Najčastejšie škodce hlúbovín

Na hlúbovinách škodí viac druhov škodcov. Jedným z najnebezpečnejších je voška kapustová (Brevicoryne brassicae). Je charakteristická sivým voskovým popraškom vošiek. Cicia na rôznych kapustovitých rastlinách.

Prezimujú vajíčka v zimných hlávkach ružičkového kelu alebo v rôznych hlúbovitých burinách. Rýchlo sa premnožuje. Poškodené listy sa deformujú a žltnú.
Na chemické ošetrenie sú povolené prípravky Aztec, Basudin 600 EW, Diazol 50 EW, BI 58 EC – nové, Cyper extra a Extra NC, Dimecron 50 SCW, Ches 25 WP, Karate 2,5 WG, Orion 30 EC, Pirimor 25 WG, Polytrin 200 EC, Reldan 40 EC.
Cicaním na listoch kapustovej zeleniny robí škody aj zavlečený druh molica lastovičníková (Aleurodes proletella), ktorá sa u nás aklimatizovala a prezimuje voľne najčastejšie v ružičkovom keli na záhonoch. Pri silnejšom výskyte sa na ošetrenie môžu použiť prípravky Actellic 50 EC alebo Basudin 600 EW. Do postrekovej kvapaliny je potrebné pridať zmáčadlo Citowett.
Významné škodce, najmä pri suchom počasí, sú skočky. Sú to drobní chrobáci veľkosti 3,0-3,5 mm so zhrubnutými stehnami zadných nôh, ktoré im umožňujú skákať. Prezimuje dospelý chrobák vo vrchnej vrstve pôdy. Skoro na jar vyliezajú chrobáky a vyhrýzajú drobné otvory v listoch. Silno napadnuté rastliny odumierajú. Najaktívnejšie sú pri teplom a suchom počasí pri nedostatku zrážok. V suchom a teplom jarnom období sú vážnymi škodcami priesad hlúbovín.
Na chemickú ochranu je povolený celý rad prípravkov. Na morenie osiva prípravok Promet 400 CS, mladé rastliny sa ošetrujú (najmä pri teplom a suchom počasí) prípravkami Agrevo koncentrát, Decis 2,5 EC, EW 50 a 25 Flow, Delta Plus 5 EC, Basudin 600 EW, Diazol 60 EC a 50 EW, Dimecron 50 SCW, Karate 2,5 EC a WG, Nurelle D, Polytrin 200 EC, Orion 30 EC, Zolone EC.
Dôležitými škodcami hlúbovín sú tiež krytonosy. Krytonos štvorzubý (Ceutorrhynchus pallidactylus) poškodzuje stonky a stopky listov. Rastliny sa rôzne krútia a hlavná žilnatina listov praská. Môžu zapríčiniť tiež odumretie srdiečka rastlín. Na hlúbovú zeleninu nalietavajú na jar z porastov repky. Z týchto porastov nalietava na hlúbovú zeleninu aj krytonos kapustový (Ceutorrhynchus pleurostigma). Kladie vajíčka do koreňa; pletivá sa zdurujú a vytvorí sa hálka, v ktorej sa vyvíja larva. Na kalerábe môže byť poškodená buľva. Chrobáky sa vyskytujú v dvoch rasách.
V niektorých rokoch zapríčiňujú škody hlúbovín aj mlynárik kapustový (Pieris brassicae), mlynárik repkový (Pieris rapae), mora kapustová (Mamestra brassicae) a mora kelová (Mamestra oleracea). Majú dve generácie do roka. Hlúboviny poškodzujú húsenice škodcov.
Na chemické ošetrenie proti mlynárikovi kapustovému sú povolené prípravky Biobit FC a WP, Dimecron 50 SCW, Dimilin 48 SC a Nomolt 15 SC. Proti mlynárikovi kapustovému a more kapustovej sú povolené Agrevo koncentrát, Decis 2,5 EC, EW 50 a 25 Flow, Delta Plus 5 EC, Agrevo-zelenina (rozprašovač), Consult 100 EC, Karate 2,5 EC a WG, Vaztak 10 EC a 10 SC.
Korene hlúbovej zeleniny poškodzujú kvetárka kapustová (Delia brassicae), prípadne kvetárka všežravá (Delia platura).
Na ošetrenie kapustovej zeleniny sú povolené prípravky vo forme zálievky – Basudin 600 EW, Diazol 60 EC, Diazol 50 EW a Sumithion Super 14 dní po výsadbe. Pri výsadbe možno použiť aj granulovaný prípravok Diazinon 10 G alebo Basudin 10 G.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *