09.07.2002 | 10:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nová strategie boje proti třásněnce západní

Ve Velké Británii doposud převládala ochrana proti třásněnce západní na skleníkových okurkách kombinací dravého roztoče Amblyseius cucumeris a insekticidů na bázi diclorvosu a abamectinu. Nová koncepce nechemického boje proti třásněnce západní využívá třech druhů predátorů: Hypoaspis mile (aplikuje se ihned na počátku sezóny do čedičových matrací a má zničit puparia třásněnky na podlaze skleníků), další predátor, Amblyseius cucumeris se rutinně používá na porost a třetí predátor - Orius laevigatus – dravá ploštice. Nicméně porosty okurek se biologicky daří spolehlivě chránit pouze během první části vegetace. Koncem vegetace mohou nastávat závažné problémy a musí nastupovat chemická ochrana.

Aby se zvýšila spolehlivost biologické ochrany porostů okurek ve velkých skleníkových komplexech, přicházejí po mnohaletých zkušenostech britští pěstitelé s novou technologií jejich pěstování. Volí metodu tzv. podsadby či mezisadby. Tuto metodu testovala společnost Halsham Salands v roce 2000 na ploše 0,80 ha. První výsadbu provedli již v 52. týdnu hustotou 1,5 rostlin/m2, mezisadbu v 17. týdnu hustotou 1,8 rostlin/m2, přičemž před výsadbou byla odstraněna polovina starého porostu. Druhou polovinu porostu z první výsadby likvidovali po 3 týdnech. Nicméně s hodnocením výsledků tohoto experimentu jsou velmi opatrní, neboť ročník 2000 měl špatné světelné podmínky a nadto byl porost okurek silně napaden padlím okurkovým. Nicméně je jasné, že za použití mezisadby došlo k výpadku sklizně okurek pouze po dobu 7 dnů namísto obvyklých 21 – 22 dnů. Do 28. týdne se sklidilo 28 kusů okurek/m2, do konce sezóny 143 kusů/m2 okurek prvotřídní jakosti.
Strategii ochrany porostů okurek biologickými prostředky hodlali v roce 2001 dále zdokonalit použitím různých vývojových stádií predátora Amlyseius (obchodní název Hypoaspis). Aplikuje se počátkem sezóny v době, kdy se začínají objevovat třásněnky.
Množí se rychleji nežli třásněnky, takže má před nimi náskok. Dravé ploštice jsou určeny především proti škůdcům okurek ze druhého termínu výsadby. Tento predátor se totiž množí za nižších teplot a menšího světla pomaleji. V boji proti svilušce používají zde přípravek Felsure (predátor Feltiella acarisuga). Tento predátor je zvláště vhodný pro likvidaci svilušek v počátečních ohniscích výskytu. Jinak rutinně se i zde využívá dravého roztoče Phytoseiulus persimilis. Dobré zkušenosti získali s likvidace raného výskytu svilušky použitím přípravku Dradicoat. Biologický způsob ochrany porostů okurek umožňuje zcela plynulou, každodenní sklizeň okurek od doby jejího zahájení. Tím je nejen zajištěn potřebný peněžní obrat, ale jsou i uspokojovány požadavky odběratelů na plynulost dodávek.
Dramatické zvýšení cen paliv a stoupající mzdové náklady nutí britské pěstitele rychlených okurek hledat všemožné úspory. Patří mezi ně tepelná izolace skleníků v zimním období, zpřesnění režimu závlahy s cílem získání mohutnější kořenové soustavy rostlin.
Tíživým problémem je ochrana porostů proti padlí okurkovému. Proto prověřují nové, tolerantnější odrůdy, které jsou výnosově horší. Otázkou zůstává, zda snížení nákladů na používání fungicidů tento výpadek pokryje. Považují za slibné používání fungicidu Amistar.
V roce 2001 se ve zmíněném podniku rozšířila plocha skleníkových okurek pěstovaných technologií mezisadby na ploše 2,20 ha.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down