09.05.2012 | 02:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Na stanovišti záleží

Měsíc květen patří mezi jedno z nejkrásnějších období v roce. Samotné pojmenování tohoto měsíce nebylo zajisté náhodné. V tomto období je příroda jíž v plném rozpuku a my se můžeme kochat svěže zelenými korunami stromů a krásou kvetoucích květin.

Vzhledem k tomu, že se každé číslo časopisu připravuje téměř v dvouměsíčním předstihu, jsem se v době psaní tohoto úvodníku (koncem března) spíše obával, zda-li letošní jaro bude opravdu tak květnaté a zelené. Příčinou mých pochybností bylo zjištění škod na vegetaci po zimním období. Klimatický průběh počasí letošní zimy se tentokrát rapidně lišil od dlouhodobého normálu.
Zatímco v měsíci prosinci a lednu byly u nás teploty téměř srovnatelné s oblastmi středozemního moře, náhlý pokles únorových teplot dosahoval hodnot až –25 ºC. Mrazivý vzduch v kombinaci s ostrým jarním sluncem si vyžádal svoji daň. Nejvíce byly postiženy stálezelené dřeviny (např. Prunus laurocerasus, Cedrus deodara) a na jaře časně rašící rostliny (např. Viburnum, Magnolia). Rozsah a průběh škod se liší nejenom podle jednotlivých druhů a jejich kultivarů či lokality, ale především místem výsadby. Všichni moc dobře víme jak stálezelené rostliny v zimním období citlivě reagují na nedostatek půdní vláhy a vystavení přímým jarním slunečním paprskům. Kombinace obou faktorů může být pro tyto rostliny fatální. Na jedné lokalitě lze například shlédnout keře stejného kultivaruPrunus laurocerasus,a to jak se zcela spálenými listy, tak i exempláře se žádným či pouze minimálním poškozením. Záleží pouze na tom, zda-li jsou umístěné v podrostu vzrostlých stromů, či v zákrytu a stínu budov.
Letošní zima nám opět připomněla, jak důležité je při výsadbě rostlin nepodceňovat vedle půdních podmínek i ty stanovištní, které jsou často přehlíženy. A to zejména ve výsadbách veřejné zeleně. Paradoxně právě při plošné výsadbě nevhodně zvoleného rostlinného druhu či kultivaru na špatné stanoviště je výše zmiňované poškození z estetického hlediska daleko výraznější, než-li je tomu v soukromých zahradách, kde můžeme rostlinám poskytnout individuální péči či silně poškozený exemplář jednoduše nahradit novým. Při volbě stanoviště pro stálezelené rostliny bychom tak měli věnovat zvýšenou pozornost světelným podmínkám v zimním období na dané lokalitě a využívat například stínu a závětří jenž poskytují výškové budovy.
Jsou to právě stálezelené rostliny, které mají nezastupitelné místo v sadovnické tvorbě. Svojí barvou nám v pochmurné zimě zkracují čekaní na příchod onoho květy provoněného měsíce května. Stačí jen málo, abychom se jich nevzdali ve prospěch kruté vlády královny zimy – stačí pouze vysadit správný druh a kultivar na správné místo.
Arnošt Jílek
 
 
 

 

 

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down