31.01.2005 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nově registrované odrůdy trav pro trávníkové využití

Odbor odrůdového zkušebnictví ÚKZÚZ rozhodl v roce 2004 ve správním řízení po ukončení zkušebního cyklu na základě výsledků provedených zkoušek o registraci a zapsání do Státní odrůdové knihy 25 odrůd trav pro trávníkové využití. Nově bylo registrováno 7 odrůd jílku vytrvalého, 8 odrůd kostřavy červené, 3 odrůdy kostřavy rákosovité, 2 odrůdy lipnice luční, 2 odrůdy psinečku tenkého, 2 odrůdy psinečku výběžkatého a 1 odrůda psinečku psího.

Dochází tak k výraznému obohacení dosavadního sortimentu trávníkových odrůd trav. To dokazuje, že české i zahraniční šlechtitelské firmy mají zájem prodávat v ČR osivo svých odrůd a uplatnit jejich kvalitu v různých travních směsích. Nezbývá, než si přát, aby tyto nové odrůdy brzy pronikly do povědomí našich trávníkářů a našly využití při zakládání či obnově trávníkových ploch.

Jílek vytrvalý Cadillac

Cadillac je diploidní odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou Carneau Fréres semences fourrageres EUROGAZON ve Francii. Zástupcem v ČR je Selekta, a.s.
Odrůda je středně raná. Rostliny jsou středně rozkladité, barva listu středně až tmavě zelená. Praporcovitý list je krátký, úzký až středně široký. Stéblo je krátké až středně dlouhé, květenství je krátké až středně dlouhé.
Odrůda je středně odolná proti napadení plísní sněžnou, odolná proti napadení padlím travním a rzí, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.
Jemnost trávníku je vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do směsí pro zatěžované sportovní trávníky a ostatní trávníkové plochy běžné a parkové zeleně.

Jílek vytrvalý Citation III

Citation III je diploidní odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou TURF-SEED, Inc. v USA. Zástupcem v ČR je Ing. Milan Děd SEED SERVICE.
Odrůda je raná. Rostliny jsou středně rozkladité, barva listu tmavě zelená. Praporcovitý list je krátký, úzký až středně široký. Stéblo je krátké až středně dlouhé, květenství je krátké.
Odrůda je středně odolná proti napadení plísní sněžnou, odolná proti napadení padlím travním a rzí, méně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.
Jemnost trávníku je vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do směsí pro zatěžované sportovní trávníky a ostatní trávníkové plochy běžné a parkové zeleně.

Jílek vytrvalý Disco

Disco je diploidní odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou Advanta Seeds BV v Nizozemsku. Zástupcem v ČR je OSEVA UNI, a. s.
Odrůda je středně raná až pozdní. Rostliny jsou středně rozkladité, barva listu středně až tmavě zelená. Praporcovitý list je krátký až středně dlouhý, úzký až středně široký. Stéblo je krátké až středně dlouhé, květenství je krátké až středně dlouhé.
Odrůda je středně odolná proti napadení plísní sněžnou, odolná proti napadení padlím travním, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi a rzí.
Jemnost trávníku je střední až vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do směsí pro zatěžované sportovní trávníky a ostatní trávníkové plochy běžné a parkové zeleně.

Jílek vytrvalý Charger II

Charger II je diploidní odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou TURF-SEED, Inc. v USA. Zástupcem v ČR je Ing. Milan Děd SEED SERVICE.
Odrůda je raná. Rostliny jsou středně rozkladité, barva listu tmavě zelená. Praporcovitý list je krátký, úzký až středně dlouhý. Stéblo je krátké až středně dlouhé, květenství je krátké.
Odrůda je středně odolná proti napadení plísní sněžnou, odolná proti napadení padlím travním a rzí, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.
Jemnost trávníku je vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do směsí pro zatěžované sportovní trávníky a ostatní trávníkové plochy běžné a parkové zeleně.

Jílek vytrvalý Ritmo

Ritmo je diploidní odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou R2n SAS ve Francii. Zástupcem v ČR je Francotcheque Agricole, spol. s r.o.
Odrůda je raná až středně raná. Rostliny jsou středně rozkladité, barva listu středně až tmavě zelená. Praporcovitý list je krátký až středně dlouhý, úzký až středně široký. Stéblo je krátké až středně dlouhé, květenství je krátké až středně dlouhé.
Odrůda je středně odolná proti napadení plísní sněžnou, odolná proti napadení padlím travním, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi a rzí.
Jemnost trávníku je vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do směsí pro zatěžované sportovní trávníky a ostatní trávníkové plochy běžné a parkové zeleně.

Jílek vytrvalý Sauvignon

Sauvignon je diploidní odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou DLF-TRIFOLIUM A/S Dansk Planteforaedling v Dánsku. Zástupcem v ČR je Šlechtitelská stanice Hladké Životice, s. r. o.
Odrůda je středně raná až pozdní. Rostliny jsou středně rozkladité, barva listu středně zelená. Praporcovitý list je krátký, úzký. Stéblo je krátké, květenství je krátké.
Odrůda je méně odolná proti napadení plísní sněžnou, odolná proti napadení padlím travním a rzí, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.
Jemnost trávníku je vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do směsí pro zatěžované sportovní trávníky a ostatní trávníkové plochy běžné a parkové zeleně.

Jílek vytrvalý Twingo

Twingo je diploidní odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou Advanta Seeds BV v Nizozemsku. Zástupcem v ČR je OSEVA UNI, a. s.
Odrůda je pozdní. Rostliny jsou středně rozkladité, barva listu středně až tmavě zelená. Praporcovitý list je krátký až středně dlouhý, úzký až středně široký. Stéblo je krátké až středně dlouhé, květenství je krátké.
Odrůda je středně odolná proti napadení plísní sněžnou, odolná proti napadení padlím travním, středně odolná proti napadení rzí, méně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.
Jemnost trávníku je střední až vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do směsí pro zatěžované sportovní trávníky a ostatní trávníkové plochy běžné a parkové zeleně.

Kostřava červená Alice

Alice je hexaploidní, trsnatá odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou Advanta Seeds BV v Nizozemsku. Zástupcem v ČR je OSEVA UNI, a. s.
Odrůda je středně raná. Rostliny jsou středně rozkladité, barva listu tmavě zelená, listová čepel zavřená. Praporcovitý list je krátký, úzký. Stéblo je středně dlouhé, květenství je krátké až středně dlouhé.
Odrůda je středně odolná proti napadení plísní sněžnou, odolná proti napadení padlím travním a rzí, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.
Jemnost trávníku je vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do trávníkových směsí pro jemné okrasné trávníky i ostatní trávníkové plochy běžné a parkové zeleně.

Kostřava červená Blanka

Blanka je oktoploidní, výběžkatá odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou OSEVA UNI, a.s.
Odrůda je středně raná až pozdní. Rostliny jsou polovzpřímené až středně rozkladité, barva listu světle až středně zelená, listová čepel otevřená. Praporcovitý list je středně dlouhý až dlouhý, středně široký až široký. Stéblo je středně dlouhé, květenství je dlouhé.
Odrůda je středně odolná proti napadení plísní sněžnou, odolná proti napadení padlím travním a rzí, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.
Jemnost trávníku je vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do trávníkových směsí pro jemné okrasné trávníky i ostatní trávníkové plochy běžné a parkové zeleně.

Kostřava červená Fantasie

Fantazie je hexaploidní, krátce výběžkatá odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována na Šlechtitelské stanici Hladké Životice, s.r.o.
Odrůda je středně raná až pozdní. Rostliny jsou polovzpřímené až středně rozkladité, barva listu středně až tmavě zelená, listová čepel zavřená. Praporcovitý list je krátký, úzký. Stéblo je krátké až středně dlouhé, květenství je krátké.
Odrůda je středně odolná proti napadení plísní sněžnou, odolná proti napadení padlým travním a rzí, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.
Jemnost trávníku je vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do trávníkových směsí pro jemné okrasné trávníky i ostatní trávníkové plochy běžné a parkové zeleně.

Kostřava červená Fidelio

Fidelio je hexaploidní, trsnatá odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována na Šlechtitelské stanici Hladké Životice, s.r.o.
Odrůda je raná až středně raná. Rostliny jsou středně rozkladité až polorozkladité, barva listu středně až tmavě zelená, listová čepel zavřená. Praporcovitý list je krátký až středně dlouhý, úzký. Stéblo je středně dlouhé až dlouhé, květenství je krátké až středně dlouhé.
Odrůda je středně odolná proti napadení plísní sněžnou, odolná proti napadení padlým travním a rzí, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.
Jemnost trávníku je vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do trávníkových směsí pro jemné okrasné trávníky i ostatní trávníkové plochy běžné a parkové zeleně.

Kostřava červená Klarka

Klarka je hexaploidní, trsnatá odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou OSEVA UNI, a.s.
Odrůda je středně raná. Rostliny jsou středně rozkladité až polorozkladité, barva listu tmavě zelená, listová čepel zavřená. Praporcovitý list je krátký až středně dlouhý, úzký. Stéblo je středně dlouhé, květenství je krátké až středně dlouhé.
Odrůda je středně odolná proti napadení plísní sněžnou, odolná proti napadení padlím travním a rzí, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.
Jemnost trávníku je vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do trávníkových směsí pro jemné okrasné trávníky i ostatní trávníkové plochy běžné a parkové zeleně.

Kostřava červená Livinus

Livinus je oktoploidní, výběžkatá odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou Deutsche Saatveredelung Lippstadt - Bremen GmbH ve SRN. Zástupcem v ČR je NOVUM SEEDS, s.r.o.
Odrůda je středně raná až pozdní. Rostliny jsou polorozkladité, barva listu světle až středně zelená, listová čepel otevřená. Praporcovitý list je dlouhý až velmi dlouhý, široký až velmi široký. Stéblo je dlouhé, květenství je dlouhé.
Odrůda je středně odolná proti napadení plísní sněžnou, odolná proti napadení padlím travním a rzí, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.
Jemnost trávníku je vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do trávníkových směsí pro jemné okrasné trávníky i ostatní trávníkové plochy běžné a parkové zeleně.

Kostřava červená Salsa

Salsa je oktoploidní, výběžkatá odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou R2n SAS ve Francii. Zástupcem v ČR je Francotcheque Agricole, spol. s r.o.
Odrůda je středně raná až pozdní. Rostliny jsou středně rozkladité až polorozkladité, barva listu středně zelená, listová čepel otevřená. Praporcovitý list je středně dlouhý až dlouhý, středně široký až široký. Stéblo je středně dlouhé až dlouhé, květenství je středně dlouhé.
Odrůda je středně odolná proti napadení plísní sněžnou, odolná proti napadení padlím travním a rzí, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.
Jemnost trávníku je vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do trávníkových směsí pro jemné okrasné trávníky i ostatní trávníkové plochy běžné a parkové zeleně.

Kostřava červená Terka

Terka je hexaploidní, krátce výběžkatá odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou OSEVA UNI, a.s.
Odrůda je středně raná. Rostliny jsou polovzpřímené až středně rozkladité, barva listu tmavě zelená, listová čepel zavřená. Praporcovitý list je krátký, úzký. Stéblo je středně dlouhé, květenství je krátké až středně dlouhé.
Odrůda je středně odolná proti napadení plísní sněžnou, odolná proti napadení padlím travním a rzí, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.
Jemnost trávníku je vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do trávníkových směsí pro jemné okrasné trávníky i ostatní trávníkové plochy běžné a parkové zeleně.

Kostřava rákosovitá Amalia

Amalia je hexaploidní odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou R2n SAS ve Francii. Zástupcem v ČR je Francotcheque Agricole, spol. s r.o.
Odrůda je středně raná. Rostliny jsou středně rozkladité až polorozkladité, barva listu středně až tmavě zelená. Praporcovitý list je krátký až středně dlouhý, úzký až středně široký. Stéblo je středně dlouhé, květenství je středně dlouhé.
Odrůda je méně odolná proti napadení plísní sněžnou, odolná proti napadení padlím travním a rzí, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.
Jemnost trávníku je střední. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do směsí pro zatěžované sportovní trávníky a ostatní trávníkové plochy běžné a parkové zeleně.

Kostřava rákosovitá Apache II

Apache II je hexaploidní odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou TURF-SEED, Inc. v USA. Zástupcem v ČR je Ing. Milan Děd SEED SERVICE.
Odrůda je středně raná. Rostliny jsou středně rozkladité, barva listu středně až tmavě zelená. Praporcovitý list je krátký až středně dlouhý, středně široký. Stéblo je krátké až středně dlouhé, květenství je středně dlouhé.
Odrůda je středně odolná proti napadení plísní sněžnou, odolná proti napadení padlím travním a rzí, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.
Jemnost trávníku je střední. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do směsí pro zatěžované sportovní trávníky a ostatní trávníkové plochy běžné a parkové zeleně.

Kostřava rákosovitá Wolfpack

Wolfpack je hexaploidní odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou TURF-SEED, Inc. v USA. Zástupcem v ČR je Ing. Milan Děd SEED SERVICE.
Odrůda je středně raná. Rostliny jsou středně rozkladité, barva listu tmavě zelená. Praporcovitý list je krátký až středně dlouhý, středně široký. Stéblo je krátké až středně dlouhé, květenství je krátké až středně dlouhé.
Odrůda je středně odolná proti napadení plísní sněžnou, odolná proti napadení padlím travním a rzí, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.
Jemnost trávníku je střední. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do směsí pro zatěžované sportovní trávníky a ostatní trávníkové plochy běžné a parkové zeleně.

Lipnice luční Denim

Denim je odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou TURF-SEED, Inc. v USA. Zástupcem v ČR je Ing. Milan Děd SEED SERVICE.
Odrůda je pozdní. Rostliny jsou středně rozkladité až polorozkladité, barva listu středně až tmavě zelená. Praporcovitý list je krátký až středně široký, středně široký. Anthokyanové zbarvení listové pochvy není nebo je velmi slabé. Stéblo je středně dlouhé, květenství je krátké až středně dlouhé.
Odrůda je středně odolná proti napadení plísní sněžnou, odolná proti napadení padlím travním, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi a rzí.
Jemnost trávníku je střední. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do směsí pro zatěžované sportovní trávníky a ostatní trávníkové plochy běžné a parkové zeleně.

Lipnice luční Julius

Julius je odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou Cebeco Seeds, B.V. v Nizozemsku. Zástupcem v ČR je CEBECO SEEDS s.r.o.
Odrůda je středně raná až pozdní. Rostliny jsou středně rozkladité, barva listu středně zelená. Praporcovitý list je krátký až středně dlouhý, středně široký. Anthokyanové zbarvení listové pochvy není, nebo je velmi slabé. Stéblo je krátké až středně dlouhé, květenství je krátké.
Odrůda je odolná proti napadení plísní sněžnou, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi a rzí, odolná proti napadení padlím travním.
Jemnost trávníku je vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do směsí pro zatěžované sportovní trávníky a ostatní trávníkové plochy běžné a parkové zeleně.
Psineček tenký Kuzma

Kuzma je tetraploidní odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována na Šlechtitelské stanici Hladké Životice, s.r.o.
Odrůda je středně raná. Rostliny jsou polorozkladité, barva listu je středně až tmavě zelená. Praporcovitý list je středně dlouhý, středně široký. Stéblo je středně dlouhé, květenství je krátké až středně dlouhé.
Odrůda je středně odolná proti napadení plísní sněžnou, odolná proti napadení padlím travním a rzí, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.
Jemnost trávníku je vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do trávníkových směsí pro jemné hřišťové trávníky a jiné speciální trávníkové plochy.

Psineček tenký Polana

Polana je tetraploidní odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována na Šlechtitelské stanici Hladké Životice, s.r.o.
Odrůda je středně raná až pozdní. Rostliny jsou polorozkladité, barva listu středně zelená. Praporcovitý list je středně dlouhý, úzký až středně široký. Stéblo je krátké až středně dlouhé, květenství je krátké až středně dlouhé.
Odrůda je odolná proti napadení plísní sněžnou, padlím travním a rzí, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.
Jemnost trávníku je vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do trávníkových směsí pro jemné hřišťové trávníky a jiné speciální trávníkové plochy.

Psineček psí Licanina

Licanina je diploidní odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou Deutsche Saatveredelung Lippstadt - Bremen GmbH ve SRN. Zástupcem v ČR je NOVUM SEEDS, s.r.o.
Odrůda je raná až středně raná. Rostliny jsou polorozkladité, barva listu středně zelená. Praporcovitý list je krátký, úzký. Stéblo je středně dlouhé, květenství je krátké až středně dlouhé.
Odrůda je středně odolná proti napadení plísní sněžnou, odolná proti napadení padlím travním a rzí, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.
Jemnost trávníku je vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do trávníkových směsí pro jemné hřišťové trávníky a jiné speciální trávníkové plochy.

Psineček výběžkatý Penneagle

Penneagle je tetraploidní odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou TURF-SEED, Inc. v USA. Zástupcem v ČR je Ing. Milan Děd SEED SERVICE.
Odrůda je raná. Rostliny jsou rozkladité, barva listu světle až středně zelená. Praporcovitý list je krátký, úzký až středně dlouhý. Stéblo je krátké až středně dlouhé, květenství je krátké.
Odrůda je odolná proti napadení plísní sněžnou, padlím travním a rzí, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.
Jemnost trávníku je vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do trávníkových směsí pro jemné hřišťové trávníky a jiné speciální trávníkové plochy.

Psineček výběžkatý Pennlinks

Pennlinks je tetraploidní odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou TURF-SEED, Inc. v USA. Zástupcem v ČR je Ing. Milan Děd SEED SERVICE.
Odrůda je raná. Rostliny jsou rozkladité, barva listu světle až středně zelená. Praporcovitý list je krátký, úzký až středně široký. Stéblo je krátké až středně dlouhé, květenství je krátké.
Odrůda je středně odolná proti napadení plísní sněžnou, odolná proti napadení padlím travním a rzí, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.
Jemnost trávníku je vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Je vhodným komponentem do trávníkových směsí pro jemné hřišťové trávníky a jiné speciální trávníkové plochy.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down