Největší botanické zahradě v SR hrozí po půlstoletí zánik

Největší botanické zahradně na Slovensku hrozí po půlstoletí existence zánik. Příčinou je nedostatek peněz na zaplacení tepla, vody či energií. Jen na zaplacení dodávek energií a tepla chybí v rozpočtu asi 800.000 korun.

Instituce nejenže nemá peníze na provoz, ale navíc jí hrozí milionové pokuty, pokud vyhynou některé tropické a subtropické exempláře chráněné podle mezinárodní Dohody o obchodování se vzácnými rostlinami (Cites).
Botanická zahrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích (UPJŠ) má rozlohu zhruba 30 hektarů, na kterých pracovníci instituce pečují o přibližně 4200 rostlin. Podle ředitele je to největší sbírka nejen na Slovensku, ale také v okolních zemích, jako jsou Česká republika, Maďarsko, Polsko, anebo také Ukrajina.
Botanická zahrada dostala na letošní rok 3,8 milionu korun. To je pouze polovina peněz potřebných na pokrytí všech nákladů.
Pro udržení úrovně dnešních mezd, bude nutné propustit sedm lidí a od zbývajících pracovníků požadovat, aby vykonávali víc činností najednou. Přitom se současné mzdy zaměstnanců botanické zahrady se přitom pohybují jen kolem osmi tisíc korun měsíčně. Ze vstupného a poplatků za fotografování se vyžít nedá. Loni utržili na vstupném pouze 460.000 korun.
Botanická zahrada v Košicích má provádět nejen osvětovou činnost pro veřejnost, ale je také vědeckým a pedagogickým pracovištěm Přírodovědecké fakulty UPJŠ. Jednání se zástupci příslušných ministerstev stále probíhají. Hrozba jejího zániku každým dnem větší.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *