Nejlepší sadovnické realizace a nová soutěž

Člověk není vůči krajině jen škůdcem, ale i tvůrcem, který přináší do krajiny novou funkční a estetickou hodnotu. Významná role v této činnosti patří firmám vytvářejícím kvalitní zahradnické realizace.

V tomto duchu se nesl úvodní příspěvek náměstka ministra životního prostředí Ladislava Miky, který zahajoval výstavu vítězných prací soutěže o Nejlépe realizované sadovnické dílo roku 2003 v budově Ministerstva životního prostředí ČR.
Ing. Jaromír Opravil, předseda SZÚZ, který sdružuje 57 firem, stručně shrnul náplň činnosti svazu a roli na zvyšování úrovně oboru. Za hodnotitelskou komisi vystoupila Ing. Olga Nováková, ředitelka Veřejné zeleně města Brna. Podle jejích slov nemá zahradní architektura na růžích ustláno, situaci by podstatně zlepšila specifikace v normách a zákonech. Prof. Ing. Jaroslav Machovec, CSc., byl velkou oporou při tvorbě jednotných kritérií i předávání praktických zkušeností. Komise stála před obtížným úkolem objektivně posuzovat velmi široké spektrum přihlášených děl (od velkých parkových úprav, soukromých zahrad po zahradní prvky).
V celkovém hodnocení získala první místo Rekonstrukce kláštěrní zahrady v Chebu – I. etapa. Přihlašovatelem a zároveň realizátorem tohoto díla byla firma Florist-Cima, Ing. Zdeněk Martínek. Druhé místo obsadila Rekonstrukce zahrady domu pro starší a hůře pohyblivé občany v Brně-Bohunicích, přihlašovatelem byla městská část Brno-Bohunice a Zahradní architektura Želešice, spol. s r. o. Třetí skončila úprava vnitrobloku hotelu Anděl City v Praze 5, přihlášená firmou Král a Kurz, zahradnické práce, s. r. o.
Soutěž, která díky záštitě ministra životního prostředí RNDr. Libora Ambrozka a aktivní účasti Svazu zakládání a údržby zeleně získává stále větší prestiž, má předpoklady přispět ke zvýšení úrovně životního prostředí obyvatelů měst, vesnic a jejich okolí.
Soutěž 2004
Při výstavě byl vyhlášen další ročník soutěže o Nejlépe realizované sadovnické dílo roku 2004. Cílem soutěže vyhlašované SZÚZ, městem Klatovy a občanským sdružením SZKT je zvýšit kvalitu nově realizovaných či rekonstruovaných sadovnických objektů formou vzájemné soutěžní konfrontace zhotovitelů, seznámit odbornou i širší veřejnost s těmito díly a také propagovat odborné a kvalitní zahradnické firmy.
Přihlášku do soutěže mohou zaslat firmy, které příslušné sadovnické dílo realizovaly (se souhlasem vlastníka, u právnických osob se souhlasem statutárního orgánu). Zařazeny mohou být ucelené sadovnicky upravované plochy, jako jsou: parky, popř. vymezené části parků, sídlištní zeleň, vyhrazená zeleň škol, zdravotnických a kulturních zařízení, hřbitovů, botanických zahrad aj., zeleň firem, zeleň na pozemcích soukromých osob (zahrady u rodinných domů). Úpravy nesmí být starší tří let (po založení resp. rekonstrukci a doplnění). Základní hodnocenou výměrou je plošný rozsah 0,05 – 10 ha.
Členové poroty jsou zástupci odborného zahradnického školství, architektů, státní správy, technických služeb,VÚKOZ Průhonice a dalších institucí majících vztah k předmětu soutěže. Nesmějí se sami podílet na projekci či realizaci nějakého díla zařazeného do soutěže.
Důležité termíny soutěže: 30. 5. 2004 uzávěrka přihlášek do soutěže, červenec a srpen 2004 posuzování přihlášených děl, srpen 2004 zasedání a jednání poroty a v září 2004 vyhlášení výsledků soutěže.
Od roku 2005 bude soutěž vyhlašována tematicky (2005 – Soukromá zahrada, 2006 – Náves, 207 – Historická zahrada).
Podrobnější informace podá Svaz zakládání a údržby zeleně, Masarykovo nám. 100/2, 675 71 Náměšť nad Oslavou, Tel: 777 581 544, Fax: 568 620 338, E-mail : info @szuz.cz, www.szuz.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *