21.05.2014 | 05:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

„Multiflory“ z Průhonic

V devadesátých letech 20. století se začaly objevovat na trhu drobnokvěté chryzantémy pěstované v květináčích. Jejich velikost se lišila podle odrůdy, velikosti použitého květináče, doby výsadby, zaštipování, způsobu pěstování (venku, na zakryté ploše) a popřípadě i aplikace retardačních přípravků. A to, od rostlin velikosti běžné pro chryzantémy v řízeném pěstování v květináčích o průměru 11–12 cm, až po velké rostliny se stovkami úborů v květináčích o průměru 17–21 cm.

U nás se pro tuto skupinu chryzantém vžil název „Multiflora“, který používají i zahraniční firmy. Botanicky to není specifikovaná skupina a v rodokmenu odrůd mohou být chryzantémy různého původu, splňují však jedno; kompaktní, urovnaný, pokud možno kulovitý až polokulovitý habitus, četné malé či větší úbory a ve střední Evropě kvetení od srpna do konce října v podmínkách přírodní délky dne.

Historie šlechtění

V dlouhé historii šlechtění chryzantém se takovéto typy asi objevily již dávno. Možná, že se ještě někde uchovala stará odrůda s drobnými jednoduchými úbory ´Ada Owen´, která byla dokonce vhodná pro pěstování stromkových tvarů. V 60. a 70. letech 20. století byly u nás populární odrůdy ´Denise´, ´Billy Boy´, ´White Bouquet´ a ´Fairie´ s nízkým kompaktním vzrůstem a drobnými pomponkovitými úbory, které na hřbitovech doplňovaly záplavu bíle kvetoucí odrůdy s velkými úbory ´Blanche Poitevine´ pocházející již z konce 19. století. Tyto drobnokvěté odrůdy byly vyšlechtěny v Anglii ve 40. a 50. letech minulého století a u nás se obvykle pěstovaly ve volné půdě a teprve nakvétající rostliny se vysazovaly do květináčů. Můžeme vzpomenout také skupinu drážďanských odrůd s převážně jednoduchými nebo poloplnými úbory (Vogel serie), které se v bývalé NDR často používaly k podzimní výsadbě záhonů v městské zeleni. A velkou inspirací byly italské či středomořské odrůdy s jednoduchými úbory, např. ´Minoprio´, a odrůdy belgické provenience.

Začátky moderního pěstování této skupiny chryzantém u nás, a asi v celé střední Evropě, jsou spojeny především s pozdní odrůdou ´Cassablanca´ v bílé a žluté barvě a zejména se žlutě kvetoucí poloplnou odrůdou ´Drago´ (či později ´Draga´), která se začala hojně pěstovat a nabízet po roce 1990 a dodnes patří u mnohých pěstitelů k oblíbeným odrůdám. Dnes je sortiment odrůd, které se u nás pěstují, značně rozsáhlý. Odrůdy pocházejí z Německa, Belgie, Nizozemska, Francie a také z Česka.

Průhonické šlechtění

Šlechtění odrůd pro normální pěstování ze skupiny „Multiflora“ začalo ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. v Průhonicích (VÚKOZ) v roce 1995. Pokud jde o jejich charakteristiku, blíží se většina průhonických odrůd spíše „americkému“ než „evropskému“ typu. Většina má plné nebo poloplné úbory střední až větší velikosti, které rozkvétají postupně. Počáteční efekt je sice menší než u spontánně vykvétajících typů, ale doba kvetení je výrazně delší. Na počátku šlechtění stály odrůdy z USA, např. ´Lynn´, ´Bravo´, ´Linda´, ´Barbara´ a další, dnes již málo významné odrůdy. Z evropských odrůd byly využity, jen však okrajově, italské odrůdy ´Minoprio´ a německé odrůdy z drážďanské série Vogel, jejichž potomstva nevyhovovala šlechtitelskému záměru.

V dalších letech pokračovalo vzájemné křížení vybraných jedinců s cílem získat klony s většími úbory, s delší dobou kvetení a u raných odrůd s větší odolností k předčasné tvorbě poupat. Ne vždy byl výsledek ideální, jak to již při práci s biologickým materiálem bývá, ale postupně vznikl sortiment několika desítek odrůd s různou raností, velikostí úborů, a v celé barevné škále. Po roce 2000 se věnovala pozornost také mutačnímu šlechtění; ozařování řízků vybraných kvalitních semenáčů gama paprsky s cílem získat mutanty s odlišnou barvou úborů, ale se shodnými ostatními znaky a vlastnostmi. V nabízeném sortimentu je jedna odrůda ve čtyřech barevných sportech (´Astrida´), tři odrůdy ve třech barevných sportech (´Nikola´, ´Zdeňka´, ´Jitka´) a pět odrůd ve dvou barevných sportech (´Světla´, ´Slavěna´, ´Kordula´, ´Zoja´, ´Marika´).

Text a foto Ing. Rudolf Votruba, CSc., VÚKOZ Průhonice, Ing. Václav Vondrovský, Zahradnictví Vondrovský

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 11/2013.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down