06.05.2005 | 07:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nově registrované odrůdy révy vinné

Odbor odrůdového zkušebnictví ÚKZÚZ Brno rozhodl ve správním řízení po ukončení zkušebního cyklu na základě provedených zkoušek o registraci a zapsání do Státní odrůdové knihy sedmi nových odrůd révy vinné.

Tři moštové bílé a čtyři moštové modré odrůdy prošly během tří vegetačních let zkouškami, při kterých se zjišťovaly významné jejich hospodářské vlastnosti. Všechny popisované odrůdy splnily zákonné podmínky pro registraci odrůd a sortiment révy bude rozšířen na 25 odrůd moštových bílých, 17 odrůd moštových modrých, devět odrůd stolních a sedm odrůd rév podnožových, tedy celkem 58 odrůd révy. Z tohoto počtu je 19 odrůd původního českého šlechtění.

‘Auxerrois‘
Je středně raná moštová bílá odrůda. Pochází z Francie a byly vyšlechtěna z odrůdy ‘Heunisch’ (‘Heunisch’ je jedna z nejstarších odrůd, kterou do Evropy přivezli Hunové během stěhování národů). Ve zkouškách ÚKZÚZ byla vedena pod označením Auxerrois.
Dospělý list je středně velký, kruhovitého tvaru, profil čepele rovný. Hrozen je středně velký, středně hustý. Bobule je malá až středně velká, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky je žlutozelená. Plná zralost začíná ve třetí dekádě září.
Odrůda je středně odolná až odolná proti napadení padlím révovým, odolná proti napadení plísní révovou a plísní šedou. Výnos hroznů je středně vysoký, cukernatost středně vysoká.
Víno je velmi dobré kvality, žlutozelené barvy, neutrální až jemně aromatické chuti.
Udržovatel: VÚRV Praha-Ruzyně, Výzkumná stanice vinařská, Karlštejn.

‘Hibernal‘
Je pozdní moštová bílá odrůda. Byla vyšlechtěna v Německu ve Výzkumném ústavu v Geisenheimu. Je to kříženec odrůd ‘Seibel 7053’ x ‘Ryzlink rýnský’ klon 239 Gm F2 generace. Ve zkouškách ÚKZÚZ byla vedena pod označením Hibernal.
Dospělý list je velký, srdcovitého tvaru, profil čepele tvaru V. Hrozen je malý až středně velký, hustý. Bobule je malá až středně velká, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky je červenošedá. Plná zralost začíná v první až druhé dekádě října.
Odrůda je středně odolná až odolná proti napadení plísní šedou a odolná proti napadení plísní révovou a padlím révovým. Výnos hroznů je středně vysoký, cukernatost vysoká.
Víno je výborné kvality, žlutozelené barvy, jemné aromatické vůně, charakteru a typu Ryzlinku rýnského.
Udržovatel: Institut für Rebenzüchtung und Rebenveredlung, SRN
Zmocněný zástupce: Doc. Ing. Vilém Kraus, CSc., Vinařský dům Bacchus.

‘Vrboska‘
Je velmi raná moštová bílá odrůda. Byla vyšlechtěna na Šlechtitelské stanici vinařské ve Znojmě. Je to kříženec odrůd ‘Tramín červený’ x ‘Čabaňská perla’. Ve zkouškách ÚKZÚZ byla vedena pod označením TČČP-X-3/25.
Dospělý list je malý až střední, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele rovný. Hrozen je středně velký, středně hustý. Bobule je středně velká, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky růžová, bez zabarvení dužniny. Plná zralost začíná ve třetí dekádě srpna.
Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná až odolná proti napadení padlím révovým a odolná proti napadení plísní révovou. Výnos hroznů je středně vysoký až nízký, cukernatost středně vysoká.
Odrůda je určena pro výrobu burčáku, který dosahuje výborné kvality. Víno je dobré kvality, nízké až žlutozelené barvy.
Udržovatel: Ampelos, Šlechtitelská stanice vinařská Znojmo, a.s.

‘Domina‘
Je středně raná moštová modrá odrůda. Byla vyšlechtěna v Německu v Ústavu pro šlechtění révy vinné v Geilweilerhofu. Šlechtiteli jsou Peter Morio a Prof. Dr. B. Husfeld. Je to kříženec odrůd ‘Modrý Portugal’ x ‘Rulandské modré’. Ve zkouškách ÚKZÚZ byla vedena pod označením Domina.
Dospělý list je středně velký, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele tvaru V. Hrozen je středně velký, hustý. Bobule je malá až středně velká, ojíněná, tvar na profilu má kruhovitý. Barva slupky je modročerná, dužnina bez zabarvení. Plná zralost začíná v první dekádě října.
Odrůda je méně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révovou a středně odolná až odolná proti napadení padlím révovým. Výnos hroznů je vysoký, cukernatost středně vysoká.
Víno je výborné kvality, rubínové až tmavočerné barvy, neutrální až jemně aromatické vůně, harmonické chuti, odrůdového typu ‘Modrý Portugal’.
Udržovatel: Doc. Ing. Vilém Kraus, CSc., Vinařský dům Bacchus.

‘Dornfelder‘
Je modrá moštová středně raná odrůda. Byla vyšlechtěna v Německu ve Zkušebním ústavu pro pěstování révy a ovoce ve Weinsbergu. Je to kříženec odrůd ‘Helfensteiner’ x ‘Heroldrebe’. Ve zkouškách ÚKZÚZ byla vedena pod označením Dornfelder.
Dospělý list je středně velký až velký, srdcovitého tvaru, profil čepele tvaru V. Hrozen je velký, řídký až středně hustý. Bobule je středně velká až velká, ojíněná, tvar na profilu má široce elipsovitý. Barva slupky je modročerná, dužnina bez zabarvení. Plná zralost začíná v první dekádě října.
Odrůda je méně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná až odolná proti napadení padlím révovým a odolná proti napadení plísní révovou. Výnos hroznů je středně vysoký, cukernatost středně vysoká.
Víno je výborné kvality, tmavočervené barvy, jemně aromatické vůně a harmonické chuti.
Udržovatel: Doc. Ing. Vilém Kraus, CSc., Vinařský dům Bacchus.

‘Laurot‘
Je středně raná až pozdní moštová modrá odrůda. Byla vyšlechtěna ve spolupráci šlechtitelů z Vědeckovýrobního sdružení Resistant Velké Bílovice. Pyl byl získán z výzkumného ústavu v Kišiněvě v Moldávii, vlastní křížení a selekce byly provedeny v Lednici na Moravě, Břeclavi a Perné. Je to kříženec odrůd (‘Merlot’ x ‘Seibel 1366’) x (‘Frankovka’ x ‘Svatovavřinecké’). Ve zkouškách ÚKZÚZ byla vedena pod označením Mi 5-106.
Dospělý list je malý až středně velký, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele tvaru V. Hrozen je středně velký, řídký. Bobule je malá až středně velká, ojíněná, tvar má na profilu kruhovitý. Barva slupky je modročerná, dužnina bez zabarvení. Plná zralost začíná v první až druhé dekádě října.
Odrůda je středně odolná až odolná proti napadení plísní révovou a plísní šedou a odolná proti napadení padlím révovým. Výnos hroznů je středně vysoký, cukernatost vysoká.
Víno je výborné kvality, tmavočervené barvy, aromatické vůně a harmonické chuti.
Udržovatel: Ing. Miloš Michlovský, CSc.

‘Rubinet‘
Je středně raná moštová modrá odrůda. Byla vyšlechtěna prof. Vilémem Krausem v Lednici na Moravě. Je to kříženec odrůd (‘Revolta’ x ‘Alibernet’) x ‘André’. Ve zkouškách ÚKZÚZ byla vedena pod označením R-27.
Dospělý list je malý, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele zvlněný. Hrozen je středně velký, řídký až středně hustý. Bobule je malá až středně velká, ojíněná, tvar má na profilu široce elipsovitý. Barva slupky je modročerná, dužnina má silné antokyanové zbarvení. Plná zralost začíná v první až druhé dekádě října.
Odrůda je méně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révovou a středně odolná až odolná proti napadení padlím révovým. Výnos hroznů je středně vysoký, cukernatost nízká.
Víno je výborné kvality, tmavočervené až modročervené barvy, harmonické chuti a barvířkovitého typu.
Udržovatel: Doc. Ing. Vilém Kraus, CSc., Vinařský dům Bacchus.

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down