18.05.2006 | 10:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nové odrůdy trav pro trávníkové využití

O registrovaných novinkách v sortimentu odrůd trav pro trávníkové využití v roce 2005 jsme na stránkách časopisu Zahradnictví podrobně informovali poměrně nedávno. Rok se s rokem sešel, a tak nyní pro přehlednost a snadnou orientaci přinášíme souhrnné informace o odrůdách registrovaných vloni i těch čekajících na zapsání do Státní odrůdové knihy v roce letošním.

Sortiment odrůd trav pro trávníkové využití prodělal za posledních patnáct let veliký rozvoj. Do Státní odrůdové knihy České republiky bylo za tuto dobu zapsáno již téměř 300 odrůd trav, které najdou uplatnění ve směsích pro různá specifická využití zakládaných trávníků. Také počet travních druhů pro trávníkové využití se výrazně rozšířil, a tak můžeme využívat vedle známých druhů jako je jílek vytrvalý, kostřava červená, kostřava ovčí, kostřava rákosovitá či lipnice luční nebo psineček tenký a psineček výběžkatý, také méně známé trávy jako bojínek cibulkatý, festulolium, lipnici hajní, metlici trsnatou, medyněk vlnatý či psineček psí, poháňku hřebenitou nebo tomku vonnou.
V loňském roce byl sortiment trávníkových odrůd obohacen o tři odrůdy jílku vytrvalého, šest odrůd kostřavy červené a po jedné odrůdě kostřavy ovčí, kostřavy rákosovité, psinečku tenkého a psinečku výběžkatého. Sortiment trávníkových odrůd jílku vytrvalého byl rozšířen o odrůdy 'Filip', 'Handicap' a 'Patrik'. Jedná se o diploidní odrůdy s různou dobou ranosti, vysokou hustotou trávníku a dobrým zdravotním stavem. Jsou vhodným komponentem do trávníkových směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní běžné trávníkové plochy. K významnému rozšíření sortimentu trávníkových odrůd došlo také u kostřavy červené. Trsnaté odrůdy 'Calliope', 'Casanova' a 'Maritza', stejně jako krátce výběžkaté odrůdy 'Barmalia' a 'Leonora' i dlouze výběžkatá odrůda 'Petruna' najdou uplatnění ve směsích pro jemné okrasné trávníky i běžnou parkovou zeleň. Všechny nové odrůdy kostřavy červené dosahují vysoké jemnosti a hustoty trávníku. U kostřavy ovčí byl sortiment registrovaných odrůd rozšířen o odrůdu 'Lucka'. Také tato odrůda vyniká jemností a hustotou trávníku. Z kostřav rákosovitých byla registrována odrůda 'Barlexas II', která najde uplatnění v zatěžovaných trávnících a trávníkových plochách bez dostatku vláhy. Rozšířil se i sortiment psinečků. Také nové odrůdy psinečku výběžkatého 'Oasis' i psinečku tenkého 'Vivaldi' vynikají vysokou jemností a hustotou trávníku a jejich využití bude v trávníkových směsích pro jemné hřišťové trávníky a další specifické trávníkové plochy. Podrobné charakteristiky těchto odrůd byly publikovány v odborných časopisech včetně Zahradnictví č. 9/2005.
V roce 2006 je připraveno k registraci dalších sedm nových odrůd trav pro trávníkové využití. Jsou to tři zahraniční odrůdy jílku vytrvalého 'Barreal', 'Marietta' a 'Aberdart' opět s různou dobou ranosti, střední až vysokou hustotou trávníku a vyhovujícím zdravotním stavem. Své uplatnění najdou ve sportovních zatěžovaných či ostatních trávnících rekreační a parkové zeleně. Podobné uplatnění jako zmiňované jílky vytrvalé najde i nová odrůda lipnice luční 'Annett', která dosahuje vysoké hustoty trávníku, avšak její zdravotní stav je spíše průměrný. Sortiment kostřav červených bude rozšířen o domácí trsnatou odrůdu 'Protenza' a dvě zahraniční odrůdy 'Bornado' (výběžkatá) a 'Salut' (trsnatá). Tyto odrůdy vynikají vysokou hustotou a jemností trávníku i dobrým zdravotním stavem. Budou vhodným komponentem do trávníkových směsí pro jemné okrasné trávníky i ostatní parkové plochy.
Rozšiřování odrůdové skladby trávníkových odrůd lze považovat za velmi pozitivní trend. Nové odrůdy jsou nepřehlédnutelným faktorem pro rozvoj našeho trávníkářství a mohou významně ovlivnit kvalitu trávníků sportovních stadionů, golfových hřišť, rekreačních ploch i ostatních trávníkových ploch veřejné zeleně. Můžeme jim jen přát, aby se brzy objevily na trhu a vešly ve známost mezi trávníkáři.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down