23.02.2023 | 02:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

MZe: žadatelé o dotace mohou doložit podnikání v oboru několika způsoby

Žadatelé o zemědělské dotace budou mít několik způsobů, jak doložit status aktivního zemědělce, což je jedna z podmínek, aby mohli žádat o podporu. Za aktivního zemědělce budou uznáni všichni, kdo splní specifické podmínky spojené s čerpáním dotací v předchozím období. Malá část firem bude muset doložit, že alespoň 30 procent z jejich příjmů pochází ze zemědělství. Ministerstvo o tom informovalo v dnešní tiskové zprávě.

Ministerstvo dále uvedlo, že možnost splnění statusu aktivního zemědělce bude snadné i pro menší žadatele. Nutnost dokazovat příjmy ze zemědělství přitom již dříve kritizovala jako příliš byrokratickou Asociace soukromého zemědělství ČR, která sdružuje hlavně drobné farmáře.

Podle ministerstva budou za aktivního zemědělce automaticky považováni žadatelé, kteří v předchozím období požádali o přímé platby na hektar nižší než zhruba 5000 eur, tedy zhruba 120.000 Kč. Pokud požádal zemědělec o platbu na plochu SAPS a povinné ozelenění, odpovídá to podle resortu hospodaření na zhruba 24 hektarech půdy.

Status automaticky získají také podniky, které v předchozím roce hospodařily nad rámec základních zemědělských povinností a například zažádaly o podporu vázanou na produkci na alespoň deset procent z celkové výměry obhospodařované půdy. O tu mohou žádat pěstitelé například cukrové řepy nebo některých druhů zeleniny.

Status aktivního zemědělce splní žadatelé, kteří v období od 1. června do 30. září předchozího roku splňovali průměrnou intenzitu chovu hospodářských zvířat nejméně 0,3 velké dobytčí jednotky na hektar zemědělské půdy. To odpovídá zhruba jedné krávě nebo šesti ovcím na třech hektarech. Ministerstvo uvedlo, že prokazování podmínky aktivního zemědělce doplnilo pro obory jako šlechtění nebo školkařství. Žadatelům bude uznán status na základě registrace u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Subjekty, které nesplní ani jedno z kritérií, budou muset doložit splnění 30procentní hranice příjmů ze zemědělské činnosti. Žadatelé budou muset dokumenty přiložit jako přílohu k jednotné žádosti o dotace. Lze přiložit zprávu auditora, která potvrzuje soulad s údaji, jež o svých celkových příjmech nebo výnosech ze zemědělské činnosti uvede žadatel do formuláře vydaného Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF). Podle ministerstva se to bude týkat jen zhruba jednoho procenta zemědělců, což je méně než 400 lidí. Splnění hranice příjmů mohou dokládat také doložením daňového přiznání za poslední účetní období spolu s daňovými doklady prokazujícími příjmy a výnosy ze zemědělské produkce.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down