krátce výběžkatá odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou Barenbrug Holland B.V. v Nizozemsku. Zástupcem v ČR je AGROGEN, spol. s. r. o.
Odrůda je středně raná až pozdní. Rostliny jsou polorozkladité, barva listu středně až tmavě zelená, listová čepel zavřená. Praporcovitý list je krátký, úzký. Stéblo je krátké, květenství je velmi krátké.
Odrůda je odolná proti napadení plísní sněžnou a rzí, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.
Jemnost trávníku je vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do trávníkových směsí pro jemné okrasné trávníky i plochy parkové zeleně.

Kostřava červená ’Barpearl’
’Barpearl’ je hexaploidní, krátce výběžkatá odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou Barenbrug Holland B.V. v Nizozemsku. Zástupcem v ČR je Agrogen, spol. s r. o.
Odrůda je středně raná až pozdní. Rostliny jsou polovzpřímené až středně rozkladité, barva listu tmavě zelená, listová čepel zavřená. Praporcovitý list je krátký, středně široký. Stéblo je středně dlouhé, květenství je velmi krátké až krátké.
Odrůda je odolná proti napadení plísní sněžnou a rzí, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.
Jemnost trávníku je vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do trávníkových směsí pro jemné okrasné trávníky i plochy parkové zeleně.

Kostřava červená ’Diego’
’Diego’ je oktoploidní, výběžkatá odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou DLF-Trifolium A/S, Dansk Planteforaedling v Dánsku. Zástupcem v ČR je Šlechtitelská stanice Hladké Životice, s. r. o.
Odrůda je pozdní. Rostliny jsou středně rozkladité, barva listu tmavě zelená, listová čepel otevřená. Praporcovitý list je středně dlouhý, středně široký až široký. Stéblo je krátké až středně dlouhé, květenství je krátké až středně dlouhé.
Odrůda je odolná proti napadení plísní sněžnou a rzí, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.
Jemnost trávníku je vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do trávníkových směsí pro jemné okrasné trávníky i plochy parkové zeleně.

Kostřava červená ’Felix’
’Felix’ je oktoploidní, výběžkatá odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou Advanta Seeds BV v Nizozemsku. Zástupcem v ČR je Oseva Uni, a. s.
Odrůda je středně raná až pozdní. Rostliny jsou středně rozkladité, barva listu středně zelená, listová čepel otevřená. Praporcovitý list je středně dlouhý, středně široký. Stéblo je krátké až středně dlouhé, květenství je krátké až středně dlouhé.
Odrůda je odolná proti napadení plísní sněžnou, padlím travním a rzí, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.
Jemnost trávníku je vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do trávníkových směsí pro jemné okrasné trávníky i plochy parkové zeleně.

Kostřava červená ’Juliska’
’Juliska’ je hexaploidní, trsnatá odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou DLF-Trifolium A/S, Dansk Planteforaedling v Dánsku. Zástupcem v ČR je Šlechtitelská stanice Hladké Životice, s r. o.
Odrůda je středně raná až pozdní. Rostliny jsou polorozkladité, barva listu středně zelená, listová čepel otevřená. Praporcovitý list je krátký až středně dlouhý, úzký až středně široký. Stéblo je středně dlouhé až dlouhé, květenství je středně dlouhé.
Odrůda je odolná proti napadení plísní sněžnou a rzí, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.
Jemnost trávníku je vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do trávníkových směsí pro jemné okrasné trávníky i plochy parkové zeleně.

Kostřava červená ’Laxton’
’Laxton’ je oktoploidní, výběžkatá odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou DLF-Trifolium A/S, Dansk Planteforaedling v Dánsku. Zástupcem v ČR je Šlechtitelská stanice Hladké Životice, s. r. o.
Odrůda je středně raná. Rostliny jsou středně rozkladité, barva listu tmavě zelená, listová čepel otevřená. Praporcovitý list je středně dlouhý až dlouhý, středně široký až široký. Stéblo je dlouhé, květenství je středně dlouhé.
Odrůda je odolná proti napadení plísní sněžnou a rzí, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.
Jemnost trávníku je vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do trávníkových směsí pro jemné okrasné trávníky i plochy parkové zeleně.

Kostřava červená ’Licoletta’
’Licoletta’ je oktoploidní, výběžkatá odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou Deutsche Saatveredelung Lippstadt – Bremen GmbH ve SRN. Zástupcem v ČR je Novum Seeds, s. r. o.
Odrůda je středně raná až pozdní. Rostliny jsou polorozkladité, barva listu tmavě zelená, listová čepel otevřená. Praporcovitý list je dlouhý, středně široký až široký. Stéblo je dlouhé, květenství je středně dlouhé až dlouhé.
Odrůda je odolná proti napadení plísní sněžnou, padlím travním a rzí, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.
Jemnost trávníku je vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do trávníkových směsí pro jemné okrasné trávníky i plochy parkové zeleně.

Kostřava červená ’Lifine’
’Lifine’ je hexaploidní, krátce výběžkatá odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou Deutsche Saatveredelung Lippstadt – Bremen GmbH ve SRN. Zástupcem v ČR je Novum Seeds, s. r. o.
Odrůda je středně raná. Rostliny jsou středně rozkladité až polorozkladité, barva listu středně až tmavě zelená, listová čepel uzavřená. Praporcovitý list je velmi krátký až krátký, úzký až středně široký. Stéblo je středně dlouhé, květenství je krátké.
Odrůda je odolná proti napadení plísní sněžnou, padlím travním a rzí, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.
Jemnost trávníku je vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do trávníkových směsí pro jemné okrasné trávníky i plochy parkové zeleně.

Kostřava červená ’Limarco’
’Limarco’ je hexaploidní, trsnatá odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou Deutsche Saatveredelung Lippstadt – Bremen GmbH ve SRN. Zástupcem v ČR je Novum Seeds, s. r. o.
Odrůda je středně raná až pozdní. Rostliny jsou středně rozkladité, barva listu tmavě zelená, listová čepel uzavřená. Praporcovitý list je středně dlouhý, úzký až středně široký. Stéblo je středně dlouhé až dlouhé, květenství je středně dlouhé.
Odrůda je odolná proti napadení plísní sněžnou, padlím travním a rzí, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.
Jemnost trávníku je vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do trávníkových směsí pro jemné okrasné trávníky i plochy parkové zeleně.

Kostřava červená ’Makyta’
’Makyta’ je hexaploidní, trsnatá odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována na Šlechtitelské stanici Hladké Životice, s. r. o.
Odrůda je středně raná. Rostliny jsou středně rozkladité, barva listu středně až tmavě zelená, listová čepel zavřená. Praporcovitý list je krátký až středně dlouhý, úzký až středně široký. Stéblo je středně dlouhé, květenství je velmi krátké až krátké.
Odrůda je odolná proti napadení plísní sněžnou a rzí, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.
Jemnost trávníku je vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do trávníkových směsí pro jemné okrasné trávníky i plochy parkové zeleně.

Kostřava červená ’Raymond’
’Raymond’ je hexaploidní, trsnatá odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou Advanta Seeds BV v Nizozemsku. Zástupcem v ČR je OSEVA UNI, a. s.
Odrůda je středně raná. Rostliny jsou středně rozkladité až polorozkladité, barva listu tmavě zelená, listová čepel zavřená. Praporcovitý list je krátký až středně dlouhý, úzký až středně široký. Stéblo je středně dlouhé, květenství je krátké.
Odrůda je odolná proti napadení plísní sněžnou, padlím travním a rzí, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.
Jemnost trávníku je vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do trávníkových směsí pro jemné okrasné trávníky i plochy parkové zeleně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *