05.07.2021 | 06:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Multiplikace odrůd jabloně v kultuře in vitro

Cílem této práce bylo zavedení odrůd jabloně Jonagored, Selena a Boskoopské červené do in vitro kultury. Jako sterilizační činidlo byl využit chlorid rtuťnatý v koncentraci 0,15 %. Povrchová dezinfekce byla u studovaných genotypů úspěšná, zvolené chemické činidlo vykazovalo vysokou účinnost. Po sterilizaci se viditelné mikrobiální kontaminace nevyskytovaly. Nejvyššího koeficientu množení (3,8) bylo dosaženo u odrůdy Selena na médiu Murashige a Skoog s přídavkem 6-benzylaminopurinu o koncentraci 4 mg/l.

V České republice je jabloň (Malus domestica Borkh.) hospodářsky nejvýznamnější ovocnou plodinou. V roce 2020 bylo na našem území registrováno 6474 hektarů intenzivně pěstovaných jabloní. Tato rozloha představuje téměř polovinu z celkové plochy produkčních ovocných výsadeb (Buchtová 2020). Z hlediska produkce plodů je sice Česká republika ve světovém měřítku spíše menším až středně velkým výrobcem, ale s více než 80 odrůdami jabloně vyšlechtěnými v rámci moderních programů se řadí mezi země s intenzivně rozvíjeným šlechtitelským programem jabloně. Šlechtění probíhají na pracovištích Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského Holovousy, s. r. o., a na Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., a to ve stanici Střížovice, kde se jabloně šlechtí na rezistenci k chorobám. Existuje však i řada menších šlechtitelských programů u soukromých osob. V rámci projektu s názvem Nové přístupy k produkci ozdravených odrůd jabloní s využitím NGS diagnostiky patogenů je cílem vypracování certifikované metodiky zaměřené i na genotypy původem z domácích šlechtitelských programů a umožňující získat ozdravené rostliny. Virová onemocnění každoročně způsobují u trvalých kultur, jako jsou jabloně, významné hospodářské škody. Cílem této práce byla proto optimalizace technik iniciace množení explantátů u vybraných tří odrůd jabloně: Jonagored, Selena a Boskoopské červené. Naše pokusy se zaměřily na maximalizaci multiplikačního koeficientu, aby bylo získáno dostatečné množství nových rostlin pro ozdravování pomocí chemoterapie.

Text Ing. Jiří Sedlák, Ph.D., Mgr. Matěj Semerák, VŠÚO Holovousy s. r. o. Foto J. Sedlák

Celý text článku včetně fotografií naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví č. 7/2021.

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down