12.10.2005 | 10:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Náklady na provoz malé mechanizace při údržbě zeleně

Zeleň jako neoddělitelná součást životního prostředí člověka plní v řadě případů nezastupitelnou roli. Zahrnuje veškerou vegetaci od jehličnatých a listnatých dřevin, včetně stálezelených druhů, až po okrasné a trávníkové plochy. V zahradách, sídlištích, sadech, přírodních parcích, lesoparcích, v průmyslových areálech a v rozmanitých krajinářských úpravách plní mikroklimatickou, hygienickou, rekreační a psychickou, estetickou a kulturní a hospodářskou funkci.

Správný růst a vývoj zeleně je podmíněn řadou pracovních operací, které lze souborně označit termínem údržba zeleně. S ohledem na konkrétní podmínky (rostlinný druh, požadovaný vzhled zeleně – solitér, živý plot, apod.) může jít o operace, které se pravidelně opakují nebo jsou jednorázového charakteru.

Rozhodující technické parametry
Zdárné a efektivní provedení těchto operací se v řadě případů neobejde bez potřebného nářadí a mechanizace. Jejich technické parametry (zejména výkon motoru, konstrukční provedení) vychází z celkového objemu plánovaných prací, které jsou s údržbou zeleně spojeny. Z tohoto hlediska lze techniku rozčlenit do tří kategorií – hobby, farmářská, profi. S ohledem na uváděné kategorie patří mezi hlavní požadavky kladené na jednotlivé stroje:
- vysoká provozní spolehlivost,
- nízká spotřeba energie,
- nízká hmotnost,
- ergonomické řešení, tj. zohlednění jednostranné námahy obsluhy,
- anatomicky tvarované rukojeti,
- minimalizace přenášených vibrací na obsluhu,
- dodržení přípustné hranice hlučnosti,
- uplatnění bezpečnostních krytů a řešení bezpečnostních pojistek,
- řešení pracovních orgánů s ohledem na snadnou výměnu a vysokou kvalitu řezu,
- u rozměrných MP řešení skladnosti při přepravě.

Další kritéria výběru
Při vlastním rozhodování a výběru výrobce a typu stroje je rovněž nutné zohlednit i další kriteria, které mohou ve svých důsledcích ovlivňovat jak možnost jeho samotného využití, tak i ekonomiku provozu, příp. obnovy. Jako příklad lze uvést:
- schválení stroje podle zákona o státním zkušebnictví (vybavení stroje veškerou potřebnou dokumentací, testy nezávislých zkušeben),
- postavení a úspěšnost prodejce na trhu, nabízené pozáruční služby,
- zajištění záručního servisu, jeho délka, rozsah, kvalita a podmínky plnění,
- cena a pružnost zajištění pozáručního servisu.

Malá ruční mechanizace
Pro údržbu zeleně jsou z malé mechanizace nejčastěji využívány:
- ruční zahradnické nářadí, kam zařazujeme zahradnické nůžky, pákové nůžky a nůžky s prodlouženou rukojetí na větve a výhony stromů, keřů, na stříhání slabších výhonů živých plotů.
Ruční nůžky mají tvarované rukojeti, jsou přizpůsobené pro praváky i leváky, jsou opatřeny výměnnými břity. Pákové nůžky mají nízkou hmotnost, používají se pro odstraňování silnějšího a suchého starého dřeva. Teleskopické vyvětvovací nůžky umožňují provádění operací ve výškách do 5 – 7 m výšky stromu bez použití plošin.
- plotostřihy, které jsou určené pro tvarování a údržbu živých plotů. Pro vysoké a dřevnaté živé ploty jsou vhodné plotostřihy s větší roztečí nožů (min. 30 mm), na stříhání menších a mladších keřů stačí plotostřihy s menší roztečí (12 – 25 mm). Pro stříhání zvlášť vysokých živých plotů lze využít teleskopické plotostřihy. Střižná lišta dlouhá přibližně 400 mm je namontována na teleskopicky výsuvné tyči a dá se sklápět a otáčet.
- řetězové pily, nacházejí široké uplatnění zejména při prořezávání, odstraňování starých, odumřelých větví případně celých stromů.
- křovinořezy, reprezentující celou skupinu mechanizačních prostředků určených pro údržbu travnatých ploch s různou kvalitou porostu. Do této kategorie lze zařadit vyžínače, dosekávače, strunové sekačky, motorové kosy a křovinořezy.

Výsledky porovnávacích testů
Na Ústavu zahradnické techniky bylo v letech 2002 – 2005 prováděno sledování vybraných druhů malé mechanizace v provozních podmínkách.
Při hodnocení byla využita Metodika měření časových snímků (ČSN 470120). Hodnocena byla velikost ošetřované plochy (často přizpůsobená na počet jedinců), délka keřových pásových výsadeb, spotřeba pohonných hmot a kvalita práce. Na základě časových snímků byly stanoveny výkonnosti mechanizačních prostředků, spotřeba pohonných hmot a roční nasazení strojů.
Uvedené parametry byly následně využity při modelování provozních nákladů sledovaných strojů vyjádřené na jednotku plochy (Kč/m2), běžný metr (Kč/bm), nebo kus (Kč/ks). Ve vypočítaných nákladech nejsou zahrnuty náklady na shrabání, sběr a odvoz odpadu. Z praktických zkušeností však tyto náklady nelze opomíjet, neboť mohou představovat až polovinu z celkových nákladů na danou pracovní operaci.
Srovnávací přehled provozních nákladů
Pro srovnání uvádíme přehled vybraných provozních nákladů uvedený v ceníku ÚRS Praha, Katalogu popisu směrných cen stavebních prací (Plochy a úprava území 2004):
- řez a tvarování živých plotů a stěn výšky 1,5 – 3,0 m a pro jakoukoli šířku 49,00 Kč/m2 se složením odpadu na hromady, naložením, odvozem do 20 km a se složením.
- řez stromů, průklest stromů netrnitých o průměru koruny 2 – 4 m přijde na 83,00 Kč/ks, včetně přemístění odstraněných větví na vzdálenost 20 km a se složením.
- pokosení parkového trávníku ve svahu 3,5 Kč/m2 s naložením, odvozem odpadu do 20 km a složením.
Jak již bylo uvedeno dříve je rozdíl, vypočtených hodnot od hodnot uváděných v ceníku ÚRS, dán zejména tím, že v provozních nákladech není započítáno odklízení a odvoz materiálu.

Nutnost vyčíslení provozních nákladů
Výsadba a údržba zeleně se dnes neobejde bez speciální malé mechanizace. Její sledování v provozních podmínkách s následným vyčíslením provozních nákladů je dnes vysoce aktuální, neboť výsledky ekonomických analýz mohou být využity jako vodítko při výběru stroje, při stanovení potřebného rozsahu jeho ročního využití, zajištění jeho efektivního provozu a to nejen u podniků služeb, ale také u běžných uživatelů. Skutečné podmínky provozovatelů, však natolik ovlivňují provozní nákladovost techniky, že jejich posouzení musí být vždy individuální a to zejména tam, kde má být využito např. pro stanovení cenové nabídky na trhu služeb.

Publikované výsledky jsou součástí řešení výzkumného projektu č. 1G 57004.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down