29.09.2005 | 10:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Na návšteve v Plantexe

Firma Plantex, s. r. o., vo Veselom pri Piešťanoch sa v ostatnom období dostala do povedomia ovocinárskej verejnosti ako špičkové pracovisko, ktoré sa kvalitou svojich výpestkov zaradilo medzi najúspešnejších pestovateľov škôlkárskeho materiálu v Slovenskej republike. Pred jej založením sa vo Veselom nachádzala Šľachtiteľsko-výskumná stanica podniku Semex, z ktorej vyšli mnohé nové odrody hlavne marhúľ.

V roku 1996 založili piati pracovníci vrcholového manažmentu bývalej Šľachtiteľsko-výskumnej stanice š.p. Veselé pri Piešťanoch firmu Plantex, ktorá nie je právnym nástupcom predchádzajúceho podniku, ale sa považuje skôr za morálneho pokračovateľa už vybudovanej tradície v tejto ovocinárskej lokalite. Spoluvlastníci firmy po čase pochopili, že na vybudovanie pracoviska na vysokej európskej úrovni nemajú dostatok finančných prostriedkov, a preto sa v roku 2002 rozhodli pre spoluprácu s belgickým partnerom, ktorý priniesol finančný kapitál potrebný na získanie prístupu k novým moderným technológiám a možnosti dostať sa aj na zahraničné trhy (kvalita, kontakty). V súčasnosti sú vlastníkmi firmy Ing. Marián Varga – generálny riaditeľ, Ing. Ľubomír Lovrant – výkonný riaditeľ a predstaviteľ Immo Varande Hof, a.s. Win Wouters z Belgicka, ktorý sa v rodinnej firme venuje pestovaniu hrušiek, jabĺk, skleníkových jahôd a obchodnej činnosti.
Predmetom činnosti firmy Plantex je výskum, novošľachtenie a udržiavacie šľachtenie ovocných plodín, výroba a predaj škôlkárskych výpestkov ovocných a okrasných drevín, malo- a veľkoobchod ovocných a okrasných drevín, viniča, jahôd, poľnohospodárskych produktov, záhradníckych potrieb a pod., údržba verejnej zelene, poradenská činnosť pre špecializované poľnohospodárske podniky, inžinierska a projekčná činnosť ovocných sadov a plôch zelene (aj realizácia), sprostredkovanie obchodu a služieb v oblasti poľnohospodárskej výroby, skladovanie a spracovanie ovocia a zeleniny a iných poľnohospodárskych produktov.
Produkčné a množiteľské plochy firmy sa nachádzajú okrem Veselého pri Piešťanoch ešte aj v katastri obcí Rakovice a Borovce. V produkčných sadoch, ktoré sa rozprestierajú na ploche okolo 100 ha, sú najviac zastúpené jablone, ďalej broskyne, hrušky a slivky. Všetky ovocné druhy pestujú v tvare štíhleho vretena alebo v podobných perspektívnych tvaroch vhodných na intenzívne pestovanie. V medziradiach uplatňujú výlučne zatrávnenie. Jablone pestujú na rozlohe 70 ha, a to ako rezistentné (´Rubinola´, ´Topaz´, ´Rajka´), tak aj konvenčné odrody (´Golden Delicious Reinders´, ´Pinova´, ´Jonagored Supra´, ´Gala´, ´Fuji´, ´Braeburn´, ´Granny Smith´), na podpníku M 9. Druhým najpestovanejším druhom sú broskyne (15 ha), ktorých sortiment tvoria hlavne odrody ´Redhaven´, ´Suncrest´, ´Fairhaven´, ´Radosť´ a ´Flamingo´ – na podpníkoch GF-677 a Monclar. Z hrušiek (6 ha) pestujú odrody ´Dicolor´, ´Bohemica´, ´Konferencia´ a ´Williamsova čáslavka´ – na podpníku dula A, zo sliviek (5 ha) odrody ´Hanita´, ´Katinka´, ´Elena´, ´Tophit´, ´Tegera´ – na podpníku St. Julien. Odbyt dopestovaného ovocia do obchodných reťazcov, ale aj do krajín EÚ im sprostredkováva Odbytové združenie Bonum Dunajská Lužná. Z drobného ovocia pestujú jahody na rozlohe 12 ha a zameriavajú sa hlavne na odrodu ´Elsanta´. Pri pestovaní používajú čiernu fóliu alebo slamu, pod ktorými je kvapková závlaha. V zimných mesiacoch porasty zakrývajú netkanou textíliou. Plody z niektorých plôch sú určené pre dodávky do supermarketov, odbyt väčšej časti produkcie realizujú samozberom.
Takmer 90 % všetkých plôch ovocných sadov zavlažujú kvapkovou závlahou pomocou počítača s dodávaním výživy na základe pôdneho rozboru. Zvyšné plochy zavlažujú pásovými zavlažovačmi. Závlahovú vodu dopravujú z priehradnej nádrže na Váhu neďaleko Piešťan. Pri ochrane ovocných drevín sa riadia vo všeobecnosti podľa domácich (lokálnych) informácií, pri špecifických problémoch sa obracajú na zmluvného poradcu z Belgicka. V ostatných rokoch sa zameriavajú na ochranu sadov pred krupobitím montovaním ochranných sietí, ktoré sa vo veľkej miere využívajú v zahraničí.
Vďaka vstupu zahraničného kapitálu vybudovala firma manipulačnú halu, klimatizovaný sklad na ovocie s kontrolovanou (ULO) atmosférou na 1200 t a chladiarenský sklad na 300 t ovocia. Vlani preskladovali v týchto priestoroch okolo 1800 t ovocia.
Produkcia škôlkárskeho materiálu patrí medzi hlavné priority firmy. Na výmere 75 ha produkujú špičkové škôlkárske výpestky jedno- a dvojročných stromčekov jabloní (70 %), hrušiek, sliviek, ringlôt, broskýň, marhúľ, čerešní, višní, orechov a kmenných tvarov ríbezlí a egrešov. Približne 70 % škôlkárskych výpestkov exportujú na zahraničné trhy. Ročná výroba stromčekov sa pohybuje pri dvojročných okolo 300 – 400 tisíc kusov a pri jednoročných 600 – 700 tisíc kusov. Každým rokom sa znižuje počet jednoročných a zvyšuje sa počet dvojročných výpestkov. Pri druhovom zastúpení a určovaní množstva škôlkárskych výpestkov sa riadia podľa momentálnych požiadaviek trhu.
Firma, ako vyplýva už z uvedených činností, sa venuje aj pestovaniu okrasných drevín. V okrasnej škôlke, na rozlohe 8 ha, pestujú 20 druhov listnatých a ihličnatých drevín, sortiment trvaliek, ruží a tráv, ktoré potom spolu s ovocnými výpestkami ponúkajú v areáli firmy, v samoobslužnej predajni, kde poskytujú aj poradenskú činnosť. Dreviny, ktoré nepestujú, nakupujú od iných firiem, aby mali pestrejší sortiment. Vlastné dopestované dreviny uplatňujú pri realizácii projektov zelene hlavne pri rodinných domoch. Popri tejto činnosti robia aj projekty na zakladanie a rekonštrukciu ovocných sadov.
Plantex, s. r. o., Veselé pri Piešťanoch plánuje v budúcnosti rozšíriť pestovateľskú plochu o 20 ha, na ktorej by chceli vybudovať ďalší produkčný sad jabloní a marhúľ. Zároveň by chceli zväčšiť skladovacie priestory o ďalší sklad s ULO atmosférou na1000 t ovocia. Keď zvážime úspechy, ktoré táto firma racionálnym využitím zahraničného kapitálu dosiahla a cieľavedome získala pozíciu najväčšieho pestovateľa špičkového škôlkárskeho materiálu na Slovensku, nie sú pre ňu tieto plány nereálne.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down