20.11.2005 | 10:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nová viróza na bohyškách

Bohyšky (Hosta Tratt., syn. Funkia) byly vždy považovány za nenáročné trvalky odolné vůči chorobám a škůdcům. V 90. letech našel Dr. B. Lockhart v USA nemocné rostliny bohyšky, z nichž v roce 1996 izoloval původce onemocnění a pojmenoval jej Hosta Virus X (HVX). V současné době se viróza vyskytuje téměř v každé školce či zahradním centru a je považována za celosvětový problém. Je pravděpodobné, že i u nás mají pěstitelé host ve svých sbírkách virózní rostliny – a mnozí o tom ani neví.

Na bohyškách byly identifikovány čtyři druhy virů: Tomato ringspot virus – (ToRSV) – skvrnitost listů, chloróza, Impatiens necrotic spot virus (INSV) –léze na listech, latentní infekce, Pea early-browning virus (PEBV) a Hosta virus X (HVX) a další 3 neidentifikované isometrické viry (chlorotic ringspots, veinal necrosis a interveinal chlorosis).

Symptomy
Nejčastěji identifikovaný HVX způsobuje u některých kultivarů významné škody. Pokud mají bohyšky skvrnité, malé nebo silně deformované listy, bývají považovány za nemocné rostliny, ale příčina poškození se vztahuje spíše na příliš vysoké či nízké teploty, nedostatek vláhy nebo herbicidy. Pokud se onemocnění projeví pouze sníženou vitalitou nebo změnou zbarvení, jsou často považovány za zdravé.
Vzhledem k vysoké variabilitě symptomů vyvolaných HVX je těžké je jednoznačně popsat. Nejčastěji se vyskytují modravé či zelené skvrny na světle zbarvené čepeli listu. Změna barvy obvykle postupuje podél žilek a bez výrazné hranice prolíná do okolního pletiva. Skvrnitost či mramorování listů jsou v některých případech viditelné pouze v procházejícím světle nebo naopak zřetelné na celé ploše listu, případně jsou omezeny jen na pletivo mezi žilkami. Detekovat skvrnitost na tmavých jednobarevných listech je značně obtížné. Kromě změny barev se infekce může projevit na čepelích listů , které jsou potom boulovité, svraštělé, různé tloušťky a na povrchu zrnité. Méně často reagují bohyšky na napadení krněním, zvlněním, zkroucením, deformacemi, hnědými skvrnami či usycháním listů. Některé kultivary zůstávají i po napadení bez viditelných příznaků.

Přenos viru
HVX byl dosud nalezen pouze na bohyškách. Virus se přenáší z infikovaných na zdravé rostliny mechanicky šťávou. Naneštěstí je tento způsob přenosu velmi snadný nářadím a rukama potřísněnýma šťávou infikovaných rostlin, např. při řízkování, odstraňování poškozených listů či květů. Ruce i použité nářadí je proto nutné před kontaktem se zdravými rostlinami dezinfikovat. Virus je schopen existovat pouze v živých rostlinných buňkách, není přítomen v půdě, takže nové rostliny mohou být vysazeny na místo po odstraněných. Přenos HVX viru hmyzem, háďátky, semeny či pylem dosud nebyl prokázán.
Podle zahraničních údajů jsou vůči viru HVX vnímavé kultivary: ´Antioch´, ´August Moon´, ´Baby Bunting´, ´Birchwood Parky's Gold´, ´Blue Cadet´ (infikovány i Tobacco Rattle Virus), ´Captain Kirk´, ´Corona´ (jako sport ´Sum & Substance´, je možné, že rostliny jsou virózní od počátku), ´Diamond Tiara´, ´El Nino´, ´Fan Dance´, ´Fortunei Aureomarginata´ (prodávána také pod nesprávným označením ´Carnival´), ´Gold Edger´, ´Gold Standard´ (infikovány i Arabis Mosaic Virus), ´Golden Tiara´, ´Goldrush´, ´Ground Master´, ´Guacamole´, ´Halcyon´, ´Honeybells´, ´Janet´, ´June´, ´Katherine Lewis´, ´Krossa Regal´, ´Montana Aureomarginata´, ´Niagara Falls´, ´Night Before Christmas´, ´Pacific Blue Edger´, ´Paradise Joyce´, ´Regal Splendor´, ´Revolution´, ´Royal Standard´, ´Sagae´, ´So Sweet´, ´Sugar & Cream´, ´Stiletto´, ´Striptease´, ´Sum & Substance´ (rostliny zůstávají až 7 let bez viditelných příznaků), Sun Power, ´Sweet Susan´, Tardiva, Tattoo , Undulata Albomarginata, ´Venucosa´ , ´Yellow Splash Rim´. Mezi jednotlivými kultivary jsou značné rozdíly v projevu symptomů, některé reagují na přítomnost viru velmi výrazně, často uschnutím listů.
Před objevením HVX byly některé zajímavě skvrnité, ale infikované bohyšky považovány za nové sporty (rostliny z genetických mutací) a prodávány jako nové kultivary. Rostliny variet ´Blue Freckles´, ´Breakdance´, ´Eternal Father´, ´Kiwi Watercolours´, ´Leopard Frog´, ´Lunacy´, ´Parkish Gold´ jsou virózní (jde o HVX nebo některý jiný virus).

Bezvirózní pestrobarevné bohyšky
U několika zajímavých variet bohyšek se vyskytuje skvrnitost podobná jako u infikovaných rostlin, která ovšem není vyvolána virem HVX. Je zde několik drobných rozdílů ve vzhledu skvrnitosti. Skvrnitost u HVX–free (bezvirózních) rostlin je nepravidelnější, nekopíruje žilky a okraje skvrn nejsou rozmazané, jak je tomu u HVX virózních rostlin. Skvrnitost či strakatost bezvirózních rostlin je silně závislá na světelných podmínkách – při dostatku světla jsou barvy sytější a na konci vegetace blednou. U virózních rostlin intenzita světla nemá vliv na intenzitu vybarvení. K pestrým skvrnitým bezvirózním bohyškám patří: ´Cynthia´, ´Kiwi Forest´, ´Laella´, ´Wild Bill´, ´Xanadu Paisley´.

Preventivní ochrana
Rostliny infikované HVX nelze uzdravit. Nejlepší prevencí je nákup zdravých rostlin beze skvrn. Bohyšky s nepravidelně skvrnitými listy jsou bezpečné pouze tehdy, pokud znáte rozdíl mezi zbarvením vyvolaným mutací a symptomy vyvolanými viry. Za bezpečné se považují ´Revolution´, za nebezpečné ´Gold Standard´, ´Striptease´ nebo ´Sum and Substance´. Nebezpečí hrozí především u nových variet s barevnými pruhy podél žilek. U většiny zdravých barevných variet se liší zbarvení okrajů listů od jednobarevného středu. Podivně pestrým rostlinám, zejména pokud se liší zbarvení jednotlivých listů či je vybarveno pouze několik listů, se raději vyhněte. Někteří pěstitelé neúmyslně rozmnožují a prodávají infikované rostliny, protože je považují za zajímavé variety v domnění, že jde o nové sporty.
Silně ohroženou skupinu představují malopěstitelé a školky, kde se často odstraňují poškozené listy a květenství. Drobné ranky zvyšují nebezpečí infekce zbývajících trsů. Mezi významná opatření patří i odběr rostlin od věrohodných dodavatelů a dvouletá izolace nových rostlin ve vymezeném prostoru. Během této doby by se měly symptomy virové infekce projevit.

Ochrana
Na ochranu proti virózám nejsou k dispozici žádné chemické přípravky. Rostliny napadené virem je nutné je bezodkladně odstranit – vyjmout a odnést na skládku odpadu či spálit. I když se na nových listech již neobjevují příznaky virózy, které se vyskytovaly na počátku vegetace, rostlina je stále virózní.
Ochrana proti HVX u bohyšky je založena na eliminaci kultivarů vnímavých vůči HVX a výsadbě rostlin v dostatečném sponu tak, aby nedocházelo k mechanickému šíření HVX mezi tolerantními a vnímavými kultivary a indexaci tolerantních kultivarů za využití ELISA. V zahraničí (USA, Holandsko) se, narozdíl od ČR, provádí testování rostlin na HVX.

Informace a fotografickou dokumentaci o viru HVX lze nalézt na internetu na adresách: www.perennialnursery.com, www.dvhosta.org/articles.htm, www.hostalibrary.org/firstlook/HVX.htm, www.actahort.org/books/568/568_8.htm, www.inthecountrygardenandgifts.com/articles/hosta_virus_x.shtml

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down