05.03.2006 | 10:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nová strategie použití přípravku Syllit

Přípravek Syllit obsahuje účinnou látku dodine, která byla nejdříve využívána jako baktericid. V roce 1956 byly objeveny její podstatně významnější fungicidní účinky, zejména proti strupovitosti jabloní a hrušní, skvrnitosti třešňových a rybízových listů a černé skvrnitosti růží. Syllit je mezi našimi ovocnáři znám především jako přípravek, který je vhodný pro zastavení rozvinuté infekce strupovitosti jabloně. Pro pěstitele jádrovin je však výhodnější používat jej v technologii preventivní ochrany, vyvarovat se tak vzniku infekcí a tudíž „hašení problému strupovitosti“. Podle současných zkušeností ze západní Evropy je vhodnější používat Syllit jako jeden z nejúčinnějších přípravků právě ve sledu preventivních postřiků, především před květem jádrovin.

Účinná látka se chemicky nazývá dodecylguanidin acetát.
Levou část molekuly tvoří dlouhý uhlíkatý řetězec „dodecyl“, který má výrazné detergentní vlastnosti a zásadně ovlivňuje fungicidní účinnost. Detergentní vlastnosti řetězce uhlíků jsou spojeny s vyšší pěnivostí Syllitu. Střední část řetězce „guanidin“ zajištuje fungicidní účinnost, pravá část „acetát“ stabilizuje účinnou látku.
Molekula dodinu se chová jako silný kation, proto se sráží s jinými kationy. Tato vlastnost ovlivňuje mísitelnost Syllitu především s hnojivy obsahujícími Zn, Ca, Cu, Mg, S, Fe, atd., a proto je nutné se vyvarovat kombinací s většinou listových hnojiv.
Mnoho pěstitelů, kteří Syllit používají, si neuvědomuje, že účinná látka dodine proniká do listů translaminárně, podobně jako účinné látky ze skupiny triazolů a strobilurinů. Není zde však žádné riziko možnosti vzniku křížové rezistence, protože účinná látka dodine patří chemicky do unikátní skupiny „guanidinů“.

Proč je nejvýhodnější používat Syllit před květem proti strupovitosti?

Syllit se může v jádrovinách aplikovat prakticky během celé sezóny, ale nejlépe se jeho vlastnosti využijí při preventivním použití před květem, protože:
- Zajišťuje excelentní preventivní účinnost již od fáze zelené špičky. Syllit díky translaminárnímu působení a detergentním vlastnostem účinné látky zajišťuje kvalitní ochranu v průběhu rychlého jarního vývoje, chrání kališní lístky královského plodu před vznikem primární infekce.
- Má spolehlivý účinek za nižších teplot (od 6 oC).
- Může být použit tzv. na mokrý list, déšť dvě hodiny po aplikaci nesníží účinnost přípravku.
- Má vedlejší baktericidní účinnost (Erwinia, Pseudomonas).

Doporučení pro aplikaci:
Nejvhodnější způsob aplikace je ve sledu dvou ošetření před květem, která navazují na aplikaci měďnatého přípravku (např. Champion 50 WP). První aplikace Syllitu tedy probíhá přibližně ve fázi zelené špičky, druhou aplikaci je vhodné opakovat za 7 dní po první. Je vhodnější použití bloku dvou postřiků, protože dochází ke kumulaci účinné látky proti jednomu stádiu houby. Z důvodu možnosti vzniku rezistence není vhodné používat více než dvakrát stejný přípravek za sebou. Syllit neúčinkuje na padlí jabloňové, pro doplnění této účinnosti jsou vhodnými přípravky především fungicidy na bázi triazolů (např. Domark 10 EC). Ve sledu preventivních postřiků je možné po odkvětu použít kontaktní přípravek Captan 50 WP v kombinaci s triazolovým fungicidem Punch 10 EW. Tato kombinace zajišťuje nejenom kvalitní ochranu proti strupovitosti, ale i proti padlí.
Ochrana založená na preventivních ošetřeních před květem přípravkem Syllit je dobrým startem, který dává ten nejlepší předpoklad pro sklizeň kvalitního ovoce.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down