30.05.2005 | 10:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Na pomoc k prosperitě českého zelinářství

Česká společnost rostlinolékařská pobočka Severní Morava a Slezsko v listopadu loňského roku v Olomouci celostátní seminář na téma: Problematika zdravotního stavu zeleniny. Po katastrofických televizních zprávách o hromadném zaorávání zeleniny z důvodu nerentabilnosti její sklizně jsme s obavami očekávali jaký bude zájem o tento seminář.

Avšak účast asi 80 zelinářů zejména z Moravy a Východních Čech nás příjemně překvapila.

Hlavním důvodem byl přitažlivý program. Odborným garantem akce byl Ing. Jaroslav Rod, CSc., který se problematikou zeleniny zabývá už více než 30 let. Mezi odbornou i zahrádkářskou veřejností je všeobecně uznáván zejména v oboru chorob a abionóz (fyziologických poruch) zeleniny. Na výstižných fotografiích těchto poruch ukázal rozdíly mezi příznaky chorob a abionoz. Často se může stát, že porosty se zbytečně ošetřují proti chorobám, zatímco příčina je v nesprávném hnojení, nevhodném pH, nedostatku stopových prvků či v reziduích herbicidů.

K zákonu o rostlinolékařské péči
S velkou pozorností vyslechli účastníci též vystoupení Ing. Jitky Bordovské a Ing. Lumíra Bezděka ze Státní rostlinolékařské správy v Opavě. Upozornili posluchače na nové povinnosti, které vyplývají ze zákona 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících zákonů.
Zákon vešel v platnost 31. května 2004 a upravuje v souladu s předpisy Evropského společenství práva a povinnosti fyzických a právnických osob, týkajících se ochrany rostlin proti škodlivým organismům (ŠO), ochrany proti zavlékání a rozšiřování ŠO, registrace, uvádění na trh, používání a kontroly přípravků na ochranu rostlin.
Zákon se též zabývá omezováním nepříznivého vlivu použití přípravků na zdraví lidí, zvířat a na životní prostředí a upravuje též uvádění na trh, používání a kontrolu testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin.
Nejčastěji diskutovanou otázkou byla nová povinnost zabezpečit nakládání s přípravky na ochranu rostlin odborně způsobilou osobou vyplývající z § 86 uvedeného zákona. Tato povinnost nabývá platnost, až od 1. 1. 2006. Ale vzhledem k tomu, že naprostá většina agronomů nebo podnikatelů v zemědělství nesplňuje podmínky vzdělání pro tuto činnost, musí vykonat zkoušku odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin. Je proto vhodné, co nejdříve se zajímat na místně příslušném obvodním oddělením SRS o možnosti získat osvědčení pro tuto činnost.

Biologické přípravky, škůdci a plevele
Na možnosti využití biologických přípravků v ochraně zeleniny upozornil Dr. Ing. Milan Hluchý z Biocont Laboratory Brno. Ve sklenících jsou biologické přípravky již často využívány a nyní se začínají prosazovat i v ochraně polní zeleniny zejména proti škůdcům z řádu motýlů.
Prognózou výskytu škůdců zeleniny se ve svém vystoupení zabýval Doc. RNDr. Ing. František Kocourek. Optimální termín zásahu je jedna z nejdůležitějších podmínek jeho dobré účinnosti. Na řadě příkladů ukázal, jak je možné účelně chránit porosty při minimálních nákladech.
O nových plevelech,které se šíří na orné půdě a o možnostech jejich hubení referoval Ing. Jan Mikulka, CSc. Listy nebo semena plevelů mohou snížit kvalitu sklizně nebo některé jedovaté plevele sklizeň úplně znehodnotit.

Účastníci semináře obdrželi i soubor čtyři CD, na kterých jsou fotografie známých i méně známých chorob a abionóz zeleniny. Případní další zájemci si mohou CD objednat na elektronické adrese: oko.olomouc @srs.cz
Vzhledem k tomu, že Ing. Jaroslav Rod odešel k 1. 1. 2005 do důchodu přejeme mu touto cestou především pevné zdraví. Jak ho známe, určitě bude i nadále spolupracovat se zelináři při řešení problematiky zdravotního stavu zeleniny a bude jim nápomocen v uplatnění na trhu Evropské unie.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down