Na návštěvě v Markvartovicích

Je jistě dostatečně známo, že v zahradnickém oboru v naší zemi je školkařství tím odvětvím, které se po značných potížích po roce 1989 díky mnoha nadšenců vrací na úroveň, která ji podle bohaté tradici náleží. K těmto lidem patří také Hana a Libor Novákových a jejich okrasná školka. Ačkoliv se tento podnik nemůže pochlubit mnohaletou tradicí ani velkou rozlohou, svými výsledky se určitě řadí mezi ty nejlepší.

Školka Hany a Libora Novákových se nachází v obci Markvartovice na Hlučínsku čítajícíokolo 1 800 obyvatel. Hlučínsko je území, které ohraničuje řeka Opava a na severu státní hranice s Polskem. Zmíněné území bylo přičleněno k Československu v roce 1920 a jeho historie se po staletí vyznačovala převratnými změnami v oblasti hospodářské, politické a také národotvorné, což hluboko zasáhlo do života Hlučíňanů a zanechalo v nich trvalé stopy. Tamější obyvatelstvo se vyznačuje nesmírnou pracovitostí, spořivostí a smyslem pro pořádek.
Na tomto území má zahradnictví dlouholetou tradici. Z historických pramenů lze vyčíst, že na Hlučínsku bylo již v roce 1780 až 579 zahradníků, ve zmíněných Markvartovicích jich bylo v roce 1607 šest a v roce 1721 až 15. Samozřejmě poněkud jiných, než jsou ti současní.

Historie školky manželů Novákových
Ing. Libor Novák se narodil v roce 1970 jako prvorozený syn manželů Novákovým, kteří od roku 1976 vedli smíšené zahradnictví při Státním statku v Hlučíně. To mělo dva hektary a k tomu 40 ha polní zeleniny. V Hlučíně tedy Libor vyrůstal a také chodil do základní školy. Po ukončení povinné školní docházky v roce 1984 nastoupil na Střední zahradnicko školu v Ostravě. V roce 1988 úspěšně odmaturoval a v témže roce nastoupil do nultého ročníku zahradnického oboru Vysoké školy zemědělské v Brně. Tam byl také v roce 1994 promován zahradnickým inženýrem. V roce 1991 absolvoval několikaměsíční praxi v Anglii kde zjistil, že zahradníkovi nestačí jen mnoho vědět, ale musí také mnoho umět.
V roce 1990 zahradnictví v Hlučíně rodiče zprivatizovali. Libor po ukončení vysoké školy nejdříve pracoval s rodiči, avšak po roce nastoupil do Urbanistického střediska, s. r. o., v Ostravě – Porubě. V roce 1997 získal živnostenský list a rok poté se v roce 1998 osamostatnil. Zahradnictví v Hlučíně po rodičích převzal mladší bratr Milan, který zde vybudoval moderní zahradní centrum a volné plochy zde slouží k pěstování okrasných dřevin.
Manželka Libora Hana je absolventkou Střední zahradnické školy v Ostravě a maturovala v roce 1993. Již jako studentka vykonávala u Nováků v Hlučíně praxi a později tam nastoupila jako stálá zahradnice. Přísloví Nehledej partnera při tanci, ale při práci, se v tomto případě potvrdilo a Hana a Libor po čase zjistili, že je nespojuje jen láska ke zvolenému povolání. V roce 1994 si řekli své ano a od roku 1998 začínají společně podnikat. Začínali s pěstováním vřesovištních rostlin na malém pozemku v zahradnictví v Hlučíně. Toto však bylo jen provizoriem a v roce 2000 koupili na samotě mezi Markvartovicemi a vesničkou Darkovičky vlastní pozemek o rozloze 1,5 ha. Začali pěstovat na svém a po svém. Pozemek oplotili, vybudovali závlahu a začali s výstavbou rodinného domku, do kterého ještě rozestavěného se v roce 2002 nastěhovali.

Podnikání ve vlastním
Za dobu sedmi let byly vedle zmíněného vybudovány ve firmě pěstební záhony, tři fóliovníky – dva slouží jako množárny, třetí jako sklad potřeb a pracovna, dostavuje se hospodářská budova, nad částí pozemku jsou konstrukce na fólie k přezimování rododendronů a azalek. Letos prvním rokem funguje nová moderní závlaha pro zavlažování rostlin v 12cm květináčích.
Firma se specializuje na pěstování širokého sortimentu z rodů Calluna, Erica, Daboecia, Hebe a Andromeda. Dále se zde pěstují v sortách Rhododendrony, Knap-Hill-azalky, Vaccinium, Pieris, japonské azalky, brusinky a v malém množství také jehličiny. Do prodejní velikosti se pěstují rostliny v květináčích o průměru 12 cm, dále větší rostliny v kontejnerech dva a tři litry.
Ročně se v letním období řízkuje přibližně 200 000 kusů řízků. Nařezané řízky se píchají do multiplat a k zakořenění se ukládají pod plně automatizované mlžení ve fóliovnících. Řízky se odebírají z vlastních matečnic, v nichž jsou vybrané sorty dobře snášející klimatické podmínky v České republice. Znamená to, že jsou mrazuvzdorné a relativně odolné proti chorobám. Část potřebného materiálu se dokupuje jako mladé zboží u specializovaných firem.
Reklama se provádí jednak zasíláním aktuálních nabídek společně s firmami Adaniel Adametz a Tomáš Čerbák v písemné formě, dále na internetu a pravidelnou účastí na zahradnickém veletrhu Zelený svět v Brně.
Zákazníky jsou ve velké míře zahradní centra a další prodejci rostlin. Část produkce také odebírají realizační sadovnické firmy.
Jelikož školka v Markvartovicích se nachází v samém koutě České republiky, je nutné jít zákazníkovi naproti a proto v expedici pravidelně vyjíždí z brány firmy vlastní prostorná dodávka a rozváží rostliny zákazníkovi na místo určení. Celkem se vlastní dopravou rozveze zhruba 40 % produkce včetně zákazníků na Slovensku.
Vedle Hany a Libora Novákových pracují ve školce tři spolupracovnice. Firma ještě není úplně dobudována. Nyní je v plánu výstavba prostornější haly na uskladnění potřebné mechanizace. S nárůstem odběratelů bude řešena i větší efektivita rozvozu. V případě potřeby přichází v úvahu také rozšíření pěstitelských ploch. To však ukáže budoucnost.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *