Autor
Kategorie:
Nezařazené

Multimediální učebnice floristiky

Díky časopisu Floristika jste mohli sledovat vývoj tvorby Multimediální učebnice floristiky již v roce 2006. Garantem celého projektu je Střední škola zahradnická a zemědělská A. E.Komerse Děčín – Libverda za podpory Evropského sociálního fondu Evropské Unie a státního rozpočtu.

Celý projekt byl nastartován již v roce 2005, kdy byl utvořen tým floristických odborníků, osnova učebnice a začalo se s psaním prvních textů. Rok 2006 se nesl v duchu přepisování, korektur, tvorby a výběru fotografií a perokreseb k daným textům. Začátkem ledna 2007 se kolektiv autorů sešel v Olomouci na dvoudenním jednání. Zde proběhly závěrečné korektury textů a jejich sladění se skicami, perokresbami a fotografiemi. Po tomto jednání se uskutečnila schůzka v grafickém studiu, kde se doladila celková grafická úprava učebnice. V současné době má textová část již finální podobu a je v tisku. Zároveň s dokončováním této fáze byly započaty práce na DVD modulu a internetových stránkách. Učebnice bude rozdělena na dva díly a to na část technickou a část floristickou. Její tvůrci se domnívají, že bude velkým přínosem. Historie, estetika, nářadí, rostlinný materiál, techniky a základní floristické disciplíny by měly být vždy skoro stejné, což je obsahem dílu prvního. Druhý díl – floristický – se může po několika letech aktualizovat. Slavnostní křest učebnice proběhne při příležitosti konání 36. Mistrovství floristů ČR – Děčínská kotva 2007. Duchovní otec projektu, ředitel Střední školy zahradnické a zemědělské A. E.Komerse Děčín – Libverda, Ing. libor kunte: „Z pozice odborného garanta bychom rádi poděkovali nejen všem autorům učebnice za jejich píli a starost, kterou celému projektu věnovali, ale také všem osobám, které stojí v pozadí celého projektu, bez nichž by Multimediální učebnice nevznikla. Celé dílo si dovolujeme hodnotit na velmi vysoké úrovni a doufáme, že tak bude sloužit širokému spektru floristů jako nástroj pro jejich vzdělávání.“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *