29.12.2010 | 07:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nebezpečenstvo zavlečenia pôvodcov ochorenia

Pri nákupe rastlinného materiálu z okrasných škôlok je veľmi dôležité dreviny dôkladne prehliadnuť, zistiť, či nie sú na kmeni a na konároch príznaky ochorenia. V príspevku prinášame poznatky o výsledkoch hodnotenia vŕby bielej (Salix alba L.), ktoré sa doviezli z okrasných škôlok zo zahraničia a vysadili sa do verejnej zelene v Bratislave. Zároveň sme prehliadli druhy rodu Salix aj v okrasných škôlkach.

V literatúre je popísaných mnoho pôvodcov ochorenia, spôsobujúcích predčasné usychanie konárov a celých stromov a často aj celých porastov. Patria sem huby rodov Phoma Fr., Cucurbitaria Fr., Thyronectria Sacc., Botryosphaeria Ces. et de Not., Phomopsis Grove, Discula Sacc., Monilia Pers., Diaporthe Fr., Coniothyrium Corda, Cytospora Ehrenberg., Cryphonectria (Murr.) Barr. Tracheomykózne vädnutie konárov a koruny stromov, farebné zmeny v cievnych zväzkoch spôsobujú huby rodov Graphium sp., Ceratocystis sp., Verticillium sp., Fusarium sp., Nectria Fr. a iné.

Príznaky ochorenia
Chorobné zmeny na rastlinách sa navonok prejavujú rozmanitými odchýlkami od zdravých rastlín a tieto odchýlky sa označujú príznaky ochorenia (symptómy). Medzi vznikom ochorenia a prejavom choroby uplynie kratší alebo dlhší čas (inkubačná doba). V hostiteľských rastlinách dochádza k biochemickým a fyziologickým zmenám, ktoré sa neskôr prejavia anatomickými morfologickými zmenami.
Príznaky ochorenia dobre rozpozná odborník, fytopatológ, ale nemusia si ich všimnúť pestovatelia, ktorí nakupujú rastlinný materiál v okrasných škôlkach v zahraničí aj u nás. Na príklade poškodenia vybraných druhov drevín uvádzam základné poznatky, ktoré by sme si mali všimnúť pri výbere rastlín na výsadbu. Pomôžu pri včasnom rozpoznaní príznakov poškodenia.

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví č. 9/2010.

Text a foto doc. Ing. Gabriela Juhásová, CSc., Ústav ekológie lesa SAV Zvolen

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down