07.12.2010 | 08:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nová účinná zbraň proti plísni révové

Kde jinde než v čejkovickém sklepě, právě na tomto symbolickém místě se sešli vinohradnice a vinohradníci nejen z Jižní Moravy. Prezentován tam byl nový přípravek na ochranu vinné révy proti plísni révové, který na českém trhu distribuuje společnost Syngenta Czech s. r. o.

Úrodu loňského roku mohly bezesporu ovlivnit pozoruhodné výkyvy počasí, které jsou poslední dobou stále častější. „Každý, kdo se pohybuje v zemědělství dobře ví, že bezprostřední kontakt s přírodou je tak trošku hrou s ohněm,“ odlehčil na úvod seminář zástupce společnosti Syngenta Czech s. r. o. Ing. Michal Vokřál, CSc.

Zhodnocení předešlé sezóny
Sněhový poprašek v lednu a únoru 2009 nevěstil z hlediska vláhy nic dobrého. Koncem ledna došlo navíc vlivem mrazů k velkému poškození na nevyzrálém dřevě. „Duben byl ve znamení základního ošetření vinohradů herbicidy, díky čemž réva rašila bez problémů. Pak přišly vysoké teploty a zdálo se, že rozjezd vegetační sezóny bude dobrý. Realita však byla koncem dubna jiná a písečné bouře společně se silnými větry svály ornici včetně osiv, hnojiv i pesticidů do příkopů,“ zklamaně dodal Ing. Vokřál. Propuklo velmi suché a těžké období pro všechny pěstitele vinné révy. V té době kvetly kvůli abnormálně vysoké teplotě souběžně s ovocnými sady i jarní a letní byliny. „Někde se vyskytly i problémy s opylením a nedostatečným počtem včel. Lze konstatovat, že rok 2009 byl charakteristický minimálním výskytem chorob, výnosy byly sice nižší, ale cukernatost dostatečná,“ shrnul Ing. Vokřál.

Růžový milník ve vinařství
Loni v dubnu bylo prostřednictvím vinařského fondu na český trh uvedeno růžové víno. Celou akci odstartovala výstava Víno a destiláty a hned následující víkend na ni navázala prezentace vzorků vín ve Svatováclavské vinici v Praze. „Akce se setkala s velikým ohlasem domácí i zahraniční veřejnosti,“ zhodnotil Ing. Vokřál průběh akce.
V době, kdy někteří vinohradníci začali zakládat nové vinice v úzkém sponu, tedy počátkem května, se objevil vlnovníkovec révový. Sucho trvalo i nadále a jedinou možnou ochranou byla mechanická kultivace v ovocných sadech i vinohradech. Ke všemu se koncem května objevily kroupy, což se opakovalo i v červnu na Znojemsku. Réva vinná měla silně poškozené bobule, místy došlo i k defoliaci. „Účinnou ochranou proti kroupám je síťová ochrana známá z Itálie a z Rakouska,“ doporučil pěstitelům.

Choroby se nevyskytly
Koncem června přišly intenzivní srážky, ale i přesto některé mladé vinohrady stále trpěly suchem a vyžadovaly ochranu proti teplomilných plevelům. Přívalové deště vyvolaly silné záplavy, které doprovázely vysoké teploty a vzdušnost. V některých vinohradech stála k udivení pamětníků po mnoha letech voda. „Paradoxně bylo u ovocnářů na mnoha lokalitách srážek tolik, že nemohli ošetřovat sady proti strupovitosti, která hrozila celou vegetaci. Naopak u vinné révy se choroby téměř nevyskytly,“ posoudil sezónu Ing. Vokřál.
V červenci se na Znojemsku objevil obaleč, ale perenospora i přes přetrvávající vysokou vzdušnou vlhkost stále nepřicházela. „Lze to přičítat suchému období v měsíci dubnu, kdy spory nelítaly nebo neklíčily, takže většina vinohradníků nemusela stříkat a počet ošetření se snížil na čtyři za celou vegetaci,“ vysvětlil.
Koncem července došlo k prudkému nárůstu teplot, které se projevily značnými přírůstky révy ve dřevě. Místy bylo zjevné poškození slunečním úpalem, i když se nadále některé vinice topily v bahně a na menších svazích docházelo k půdní erozi. Až v srpnu byly zaznamenány ve slovácké podoblasti výskyty plísně révové na zálistcích, což už nebylo třeba řešit. V období srpna a září bylo opět totální sucho, které přispělo k růstu cukernatost. 

Novinka na ochranu vinohradu
V Čejkovicích představil Ing. Petr Kabelka ze společnosti Syngenta Czech s. r. o. nový přípravek Pergado F k ochraně vinné révy s účinnou látkou mandipropamid. Letos se jeho uvedení do prodeje dočkali i vinohradníci v České republice, v sousedním Rakousku je k dispozici již od roku 2008. Tento nový dvousložkový fungicid proti plísni révové obsahuje zcela novou účinnou látku mandipropamid (MDP) a originální technologii LOK + FLO. Uvedená technologie zabraňuje smývání přípravku a zajišťuje dokonalou a dlouhodobou ochranu vinohradu. Pro posílení účinnosti proti plísni révové obsahuje i kontaktní účinnou látku folpet. Ing. Kabelka v rámci své prezentace uvedl, že Pergado F umožňuje intenzivní ochranu listů díky velmi rychlému šíření účinné látky.

Složení a účinek Pergada F
Přítomným také Ing. Kabelka prozradil, že Pergado obsahuje dvě fungicidní účinné látky mandipropamid (MDP v dávce 50g/kg) a folpet (v dávce 400g/kg). Mandipropamid je nová vysoce účinná látka proti houbovým patogenům třídy Oomycetes. Chemická skupina mandelamid patří do skupiny amidů karboxylových kyselin. Podle Ing. Kabelky se jedná o první mandelamid vyvinutý pro komerční účely. Působí na biosyntézu fosfolipidů patogenů třídy Oomycetes, které jsou základní složkou buněčných stěn.
Mandipropamid se vyznačuje preventivním a částečně kurativním působením. Preventivní účinek spočívá v inhibici klíčení zoospor, čímž zabraňuje průniku patogena do pletiva hostitele. Kurativní účinek má za následek inhibici růstu mycelia, tvorby haustorií a redukci sporulace. V rostlinách se šíří translaminárně. Malé množství účinné látky proniká do listového pletiva, kde je rychle distribuováno a schopno chránit obě strany listu. Mandipropamid je účinný podle zástupců společnosti Syngenta Czech s. r. o. proti houbovým patogenům třídy Oomycetes, jako jsou Phytophthora infestans (plíseň bramborová), Plasmopara viticola (plíseň révová), Pseudoperonospora cubensis (plíseň okurková), Pseudoperonospora humuli (plíseň chmelová) a řadě dalších.
Folpet byl podle Ing. Kabelky vyhodnocen jako nejvhodnější kontaktní účinná látka do vinné révy. „Posiluje celkovou účinnost přípravku proti plísni chmelové a plísni révové. Působí především preventivně,“ zmínil.

Příjem látky a biokinetika bobule
„Účinná látka mandipropamid je rovnoměrně distribuována na povrchu rostliny, kterou účinně chrání,“ vysvětlil Ing. Kabelka. Dochází k rychlému navázání do voskové vrstvičky listu. Dodal, že část účinné látky proniká do listového pletiva, kde je rychle distribuována a schopna chránit obě strany listu, jde o takzvanou translaminární účinnost.
LOK + FLO je unikátní technologie společnosti Syngenta, která je charakteristická pro všechny přípravky s účinnou látkou mandipropamid. „Jakmile postřik ulpí na povrchu listu, převážná část účinné látky je zafixována ve voskové vrstvě a je odolná proti smyvu deštěm, jakmile postřik zaschne (LOK). Malé množství účinné látky postupně proniká do rostlinného pletiva listu, kde zastavuje růst mycelia (FLO),“ přiblížil Ing. Kabelka.
Upřesnil, že po zaschnutí postřikové směsi na povrchu rostliny se postřik stává téměř nesmyvatelným. Touto vlastností disponuje účinná látka mandipropamid díky své vysoké afinitě (přilnavosti) k voskové vrstvě rostlinného povrchu. Mandipropamid tedy proniká až na spodní stranu listu, což vlastně je již zmíněná translaminární aktivita. Také upozornil, že výrazná redukce účinnosti hrozí pouze tehdy, pokud jsou rostliny vystaveny dešti okamžitě po aplikaci.
Pergado F poskytuje podle slov Ing. Kabelky spolehlivou dlouhotrvající ochranu před infekcí plísní révovou na listech a na hroznech révy vinné. „Pergado chrání bobule na povrchu, následně proniká do slupky a vytváří rezervoár účinné látky, intenzivně chrání i tuto fázi. Proniká i do bobulí a chrání je zevnitř. Je bezpečný pro rostliny a užitečný hmyz. Nemá žádný vliv na fermentaci a chuť vína,“ ujistil na závěr Ing. Kabelka vinohradníky.

Text a foto Jana Vrzalová

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down