21.09.2022 | 08:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Některé aspekty pěstování břízy bělokoré

V posledních dvou dekádách dochází na významné části území lesů v České republice ke zhoršování zdravotního stavu především nesmíšených smrkových a borových porostů a k následnému vzniku rozsáhlých kalamitních holin. V této souvislosti zažíváme vzrůstající zájem o pěstování dříve opomíjených dřevin, z nichž se jako jedna z nejperspektivnějších jeví bříza bělokorá (Betula pendula Roth.)

Přitom v lesním hospodářství bylo na břízu až donedávna nahlíženo jako na dřevinu nežádoucí či „plevelnou“, která byla z lesních porostů aktivně odstraňována a strpěna zůstávala většinou jen na extrémních stanovištích, kde se dlouhodobě nedařila obnova hlavních hospodářských dřevin.

Bříza jako světlomilná dřevina s pionýrskou strategií růstu je schopna odrůstat na široké škále přírodních stanovišť, nevyjímaje často extrémní podmínky kalamitních holin. Zde může bříza dobře plnit roli takzvané přípravné dřeviny. Přípravné dřeviny v rámci dvoufázové obnovy lesa vytváří příznivější mikroklimatické podmínky pro vnášení dřevin cílových a nelze opominout i jejich určitý dřevoprodukční potenciál. V posledních třech dekádách nacházela bříza své uplatnění také při obnově lesa na opuštěných zemědělských půdách. Pro drobné vlastníky lesů je bříza zvláště perspektivní dřevinou z důvodu nižších nákladů na založení porostů při využití její dobré přirozené obnovy na otevřených plochách. Svoji větší roli postupně získává i při tvorbě druhově pestrých směsí zakládaných přirozeně, uměle i kombinovaně. V současnosti je bříza také považována za dřevinu s nezanedbatelnou meliorační a zpevňující funkcí na celé řadě lesních stanovišť a v minulosti byla využívána při tvorbě tzv. „porostů náhradních dřevin“ po imisních kalamitách v horských oblastech. V neposlední řadě se jeví atraktivní pro poměrně dobré uplatnění sortimentů březového dřeva na trhu.

Text

Ing. David Dušek, Ph.D. (1)

Ing. Jiří Novák, Ph.D. (2)

  • Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
  • Výzkumná stanice Opočno

Příspěvek vznikl na základě institucionální podpory Ministerstva zemědělství MZE-RO0118 a během řešení projektu QK1810126 „Zakládání a výchova směsí přípravných a cílových dřevin plnících produkční a mimoprodukční funkce lesa v oblasti velkoplošně hynoucích smrkových porostů“. Podrobnosti k výsledkům uvedenému výzkumu lze také získat na odkazu: https://www.vulhm.cz/files/uploads/2022/06/661c.pdf

celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 9/2022*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down