Nejlepší sadovnická díla byla vyhlášena na zámku Klenová

Zámek Klenová u Klatov patřil desátého září vyhlášení výsledků soutěže o Nejlépe realizované sadovnické dílo roku 2003. Do soutěže, kterou v letošním roce pořádal Svaz zakládání a údržby zeleně, bylo přihlášeno 13 realizací. A které se umístily nejlépe?

První místo získala Rekonstrukce klášterní zahrady v Chebu, její první etapa. Na druhém místě skončila Úprava zahrady u objektu DPS Brno-Bohunice, na třetím stupínku se umístil ABC – vnitroblok, přihlášený pražskou firmou Král a Kurz, zahradnické práce, s. r. o.
Hodnocení prováděla odborná komise ve složení: Prof. Ing. Jaroslav Machovec, CSc., Ing. Radmila Fingerová, Ing. Ivan Staňa, Ing. Jakub Chvojka a Ing. Olga Nováková.
Při vyhlašování výsledků soutěže promluvil i nestor soutěže prof. Jaroslav Machovec. Vyjádřil potěšení, že i když celá akce přešla pod SZÚZ, úspěšně pokračuje a štafetu přebírají mladší. „Starý strom i člověk má radost, když za sebou vidí mladé stromy a lidi, kteří mají obor rádi.“ Soutěž probíhala pod záštitou ministra životního prostředí Libora Ambrozka. Oceněné sadovnické realizace představíme podrobněji v listopadovém čísle měsíčníku Zahradnictví.
Vyhlašování výsledků a hodnocení práce našich realizačních firem však nebyly jedinou náplní tohoto setkání. Neméně významnou a v povědomí daleko známější akcí byl již 29. seminář Životní prostředí a veřejná zeleň ve městech a obcích. Hlavními pořadateli byl Městský úřad Klatovy a Technické služby města Klatov, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích, občanské sdružení pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Zahradnická fakulta MZLU v Lednici na Moravě a profesní sdružení SZÚZ. Letošní téma znělo Krajiny a zahrady vnitřní i vnější. Přednášející se zaměřovali především na filozofický a duchovní rozměr zahrady v interakci s vnímáním člověka, který je zároveň i jejím tvůrcem. Část přednášejících obrátila pozornost na problematiku změny klimatu a jejího vlivu na biosféru, potažmo ekosystémy rostlinných společenstev.
Atmosféra celé akce byla úměrná velké spokojenosti všech účastníků, kteří již žili v očekávání příštího, třicátého ročníku klatovského semináře. Vedle přednášejících, kteří se starali o vysokou odbornou úroveň patří velké poděkování i garantovi semináře – Ing. Václavu Weinfurterovi z Technických služeb města Klatov.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *