07.04.2023 | 12:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Na výsadbu v obcích i omezení sucha v krajině míří 200 milionů korun

Na obce a veřejné instituce, ale i na soukromé osoby, které realizují nákladnější projekty k záchraně, obnově nebo zvětšení ploch zeleně ve veřejném prostoru se obrací dotační výzva z Operačního programu Životní prostředí s vyčleněnými 100 miliony.

Dalších 100 milionů pak zamíří do krajiny na realizaci projektů k odstraňování starých meliorací k odvodnění půdy
nebo třeba rušení drenážních trubek, aby se jejich pomocí dál neprohlubovalo půdní sucho. Výzva s dohromady 200milionovou alokací poběží do 20. září 2023. „Ministerstvo životního prostředí podporuje novou nebo obnovovanou zeleň hned z několika dotačních programů: od rozsáhlých výsadeb ve volné krajině až po sázení drobné městské zeleně dobrovolníky. Dohromady tak díky programům ministerstva porostou stovky tisíc stromů a keřů,“ shrnuje ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) a zdůrazňuje, že vypsanou první částí dotační výzvy se 100 miliony na obnovu zeleně mohou obce a další zájemci čerpat například na zlepšení stavu parků, zahrad, sadů, pouličních stromořadí nebo alejí i na jejich návaznou péči. „Výše dotace navíc není omezena maximální částkou, jsou stanoveny pouze minimální realizační výdaje projektu, které musí být alespoň 250 tisíc korun bez DPH. Peníze lze tak využít například pro kompletní obnovu stromů na náměstích,“ dodal ministr Hladík. Žadatelé mohou pro své projekty k obnově zeleně počítat s vysokou podporou z evropských peněz. „Limit podpory dosahuje v tomto případě 85 % způsobilých výdajů, v případě realizace projektů na základě studie systému sídelní zeleně je ale míra našeho příspěvku až 90%. Doplním ještě, že obce mohou dotace na obnovu sídelní zeleně kombinovat s podporou z Integrovaného regionálního operačního programu v gesci Ministerstva pro místní rozvoj na projekty zaměřené na úpravy veřejných prostranství, díky tomu bude jejich aktivita komplexní,“ vysvětluje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.
Pro půdu a větší pestrost přírody: Přínosem pro krajinu je druhá část podpory z vypsané dotační výzvy, a to na odstranění odvodňovacích systémů, často se jim nesprávně říká meliorace. Ty mají v době klimatické změny velmi negativní vliv, protože odvádějí z půdy potřebnou vláhu a ještě více tak prohlubují problém sucha. Díky 100milionové dotační podpoře mohou vlastníci pozemků, ať už jsou to veřejné, nebo soukromé subjekty, žádat o finance na stavební práce spojené s rušením drenáží nebo odvodňovacích příkopů, aby se pozemky zbytečně nevysušovaly a mohlo na nich prosperovat více druhů živé přírody.
„S dotační podporou bude možné realizovat přerušení úseků potrubí, instalovat záslepky na drenážním potrubí, zvyšovat linii dna odvodňovacích příkopů a kanálů hrázkováním a zasypáváním, provádět řízené zarůstání drenáže, ať už dřevinami, nebo bylinami. Žadatelé budou muset nejprve popsat dosavadní stav dané lokality, hlavně to, jakým způsobem odvodňovací zařízení ovlivňuje odtokové poměry, v jakém je technickém stavu a jak se s ním na jejich pozemcích doposud hospodaří. Zároveň bude nezbytné doložit, jaký přínos bude realizované opatření představovat z pohledu zlepšení odtokových poměrů i z hlediska posílení ekosystémových funkcí. Jde nám o to, aby česká krajina a příroda dostala novou šanci pro prosperitu,“ vysvětluje ministr životního prostředí Petr Hladík. Rušení odvodnění je poměrně složitá činnost. „Často se jedná o propojený systém, který dokáže ovlivňovat řadu pozemků, měnit jejich vodní režim, kvalitu jejich půd i jejich absorpce srážkové vody. Očekáváme, že díky podporovaným opatřením dojde na daných územích k velmi pozitivním změnám. Naše dotace může dosáhnout až 100% podpory,“ uzavírá ředitel Valdman.*

Zdroj: SFŽP

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down