Nadhled a kvalita při výrobě substrátů

Letohrad – nové výrobní centrum firmy BB Com, s. r. o., produkující zahradnické substráty bude otevřeno letos v lét. V halách a přilehlých plochách lze ale stavební ruch vidět už teď. Plány majitele firmy Miloslava Bartoše na rozšíření výroby začínají dostávat konkrétní podobu. V novém komplexu bude možné dosáhnout až dvanáctinásobné zvýšení produkce vysoce kvalitních substrátů v porovnání se stávající technologií.

Kvalitní rašelina – základ spokojenosti zákazníka
Základní složkou sortimentu substrátů pro zahradníky je baltská rašelina. Největší podíl tvoří rašelina bílá, která se dělí na další tři podskupiny podle stáří a objemu kapilárních spár. Mladá má méně kapilárních spár, obtížně jímá vodu, lépe vysychá, starší má vlastnosti opačné. BB Com tyto druhy míchá a kombinuje tak, aby dosáhl optimálních vlastností. Surovina je v místě těžby dobývána frézováním. Tento postup je rychlejší než borkování rašeliny, znamená na druhou stranu obsah většího podílu částic s jemnou strukturou (50 – 70 %). BB Com proto třídí dováženou rašelinu na dvě frakce. Frakce s hrubší strukturou je určena pro profesionální zahradníky a s jemnou do „hoby“ balení.
Černá rašelina se přidává do výsevních substrátů, ve kterých se využívá její schopnosti velmi dobře jímat vodu. Jinak je její použití omezené, především z důvodu cenového rozpětí.
Díky volbě vhodné těžební lokality nejsou problémy s výskytem smutnice pařeništní (Lycoria frigida).
Kvalita je sledována ihned na místě (pH, zasolení) a rozbory vzorků sortimentu určeného k expedici provádí Agro Brno-Tuřany a Ekolab Žamberk.
Komponenty do substrátů
Komponentem zlepšujícím velmi výrazně provzdušnění speciálních substrátu jsou kokosová vlákna. Jejich předností je především dlouhodobost tohoto účinku, která zajišťuje dobrou aeraci nezávisle na fermentačních procesech substrátu. Firma používá jiná kokosová vlákna než například němečtí výrobci, ve kterých se uplatňuje africká surovina. Rozdíl je především v menším obsahu solí. Tuzemská výroba umožňuje i nastavení příznivější cenové relace, která je při 20% obsahu, až o 500 Kč na m3 nižší.
Složkou speciálních substrátů je také fermentovaná kůra. Pro letohradské je charakteristické používání borové kůry. Této suroviny je na trhu menší množství, ale kvalitativně překonává kůru smrkovou, která je navíc i náročnější na technologickou úpravu. Podle slov Miloslava Bartoše lze kůru, při venkovní fermentaci, optimálně připravit k použití již za pět týdnů, případně se nemusí fermentovat vůbec. Oproti smrkové lze tedy uspořit i více než 50 % času. Důvodem je nízký obsah tříslovin, které jsou hlavním předmětem rozkladných procesů. Díky svým vlastnostem udržuje také lépe stabilitu pH substrátu.
Ve speciálních substrátech se vedle řezaných kokosových vláknen a borové kůry používá též bentonit (5 %). Tato složka je schopna na sebe vázat živiny a zabraňuje tak jejich vyplavování. Výše uvedené množství dokáže nahradit až potřebný 25% podíl jílu, který je sice levnější, ale méně stabilní. Dodává se sušený.
Receptury obsahují i tuzemský křemičitý sklářský písek (na přání zahradníků, pelargónie) a jemně mletý dolomitický vápenec s vysokým nebo nízkým obsahem hořčíku. Potřebné živiny jsou dodávány standardně hnojivem PG Mix dodávaný firmou Hydro Czech Republic, s. r. o., která zastupuje norského výrobce hnojiv Norsk Hydro ASA. Kromě základních prvků N, P, K, Mg jsou zastoupeny i B, Fe, Cu, Mn, Mo a Zn. O využití expandovaného vermikulitu do výsevních substrátů zatím není třeba uvažovat, protože stejného účinku lze dosáhnout i speciálním vytříděním rašeliny.
Sortiment pro zákazníky
V nabídce pro malé pěstitele je Substrát pro pokojové květiny, Substrát pro balkónové květiny, Substrát pro převislé petúnie, Substrát pro rododendrony a azalky, Výsevní substrát, Substrát pro okrasné dřeviny a Zahradnický substrát. Velikost balení se pohybuje v rozmezí 5 – 50 (80) litrů.
Základní nabídku řady „profi“ tvoří Substrát pro pokojové květiny – SP, Substrát pro balkónové květiny – SB, Substrát pro převislé petúnie SBS a Výsevní substrát – SV. Objednávat lze buď 80 l balení nebo volně ložený. V ceníku je Rašelina RA dodávaná v 10, 20, 80 a 300 l balení, případně volně ložená nebo v baleních po 5 a 6 m3. Odebírat lze i Mulčovací kůru – KD volně loženou nebo v 80 l balení. Kromě uvedeného sortimentu lze po dohodě vyrobit i substrát podle přání zákazníka.
Poměr baleného a volně loženého substrátu je 1:1. K dopravě volně loženého substrátu lze využít nákladní automobil s přepravní kapacitou 90 m3 a možností vyložení do skladovacích boxů nebo klasický sklápěcí s kapacitou 50 m3.
Krátká retrospektiva
První aktivitou firmy založené na podzim v roce 1997 byl prodej a nákup rašeliny. V následujícím roce přibyl dovoz substrátů v různých baleních. V polovině roku 1999 došlo k postavení a zprovoznění vlastní technologické linky v Ústí nad Orlicí. a registraci substrátů. Od spuštění provozu v roce 2000 dochází neustále k zvyšování objemu výroby a dnes je již technologie na horní hranici svých možností.
Současnost a plány pro letošní rok
Miloslav Bartoš v loňském roce koupil v Letohradě šestihektarový areál bývalé pily se záměrem vybudovat zde moderní podnik na produkci substrátů včetně dostatečných ploch určených k fermentaci kůry. Nebude zde chybět technické zázemí, sklady a zpevněné parkovací plochy pro větší počet nákladních automobilů (k dispozici je i železniční vlečka). Přesun proběhne v červenci a srpnu po skončení hlavní sezóny. Technologie bude zahrnovat dvě linky na třídění a tři výrobní linky na balení substrátu a velkokapacitní sklad.
Majitel firmy stojí při realizaci svých plánů pevně na zemi. Již vlastnímu založení předcházel totiž průzkum trhu, dnešní rozšiřování vychází z každoročního 15% zvyšování produkce. Do současnosti byl chod firmy a investice financován z vlastních zdrojů. Pro 25 zaměstnanců se snaží vytvářet optimální pracovní podmínky (rozvoz ze zaměstnání, odpovídající ohodnocení jejích práce aj.), které kompenzují zavádění sezónního 2 – 3 směnného provozu a případných pracovních sobot a nedělí. Podíl produkce směřuje ze 40 % na „profi“ a 60 % na „hobby“ trh. Export je směřován na Slovensko.

Na prvním místě stojí vysoká kvalita a dobré vztahy se zákazníky. K filozofii Miloslava Bartoše patří i snaha co nejrychleji řešit problémy. Že se tento přístup vyplácí,,ř svědčí spokojenost odběratelů. Z těch větších jmenujme alespoň Agro Brno-Tuřany, Florcentr Olomouc, Severofrukt Trávčice a Arboeko Obříství.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *